Ingatlan-elidegenítés

Tisztelt Látogató!

A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén döntött arról, hogy 2015. március 1-től a a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a Főpolgármesteri Hivatal budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni.
 
 
 
 
​szerződés megnevezése/típusa​szerződés tárgya​szerződést kötő felek neve​szerződés értéke​ingatlan természetbeni elhelyezkedése​ingatlan helyrajzi száma​ingatlan értékbecslése (csatolt fájl)
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, XI. ker. 43200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XI. ker. Herend utca mentén lévő 49 nm területű, kivett udvar, építményrész megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának  adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Kálomista Zsuzsanna és Kálomista Gábor​551.180,-Ft + ÁFA​Budapest XI. ker. Herend utca​43200/1PDF
​TELEKALAKÍTÁSI
ÉS ADÁSVÉTELLEL VEGYES KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉ-
RŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
​26276/4 és 26276/10 hrsz-ú ingatlanok egyesítése, majd megosztása 26276/11-13 hrsz-on és a 26276/10 hrsz-ú ingatlanból 1043 nm terület adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság

​33.000.000,-Ft + Áfa​Budapest, XIII. kerület, Üteg utca 37. szám​26276/10PDF
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által a 23996/0/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott , természetben a Budapest, V. kerület, Váci utca 36. szám alatti 993 m2 területű egyéb helyiség megjelölésű ingatlan 1/1 arányú tul. hányada és a közös tulajdonban maradó vagyonrészekből hozzátartozó 1.168/10.000-ed eszmei tulajdoni hányad adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Melis Investment Kft.

​540.000.000,-Ft + Áfa​​​​Budapest, V. kerület, Váci utca 36. szám​23996/0/A/3PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest X. kerület, Gyógyszergyári úton lévő, 39210/171 hrsz. alatt nyilvántartott, 1901 m2  területű kivett beépítetlen terület megjelölésű, és a 39210/172 hrsz. alatt nyilvántartott 8719 m2 területű kivett, magánút megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft.

215.550.000,- Ft + Áfa​Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út​39210/171
39210/172
PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály XI. Kerületi Hivatalánál nyilvántartott, Budapest II. kerület, Bimbó út 51. szám alatti, 12806 helyrajzi számú, 2475 m2 területű, kivett udvar és kollégium megnevezésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 BMB-REAL Kft.

410.500.000,- Ft + Áfa​Budapest II. kerület, Bimbó út 51. szám​12806PDF

​MEGÁLLAPODÁS INGATLANOK TULAJDONJOGÁ-
NAK ÁTRUHÁZÁSÁ-RÓL

​Budapest XVI. ker. 105839/1 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 7858 m2 területű, természetben Mátyás király téren lévő ingatlan;
Budapest XVI. ker. 106051/9 hrsz-ú, kivett park megnevezésű, 4121 m2 területű, természetben a Jókai Mór utcai lakótelepen lévő ingatlan;
Budapest XVI. ker. 100002/11 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű, 1 ha 1201 m2 területű ingatlan, természetben Egyenes utcai lakótelephez tartozó zöldfelület és parkoló;
Budapest XVI. ker. 107100/33 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű 1000 m2 területű ingatlan, természetben a Centenáriumi lakótelephez tartozó zöldfelület
átruházása inygyenesen, nyilvántartási értéken az Nvt. 14. § (1) bek. alapján a Kerületi Önkormányzat feladatához - Mötv. 23. § (5) bek. 1. pontja - rendelten

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

​​ingyenes

(nyilvántartási érték:

174.849.703,- Ft
152.380.490.- Ft
124.962.460.- Ft
 16.275.000,- Ft)

​Budapest XVI. kerület Mátyás király tér;
Jókai Mór utcai lakótelep;
Egyenes utcai lakótelep;
Centenáriumi lakótelep.
​​105839/1
106051/9
100002/11
107100/33
​Értékbecslés
nincs, mert az ingatlanok forga-
lomképtelenek,
piaci forgalmi
értékkel nem rendelkeznek.
​MEGÁLLAPODÁS ÁLLAMI TULAJ-
DONBA ADÁS TÁRGYÁBAN
​Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 36441 helyrajzi számú, Budapest, VIII. kerület, Vas utca 10. szám alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása

​Budapest Főváros Önkormányzata  és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest, VIII. kerület, Vas utca 10.​36441​​PDF
​MEGÁLLAPODÁS ÁLLAMI TULAJ-
DONBA ADÁS TÁRGYÁBAN
​​Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 28296 helyrajzi számú, Budapest, VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása

​​Budapest Főváros Önkormányzata  és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest, VI. kerület, Rippl-Rónai  utca 22.​​28296​​​PDF
​INGATLAN CSERESZER-
ZŐDÉS
​Szigetmonostor  Külterület 069 hrsz. Natura 2000 besorolású, kivett úttörőtábor megnevezésű 1 ha 616 m2 területű ingatlan valamint Budapest XXI. kerület Belterület 201736/19 hrsz., természetben 1121. Budapest, Baross utcában található, kivett víztorony megnevezésű 3549 m2 területű ingatlanok cseréje​Budapest Főváros Önkormányzata  és Fővárosi Vízművek Zrt.A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan értéke 22.600.000,- Ft + ÁFA a csere értékkülönbözet​410.000,- FtSzigetmonostor  Külterület
Budapest XXI. kerület,  Baross utca
​069
201736/19

​​PDF (Sziget-
monostor)

 

PDF (Baross u. teljes földterület értékelés)

 

PDF (Baross u. 201736/19 hrsz. értékelés)

​MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÉS HATÁSKÖR ÁTADÁSRÓL-ÁTVÉTELRŐL ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INGATLAN IN-
GYENES TULAJDONBA ADÁSÁRÓL
​Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest XIV. kerület belterület 29978/139 helyrajzi számú, 582 nm területű, természetben 1142 Budapest, Sárrét park 4. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adása

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​1142 Budapest, XIV. kerület, Sárrét park 4.​29978/139PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Ferenc tér 10. A. ép. 1. em. 3. ajtó. szám alatti 37444/0/A/5 helyrajzi számon felvett, lakás megjelölésű, 29 nm alapterületű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzat meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 Berczeli Péter, Kertész Adél Katalin

​9.313.000,- Ft​Budapest, IX. kerület, Ferenc tér 10. A. ép. 1. em. 3. ajtó.37444/0/A/5PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest III. kerület, belterület, Árpád fejedelem útja 108. alatti, 17927 hrsz. alatt nyilvántartott, 3694 nm területű kivett TV reléállomás megjelölésű ingatlan 29/100 tulajdoni hányadának adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

​43.300.000,- Ft + Áfa​Budapest, III. kerület, Árpád fejedelem útja 108.​17927​PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XIX. kerület, Kisfaludy utca 187. szám alatti, 165070/2 helyrajzi számú 125 nm területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Szabó Anett, Daróczi Pál

​2.362.205,- Ft + Áfa​Budapest XIX. kerület, Kisfaludy utca 187.​165070/2PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Lépés utca szám nélküli, 1835/2 helyrajzi számú, 321 nm területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 Hajmássy Lajos, Hajmássy Gábor

​9.600.600,- Ft​Budapest XI. kerület, Lépés utca szám nélküli​1835/2PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 110286 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XVI. Szent István utca 3. (Budapest, XVI. Budapesti út 36-38.) szám alatti 1095 nm területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Verner Építőipari és Kereskedelmi Kft.

​34.015.748,- Ft + Áfa​Budapest XVI. kerület, Szent István utca 3.​110286​PDF
KÖZÖS TULAJ-
DON MEGSZÜN-TETÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
​Budapest XIII. kerület 26077/14 hrsz-ú, kivett áruház megnevezésű, Gyöngyösi sétány  4-6. szám alatti ingatlanon fennálló közös tulajdon adás-vétel útján történő megszüntetése (Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 49/1409 tulajdoni hányad adás-vétele)

​​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Netto vételár​6.800.000,- Ft​Budapest XIII. kerület, Gyöngyösi sétány 4-6.​26077/14

Ingatlanvagyon-értékelés

Aktualizáló ingatlanvagyon értékelés

​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN TELEKALAKÍTÁ-SÁRÓL ÉS INGYE-NES TULAJDON-
JOG ÁTRUHÁ-ZÁSRÓL
​A T-82432 számú Változási Vázrajz alapján a Budapest XIV. kerület 29732/1 hrsz-ú ingatlan telekalakítása, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képező földrészlet ingyenes állami tulajdonba adása

Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

​​Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat

​​​ingyenes

(nyilvántartási érték:

116.887.643,- Ft)

Budapest XIV. kerület Városliget​29732/1​Értékbecslés
nincs mert az átruházott ingat-
lanhányad forga-
lomképtelen,
piaci forgalmi értékkel nem rendelkezik
​​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN TELEKALAKÍTÁ-SÁRÓL ÉS INGYENES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSRÓL​Budapest IV. kerület Görgey Artúr út - Rózsa utca - Deák Ferenc utca által határolt terület telekalakítása és ingyenes tulajdonjog átruházása

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat

​​​ingyenes

(nyilvántartási érték:

100.000,- Ft)

​Budapest IV. kerület Görgey A. út - Rózsa utca - Deák Ferenc utca által határolt terület​71422/91​Értékbecsés
nincs, mert a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmé-
ben ingyenes tulajdonjog átruházás ese-
tén nyilvántartott értékkel rendel-
kező ingatlan vagyonelem ér-
tékét a nyilván-
tartott értéke alapján kell meghatározni
​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSÁRÓLBudapest XVII. kerület belterület 137838/14 hrsz-ú, természetben a XVII. Lőrinczi út mentén a Tisza István utcánál található 836 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű forgalomképtelen ingatlan

​​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest XVII. kerület Lőrinczi út mentén a Tisza István utcánál található 836 m2 beépítetlen terület​137838/14Bp. XVII. 137838-14
hrsz.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által nyilvántartott, 39210/180 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, X. kerület, Gyakorló utcában lévő, 4800 nm területű, kivett transzformátorház megjelölésű telekingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 ELMŰ Hálozati Kft.​

​Netto vételár​33.600.000,- FtBudapest XI. kerület Gyakorló utca szám nélküli​​39210/180Bp. X., Gyakorló u. 39210_178 hrsz értékbecslés.pdf
​ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A BUDAPEST 36030 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN 56183/263460-AD TULAJDONI HÁNYADA VONATKOZÁSÁ-BAN​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által vezetett ingatlan-nyilvántartásban Budapest VIII. kerület belterület, 36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, VIII. kerület, Orczy út 1. szám alatt található, 263429 nm alapterületű, kivett iroda, raktár és kollégium és múzeum és üzem megnevezésű ingatlan 56183/263460-ad tulajdoni hányadának adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata  és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

​​Netto vételár​2.000.000.000,- Ft​Budapest VIII. kerület  Orczy út 1.​36030

MNV- ANZSÓ szakvélemény és aktualizálása.pdf

Főváros-
BFVK szakvélemény felülvizsgálat.pdf

​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSiófoki Járási Hivatal ingatlan nyilvántartásában,2604 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8600 Siófok, Baross Gábor utca 45/A. szám alatti 577 m2 területű kivett üdülőépület és udvar megjelölésű és Siófoki Járási Hivatal ingatlan nyilvántartásában, 2603/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8600 Siófok, Baross Gábor utca 45. szám alatti 1110 m2 alapterületű kivett üdülőépület 2 db és udvar megjelölésű  ingatlanok adásvétele

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Global Rent and Trade Ingatlankezelő, -hasznosító és -forgalmazó Kft.

​Netto vételár​82.662.759,- Ft

​Siófok, Baross Gábor utca 45/A.

Siófok, Baross Gábor utca 45.

2604,

 2603/2

Siófok,
Baross Gábor
utca 45. és 45A. Ingatlanvagyon-Értéktanúsít-
vány.pdf

Siófok,
Baross Gábor
utca 45. és 45A.Értékfenn-
tartó nyilatko-
zat.pdf

​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 109845/0/A/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XVI. Köztársaság útja 26.  szám alatti 18 m2 területű raktár megjelölésű ingatlan adásvétele

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Vajda Krisztina Éva

1.100.000,- Ft + Áfa​Budapest, XVI. kerület Köztársaság útja 26.​109845/0/A/6Bp. XVI. Köztársaság
útja 26. Ingat-
lanvagyon értéktanúsít-
vány.pdf
​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Belterület, 907/4 helyrajzi számú, 330 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

BÉTEX Kereskedő és Szolgáltató Zrt.

9.000.000,- Ft + Áfa​Budapest XI. kerület kivett beépítetlen terület​907/4Bp. XI. Belterület,
907_4 hrsz-ú beépítetlen terület.pdf
​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Fehérvári út 159. szám alatt található, 3170/49 helyrajzi számú,5373 m2 területű, kivett szakközépiskola megjelölésű ingatlan adásvétele​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és FVPROJECT 159 Kft.​Netto vételár​686.200.000,- Ft​Budapest XI. kerület, Fehérvári út 159.​3170/49 Bp. XI. Fehérvári út 159. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​INGATLAN CSERESZER-ZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest, XXII. kerület Leányka utca 220576/2 hrsz. alatt felvett, kivett szolgáltatóház megnevezésű 332 m2 területű ingatlan valamint Budapest XXII. kerület Mária Terézia utca mentén fekvő 223609/5 hrsz. alatt felvett kivett közterület elnevezésű 387 m2 alapterületű ingatlanok cseréje

​​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

​A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan értéke 7.700.000,- Ft + ÁFA a csere értékkülönbözet 100.000,- Ft + ÁFA

Budapest, XXII. kerület Leányka utca​

Budapest XXII. kerület Mária Terézia utca

​220576/2

223609/5 

 

Bp. XXII. Leányka utca 220576_2 Ingatlanvagyon értéktanúsítvány 1.pdf

Bp. XXII.
ker. Mária Te-
rézia utca 223609_5 hrsz. Ingatlanvagyon értéktanúsítvány 2.pdf

​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XVIII. kerület belterület,  Erdősáv utca 20. szám alatt található, 140288 helyrajzi számú,1065 m2 területű, kivett épület udvar megjelölésű ingatlan adásvétele​​​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Zsólyominé Kollár Zsuzsanna és Zsólyomi Attila17.900.000,- Ft + Áfa​Budapest, XVIII. kerület, Erdősáv utca 20.​140288

Bp. XVIII. Erdősáv u. 20. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. XVIII. Erdősáv u. 20. Értékfenntató nyilatkozat.pdf

​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület belterület,  Andor utca 76. (Solt utca 44.) szám alatt található, 2905/1 helyrajzi számú, 4016 m2 alapterületű, kivett udvar és transzformátorállomás megjelölésű ingatlan adásvétele​

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

DANOMI Ingatlanfejlesztő és-forgalmazó Kft.

121.500.000,- Ft + Áfa​​Budapest, XI. kerület Andor utca 76.​2905/1Bp. XI. An-
dor u 76. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSA Szentendrei Járási Hivatal által nyilvántartott, Szigetmonostor, Külterület  068 helyrajzi számú, 1399 m2 területű, kivett  lakóház, udvar  megjelölésű ingatlan adásvétele​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Szigetmonostor Község Önkormányzata, Pásztor Zoltán, Barna Viktor, Barna-Lázár Zoltán, Bús László​Netto vételár​9.000.000,- Ft

​Szigetmonostor

Külterület

​068

Szigetmonostor
068 hrsz Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Szigetmonostor-
 068 hrsz Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest II. kerület, Daru utca 14948/4 helyrajzi számú, 1104 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és RÓZSADOMB INVESTMENT Beruházó és  Ingatlanforgalmazó Kft.​180.100.000,- Ft + ÁFA​Budapest, II. kerület Daru utca​14948/4

Bp. II. Daru utca 14948_2 Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. II. Daru utca 14948_2 Aktualizáló ingatlanvagyon értéktanúsít-
vány.pdf

​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Börzsöny utca 19. fszt/3. 38236/330/A/3 helyrajzi számú, 64 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan adásvétele

​​Budapest Főváros Önkormányzata  és

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

​​Netto vételár​7.680.000,- Ft​Budapest IX. kerület Börzsöny utca 19. fsz/3.​38236/330/A/3Bp. IX. Börzsöny utca 19. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Ráday utca 10. és 12. szám alatti 36820 és 36821 helyrajzi számon nyilvántartott , 1037 és 1914 m2 területű, kivett udvar és egyéb épület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

CEDCO Hungary  Ingatlanfejlesztő Kft.

​2.920.000.000,- Ft + ÁFA​Budapest IX. kerület Ráday utca 10 és 12.

​36820

36821

Bp. IX. Ráday utca 10 és 12. Ingatlanvagyon értéktanúsít-
vány.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29673 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Benczúr u.46.  szám alatti 1159 m2 alapterületű telek, valamint a rajta lévő összesen 1135 m2 területű   felépítmény, kivett szociális otthon megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

​600.000.000,- Ft + ÁFA​Budapest,VI. kerület Benczúr u 46.​29673Bp. VI. Benczúr u. 46. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 28866/0/A/20 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Andrássy út 52. I. emelet 4A. szám alatti,  318 m2 területű, egyéb helyiség megjelölésű műemlék ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó eszmei hányaddal együtt történő értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

A8-52 Ingatlanforgalmazó Kft.

​269.900.000,- Ft + ÁFA​Budapest, VI. kerület Andrássy út 52. I. emelet 4A.​28866/0/A/20Bp. VI. Andrássy út 52. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatal által 71422/181 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, IV. Görgey Artúr út és Rózsa utca sarkán található 2403 m2 kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 2154/2403-ad arányú tulajdoni hánydának értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

​50.735.000.- Ft + ÁFABudapest, IV. kerület Görgey Artúr út és Rózsa utca​ ​71422/181 Bp. IV.
Görgey utca 71422_181 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatal által 37591/0/A/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, IX. Liliom utca 19. pinceszint alatt található, teremgarázs megnevezésű, összesen 822 m2 területű ingatlanban a 17,8 m2 területű, 5-ös számjelű gépkocsi beálló 44/2000-ed arányú tulajdoni hánydának értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

I-ENERGY Networks Kft.

3.162.000,- Ft + ÁFA​Budapest, IX. kerület Liliom utca 19.​37591/0/A/1

Bp. IX. Liliom u. 12. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. IX. Liliom u. 12. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsít-
vány.pdf

​MEGÁLLAPODÁS​Megállapodás  közös tulajdon megszüntetéséről, a Budapest, IV. Görgey Artúr u. 30. szám alatti szakorvosi rendelőintézet felújítása és korszerüsítése során megvalósult beruházások 1/2 arányú tulajdonjogának térítésmentes átadásával

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

​​​ingyenes

(nyilvántartási érték:

196.380.940,- Ft)

​Budapest, IV. kerület Görgey Artúr u. 30.sz. ingatlanon végzett beruházások 1/2-ed arányú tulajdoni illetőségei​73070​Értékbecsés
nincs, mert az ingatlanon vég-
zett értéknövelő beruházások, fejlesztések kerültek átadásra nyilvántartási, könyv szerinti értékükön
​MEGÁLLAPODÁS​Megállapodás I. közös tulajdon megszüntetéséről, a közterületi és közút funkciójú ingatlanok, valamint rajtuk megvalósult beruházásuk 1/2 arányú tulajdonjogának térítésmentes átadásával

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

​​ingyenes

(nyilvántartási érték a csatolt melléklet alapján)

Káposztásmegyeri fejlesztési terület76512/18, 76512/20, 76512/182, 76512/187, 76512/189, 76512/225, 76512/226, 76512/270, 76512/273, 76512/297, 76512/323, 76512/324, 76512/328, 76512/354, 76512/372, 76512/471, 76512/472, 76539/21, 76539/64, 76539/67, 76539/90, 76561/214, 76561/217, 76561/219, 76512/348, 76512/499, 76544/6, 76546/16, 76512/16, 76512/22, 76512/24, 76512/28, 76512/171, 76512/178, 76512/180, 76512/396, 76512/479, 76512/493, 76520/4, 76561/222, 76512/188, 76539/78, 76539/84, 76539/91, 76554/11, 76554/12, 76555/1, 76555/2, 76555/4, 76555/9, 76555/10, 76555/11, 76555/12 és 76512/327

​Értékbecsés
nincs, mert a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmében ingyenes tulajdonjog átruházás esetén nyilvántartott értékkel rendelkező in-
gatlan vagyonelemek értékét a nyilvántar-
tott értékük alapján kell meghatározni

IV.kerületnek átadott ingatlanok értékadatai.xlsx 

​​MEGÁLLAPODÁSMegállapodás a Budapest, II. kerület belterület 13504/0/A/2 hrsz-ú, természetben Frankel Leó út 2. (valóságban: Henger u. 1.) ​földszint 2. szám alatti, kivett üzlethelyiség megnevezésű, 266 m2 területű, forgalomképes ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest, II. kerület Frankel Leó út 2. földszint 2.13504/0/A/2​Bp. II. Frankel Leó út 2. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​MEGÁLLAPODÁS Megállapodás osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről, értékarányos csere útján ​​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan tulajdoni hányadok értéke 30.748.031,- Ft  a csere értékkülönbözet​ nettó 2.952.755,- Ft​Káposztásmegyer

​76544/5

76544/7

76555/8

76544_5 76544_7 és 76555_8 hrsz értékbecslések.pdf
​​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN INGYENES TULAJDONBA ADÁSÁRÓL​Megállapodás Budapest, XXI. kerület belterület 210240 hrsz-ú, természetben Magasházy utca 5. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 170 m2 területű, forgalomképes ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest, XXI. kerület Magasházy utca 5.​210240210240 hrsz-ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest III. kerület, Belterület 62199 helyrajzi számú, 66 m2 területű, kivett udvar és gázvezeték megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzat meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Kocsány János

Bruttó vételár​1.778.000,- Ft​Budapest, III. kerület Ékszer utca​62199Bp. III. Ékszer utca
62199 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Az Esztergom Járási Hivatal által nyilvántartott, Esztergom, Vaskapu út  0689/10 helyrajzi számú, 2 ha 2441 m2 területű, kivett  kemping megjelölésű ingatlan adásvétele​

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 BSP Ingatlanberuházó Kft.

71.000.000,- Ft + ÁFA​Esztergom, Vaskapu út​0689/10Esztergom, Vaskapu út Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29457/0/A/26, 29457/0/A/27, 29457/0/A/28, 29457/0/A/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Andrássy út 57. szám alatti,  összesen 405 m2 területű, padlástér megjelölésű műemlék ingatlanok értékesítése​

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 Project Capital Invest Kft.

65.111.000,- Ft + ÁFA​​Budapest, VI. kerület Andrássy út 57.​29457/0/A/26, 29457/0/A/27, 29457/0/A/28, 29457/0/A/29 Bp. VI. Andrássy út 57. padlástér albetétek Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest II. kerület, Lövőház u. 2-6. 13187/0/A/14 helyrajzi számon található, 2106 m2 alapterületű, teremgarázs megjelölésű  valamint Budapest II. kerület, Lövőház u. 8-10. 13185/0/A/7 helyrajzi számon található, 727 m2 alapterületű, teremgarázs megjelölésű ingatlanok értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

​363.000.000,- Ft + ÁFA

​Budapest II. kerület, Lövőház u. 2-6.

Budapest II. kerület, Lövőház u. 8-10.

​13187/0/A/14

13185/0/A/7

Bp. II. Lövőház u. 2-6 és 8-10. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. II. Lövőház u. 2-6 és 8-10. Értékelő nyilatkozat.pdf

​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​

​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29399 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Hegedű utca 1. szám alatti,  912 m2 területű, kivett középiskola megjelölésű műemlék

és a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának kizárolagos tulajdonát képező  Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29398 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Hegedű utca 3. szám alatti,  1079 m2 területű, kivett  általános iskola megjelölésű műemlék  ingatlanok értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 

és CEDCO Hungary  Ingatlanfejlesztő Kft.

​945.000.000,- Ft + ÁFA

​Budapest VI. kerület Hegedű utca 1.

Budapest VI. kerület Hegedű utca 3.

​29399

29398

 

Bp. VI. Hegedű utca 1. és Hegedű utca 3. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. VI. Hegedű utca 1. és Hegedű utca 3. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 24085 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, V. Bástya u. 35.  szám alatt található, 381 m2 alapterületű kivett irodaház megnevezésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

az Október 6. Invest Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Kft.

​​761.000.001,- Ft + ÁFA​Budapest V. kerület Bástya u. 35.​24085

Bp. V. Bástya u. 35. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. V. Bástya u. 35. Értékfenntartó-nyilatkozat.pdf

​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest belterület, 12561/5 helyrajzi számon nyilvántartott természetben Budapest II. Fullánk u. 12561/5 hrsz."felülvizsgálat alatt"  szám alatt található, 275 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

az Osztrák Köztársaság

​19.770.000,- Ft + ÁFA​Budapest II. kerület  Fullánk u. 12561/5 hrsz. "felülvizsgálat alatt" ​12561/5Bp. II. Fullánk u. 12561_5 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKHATÁR-RENDEZÉSI SZERZŐDÉS​Budapest XVIII. kerület belterület, Budapest XVIII. kerület 145975 hrsz. telekhatár rendezése és a telekalakítással  megnövekedett 146256 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 1185 Budapest, Üllői út 782. ( Benczúr utca 2.) szám alatt található kivett üzem, udvar megjelölésű ingatlan 91/540 tulajdoni hányadának értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Varróné Habetler Kornélia és Varró Béla

 

​1.650.000,- Ft + ÁFa​Budapest, XVIII. kerület Üllői út 782.​145975Bp. XVIII. Üllői út 145975 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályának ingatlan nyilvántartásában Csömör belterület, 1342 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Csömör, Ady Endre utcában lévő, 395 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Csizy Gábor

3.040.000,- Ft + ÁFa​Csömör, Ady Endre utca ​1342Csömör, Ady Endre utca 1342 hrsz Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 238001/10 helyrajzi számon nyilvántartott természetben Budapest XXII. Nagytétényi út 57. alatt  található, összesen 14821 m2 területű, kivett telephely megjelölésű ingatlan értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

a Novicento Auto Kft.

​Netto vételár​91.800.000,- Ft​Budapest XXII. kerület Nagytétényi út 57.​238001/10 Bp. XXII. Nagytétényi út 57. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 43840/2 helyrajzi számon nyilvántartott természetben Budapest XI. Postás utca "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, összesen 103 m2 területű, kivett csonkatelek megjelölésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 

Vámos Zoltán

Bruttó vételár 4.800.600,- Ft​​Budapest, XI. kerület Postás utca " felülvizsgálat alatt"​43840/2

Bp. XI. Postás utca 43840_2 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. XI. Postás utca 43840_2 Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf

​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által195271/149 - 195271/155 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. Eperföld utca 1-13. szám alatt található, összesen 7*641 m=                         4 487m2  területű, kivett építési telek megjelölésű ingatlanok értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest Főváros XXII. kerület Soroksár Önkormányzata 

és PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.

40.000.000,- Ft + ÁFa​Budapest, XXIII. kerület Eperföld utca 1-13.

195271/149,

195271/150,

195271/151,

195271/152,

195271/153,

195271/154,

195271/155

 

Bp. XXIII. Eperföld utca 1-13. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​​​​​Eladó 132/496 arányú tulajdoni hányadát képező, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 36750/1/A/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest VIII. Szabó Ervin tér 3. szám alatt, a IX. emeleten található 907m alapterületű, "teremgarázs" megjelölésű ingatlan értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

​​Netto vételár​28.200.000,- Ft​Budapest, VIII. kerület Szabó Ervin tér 3. IX. emelet​36750/1/A/10

Bp. VIII. Szabó Ervin tér 3. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. VIII. Szabó Ervin tér 3. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf

​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest III. kerület Belterület 19916/14 helyrajzi számon "címképzés alatt" nyilvántartott, címmel jelenleg nem rendelkező 9.886 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület  rendeltetésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

FESTO-AM Gyártó Kft.

410.000.000,- Ft​ + ÁFA​Budapest III. kerület Belterület 19916/14 helyrajzi számon "címképzés alatt" nyilvántartott, címmel  jelenleg nem rendelkező terület​19916/14III Bécsi út 19916_14 értékbecslés.pdf
​ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest XVI. kerület, 115841 hrsz-ú, kivett lakóház és telephely megnevezésű, 1 ha 5031 m2 nagyságú belterületi, természetben az Budapest  XVI. Lucernás köz 3. "felülvizsgálat alatt" / 1164 Budapest, Ostoros út 1. szám alatt nyilvántartott ingatlan 488/15031 tulajdoni hányadának értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata és

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.

7.700.000,- Ft​ + ÁFA​Budapest, XVI. kerület Ostoros út 1.​115841Bp. XVI. Ostoros út 1. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által 24701/0/A/11 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest V. Zoltán u. 12. I. em. "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 85 m2 alapterületű iroda rendeltetésű ingatlan és a közös tulajdonból alkotórészként hozzá tartozó 275/10000 eszmei hányad értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

A+A Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Kft.

​​​Netto vételár​36.100.000,- Ft​Budapest, V. kerület Zoltán u. 12. I. emelet​24701/0/A/11

Bp. V. Zoltán u. 12. I. em. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. V. Zoltán u. 12. I. em. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf

​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által 28729 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest VI. Csengery utca 69. szám alatt található, 544 m2 alapterületű telek és a rajta lévő, összesen 2740 m2 alapterületű " kivett udvar és kórház" rendeltetésű ingatlan értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

AMBRAX IMMO HUNGARY Kft.

​​​​Netto vételár​617.200.000,- Ft​Budapest, VI. kerület Csengery utca 69.​28729

Bp. VI. Csengery utca 69. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. VI. Csengery utca 69. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által 24793/0/A/14 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest V. Bajcsy-Zs. út 34. szám alatt található, 353 m2 alapterületű  I. emelti iroda rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzátartozó 664/10000 eszmei hányad értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

ERIKI Kft.

140.000.000,- Ft​ + ÁFA

Budapest, V. Bajcsy-Zs. út 34. I. emelet

 

​24793/0/A/14Bp. V. Bajcsy-Zs. út 34. I. em. Ingatlanértékelési szakértői vélemény.pdf
ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS​​A 32474, 32475/1 és 32538/1 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezését követően megváltozó területű 32538/1 hrsz-ú ingatlan 444 m2 nagyságú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező részének megfelelő 444/8465 tulajdoni hányad értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata és

WELT-STADT IMMOBILIEN Ingatlanberuházó Kft.

​64.000.000,- Ft​ + ÁFA​Budapest, XIV. Kerepesi út - Hungáriak körút 46.

32538/1

(32474, 32475/1 és 32538/1 ingatlanok telekalakítását követően)

Bp. XIV. Kerepesi út 32475_1 Értékbecslés.pdf

BP. XIV. Kerepesi út 32475_1 Aktualizáló értéktanúsítvány.pdf

​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 24505/0/A/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. József Attila u. 10. szám alatt található, 81 m2  alapterületű egyéb helyiség rendeltetésű ingatlan értékesítése, a közös tulajdonból hozzátartozó 321/10000 eszmei hányaddal együtt

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Johann Friedrich Strohmayer

​8.400.000,- Ft + ÁFA​Budapest V. József Attila u. 10.​ 24505/0/​A/4Bp. V. József Attila u. 10. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest I. kerület, belterület, 14408/0/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest, Fő utca 11-13. földszint 3. szám alatt található üzlethelyiség megnevezésű 140 m2 alapterületű ingatlan adásvétele, a társasház alapító okirata szerint hozzátartozó helyiségekkel és a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó 351/10000 eszmei hányaddal

​Budapest Főváros Önkormányzata  és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

​​​​​Netto vételár​54.000.000,- Ft​Budapest I. Fő utca 11-13. földszint 3.​14408/0/A/3

Bp. I. Fő u. 11-13. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. I. Fő u. 11-13. Aktualizáló ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf

​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 33379 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest VII. Hernád u. 52. szám alatt található, 1845 m2  alapterületű telek és a rakjta lévő, összesen 4936 m2 alapterületű "kivett középiskola" rendeltetésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

RESTONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

​​660.000.000,- Ft​ + ÁFA​Budapest VII. Hernád u. 52.​33379

Bp. VII. Hernád u 52. ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. VII. Hernád 52. ingatlanvagyon értékelés felülvizsgálat.pdf

​INGATLAN CSERÉVEL VEGYES TELEKHATÁR- RENDEZÉSI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott  Budapest III. ker. 18391/1 hrsz., Budapest III. ker 18380/1 hrsz., Budapest III. ker. 18380/2 hrsz., Budapest III. ker. 18388 hrsz.,-ú​ ingatlanokat érintő cserével vegyes telekhatár rendezés

​​Budapest Főváros Önkormányzata  és 

PRO-ONE IMMO Zrt. valamint Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

​Cserélt ingatlanrészek forgalmi értéke Bruttó 24.574.500,- Ft

Értékkülönbözet nem merült fel

​Budapest III. Folyamőr utca 7-13.

​18391/1

18380/1

18380/2

18388

Bp. III. volt BUSZESZ terület értékbecslés.pdf

Bp. III. volt BUSZESZ terület értékbecslés-aktualizálás.pdf