Ingatlan-elidegenítés

Tisztelt Látogató!

A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén döntött arról, hogy 2015. március 1-től a a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a Főpolgármesteri Hivatal budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni.
 
 
 
 
​szerződés megnevezése/típusa​szerződés tárgya​szerződést kötő felek neve​szerződés értéke​ingatlan természetbeni elhelyezkedése​ingatlan helyrajzi száma​ingatlan értékbecslése (csatolt fájl)
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, XI. ker. 43200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XI. ker. Herend utca mentén lévő 49 nm területű, kivett udvar, építményrész megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának  adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Kálomista Zsuzsanna és Kálomista Gábor​551.180,-Ft + ÁFA​Budapest XI. ker. Herend utca​43200/1PDF
​TELEKALAKÍTÁSI
ÉS ADÁSVÉTELLEL VEGYES KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉ-
RŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
​26276/4 és 26276/10 hrsz-ú ingatlanok egyesítése, majd megosztása 26276/11-13 hrsz-on és a 26276/10 hrsz-ú ingatlanból 1043 nm terület adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság

​33.000.000,-Ft + Áfa​Budapest, XIII. kerület, Üteg utca 37. szám​26276/10PDF
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által a 23996/0/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott , természetben a Budapest, V. kerület, Váci utca 36. szám alatti 993 m2 területű egyéb helyiség megjelölésű ingatlan 1/1 arányú tul. hányada és a közös tulajdonban maradó vagyonrészekből hozzátartozó 1.168/10.000-ed eszmei tulajdoni hányad adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Melis Investment Kft.

​540.000.000,-Ft + Áfa​​​​Budapest, V. kerület, Váci utca 36. szám​23996/0/A/3PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest X. kerület, Gyógyszergyári úton lévő, 39210/171 hrsz. alatt nyilvántartott, 1901 m2  területű kivett beépítetlen terület megjelölésű, és a 39210/172 hrsz. alatt nyilvántartott 8719 m2 területű kivett, magánút megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft.

215.550.000,- Ft + Áfa​Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út​39210/171
39210/172
PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály XI. Kerületi Hivatalánál nyilvántartott, Budapest II. kerület, Bimbó út 51. szám alatti, 12806 helyrajzi számú, 2475 m2 területű, kivett udvar és kollégium megnevezésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 BMB-REAL Kft.

410.500.000,- Ft + Áfa​Budapest II. kerület, Bimbó út 51. szám​12806PDF

​MEGÁLLAPODÁS INGATLANOK TULAJDONJOGÁ-
NAK ÁTRUHÁZÁSÁ-RÓL

​Budapest XVI. ker. 105839/1 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 7858 m2 területű, természetben Mátyás király téren lévő ingatlan;
Budapest XVI. ker. 106051/9 hrsz-ú, kivett park megnevezésű, 4121 m2 területű, természetben a Jókai Mór utcai lakótelepen lévő ingatlan;
Budapest XVI. ker. 100002/11 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű, 1 ha 1201 m2 területű ingatlan, természetben Egyenes utcai lakótelephez tartozó zöldfelület és parkoló;
Budapest XVI. ker. 107100/33 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű 1000 m2 területű ingatlan, természetben a Centenáriumi lakótelephez tartozó zöldfelület
átruházása inygyenesen, nyilvántartási értéken az Nvt. 14. § (1) bek. alapján a Kerületi Önkormányzat feladatához - Mötv. 23. § (5) bek. 1. pontja - rendelten

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

​​ingyenes

(nyilvántartási érték:

174.849.703,- Ft
152.380.490.- Ft
124.962.460.- Ft
 16.275.000,- Ft)

​Budapest XVI. kerület Mátyás király tér;
Jókai Mór utcai lakótelep;
Egyenes utcai lakótelep;
Centenáriumi lakótelep.
​​105839/1
106051/9
100002/11
107100/33
​Értékbecslés
nincs, mert az ingatlanok forga-
lomképtelenek,
piaci forgalmi
értékkel nem rendelkeznek.
​MEGÁLLAPODÁS ÁLLAMI TULAJ-
DONBA ADÁS TÁRGYÁBAN
​Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 36441 helyrajzi számú, Budapest, VIII. kerület, Vas utca 10. szám alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása

​Budapest Főváros Önkormányzata  és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest, VIII. kerület, Vas utca 10.​36441​​PDF
​MEGÁLLAPODÁS ÁLLAMI TULAJ-
DONBA ADÁS TÁRGYÁBAN
​​Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 28296 helyrajzi számú, Budapest, VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása

​​Budapest Főváros Önkormányzata  és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest, VI. kerület, Rippl-Rónai  utca 22.​​28296​​​PDF
​INGATLAN CSERESZER-
ZŐDÉS
​Szigetmonostor  Külterület 069 hrsz. Natura 2000 besorolású, kivett úttörőtábor megnevezésű 1 ha 616 m2 területű ingatlan valamint Budapest XXI. kerület Belterület 201736/19 hrsz., természetben 1121. Budapest, Baross utcában található, kivett víztorony megnevezésű 3549 m2 területű ingatlanok cseréje​Budapest Főváros Önkormányzata  és Fővárosi Vízművek Zrt.A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan értéke 22.600.000,- Ft + ÁFA a csere értékkülönbözet​410.000,- FtSzigetmonostor  Külterület
Budapest XXI. kerület,  Baross utca
​069
201736/19

​​PDF (Sziget-
monostor)

 

PDF (Baross u. teljes földterület értékelés)

 

PDF (Baross u. 201736/19 hrsz. értékelés)

​MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÉS HATÁSKÖR ÁTADÁSRÓL-ÁTVÉTELRŐL ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INGATLAN IN-
GYENES TULAJDONBA ADÁSÁRÓL
​Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest XIV. kerület belterület 29978/139 helyrajzi számú, 582 nm területű, természetben 1142 Budapest, Sárrét park 4. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adása

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​1142 Budapest, XIV. kerület, Sárrét park 4.​29978/139PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Ferenc tér 10. A. ép. 1. em. 3. ajtó. szám alatti 37444/0/A/5 helyrajzi számon felvett, lakás megjelölésű, 29 nm alapterületű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzat meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 Berczeli Péter, Kertész Adél Katalin

​9.313.000,- Ft​Budapest, IX. kerület, Ferenc tér 10. A. ép. 1. em. 3. ajtó.37444/0/A/5PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest III. kerület, belterület, Árpád fejedelem útja 108. alatti, 17927 hrsz. alatt nyilvántartott, 3694 nm területű kivett TV reléállomás megjelölésű ingatlan 29/100 tulajdoni hányadának adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

​43.300.000,- Ft + Áfa​Budapest, III. kerület, Árpád fejedelem útja 108.​17927​PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XIX. kerület, Kisfaludy utca 187. szám alatti, 165070/2 helyrajzi számú 125 nm területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Szabó Anett, Daróczi Pál

​2.362.205,- Ft + Áfa​Budapest XIX. kerület, Kisfaludy utca 187.​165070/2PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Lépés utca szám nélküli, 1835/2 helyrajzi számú, 321 nm területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 Hajmássy Lajos, Hajmássy Gábor

​9.600.600,- Ft​Budapest XI. kerület, Lépés utca szám nélküli​1835/2PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 110286 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XVI. Szent István utca 3. (Budapest, XVI. Budapesti út 36-38.) szám alatti 1095 nm területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Verner Építőipari és Kereskedelmi Kft.

​34.015.748,- Ft + Áfa​Budapest XVI. kerület, Szent István utca 3.​110286​PDF
KÖZÖS TULAJ-
DON MEGSZÜN-TETÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
​Budapest XIII. kerület 26077/14 hrsz-ú, kivett áruház megnevezésű, Gyöngyösi sétány  4-6. szám alatti ingatlanon fennálló közös tulajdon adás-vétel útján történő megszüntetése (Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 49/1409 tulajdoni hányad adás-vétele)

​​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Netto vételár​6.800.000,- Ft​Budapest XIII. kerület, Gyöngyösi sétány 4-6.​26077/14

Ingatlanvagyon-értékelés

Aktualizáló ingatlanvagyon értékelés

​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN TELEKALAKÍTÁ-SÁRÓL ÉS INGYE-NES TULAJDON-
JOG ÁTRUHÁ-ZÁSRÓL
​A T-82432 számú Változási Vázrajz alapján a Budapest XIV. kerület 29732/1 hrsz-ú ingatlan telekalakítása, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képező földrészlet ingyenes állami tulajdonba adása

Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

​​Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat

​​​ingyenes

(nyilvántartási érték:

116.887.643,- Ft)

Budapest XIV. kerület Városliget​29732/1​Értékbecslés
nincs mert az átruházott ingat-
lanhányad forga-
lomképtelen,
piaci forgalmi értékkel nem rendelkezik
​​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN TELEKALAKÍTÁ-SÁRÓL ÉS INGYENES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSRÓL​Budapest IV. kerület Görgey Artúr út - Rózsa utca - Deák Ferenc utca által határolt terület telekalakítása és ingyenes tulajdonjog átruházása

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat

​​​ingyenes

(nyilvántartási érték:

100.000,- Ft)

​Budapest IV. kerület Görgey A. út - Rózsa utca - Deák Ferenc utca által határolt terület​71422/91​Értékbecsés
nincs, mert a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmé-
ben ingyenes tulajdonjog átruházás ese-
tén nyilvántartott értékkel rendel-
kező ingatlan vagyonelem ér-
tékét a nyilván-
tartott értéke alapján kell meghatározni
​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSÁRÓLBudapest XVII. kerület belterület 137838/14 hrsz-ú, természetben a XVII. Lőrinczi út mentén a Tisza István utcánál található 836 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű forgalomképtelen ingatlan

​​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest XVII. kerület Lőrinczi út mentén a Tisza István utcánál található 836 m2 beépítetlen terület​137838/14Bp. XVII. 137838-14
hrsz.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által nyilvántartott, 39210/180 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, X. kerület, Gyakorló utcában lévő, 4800 nm területű, kivett transzformátorház megjelölésű telekingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 ELMŰ Hálozati Kft.​

​Netto vételár​33.600.000,- FtBudapest XI. kerület Gyakorló utca szám nélküli​​39210/180Bp. X., Gyakorló u. 39210_178 hrsz értékbecslés.pdf
​ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A BUDAPEST 36030 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN 56183/263460-AD TULAJDONI HÁNYADA VONATKOZÁSÁ-BAN​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által vezetett ingatlan-nyilvántartásban Budapest VIII. kerület belterület, 36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, VIII. kerület, Orczy út 1. szám alatt található, 263429 nm alapterületű, kivett iroda, raktár és kollégium és múzeum és üzem megnevezésű ingatlan 56183/263460-ad tulajdoni hányadának adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata  és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

​​Netto vételár​2.000.000.000,- Ft​Budapest VIII. kerület  Orczy út 1.​36030

MNV- ANZSÓ szakvélemény és aktualizálása.pdf

Főváros-
BFVK szakvélemény felülvizsgálat.pdf

​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSiófoki Járási Hivatal ingatlan nyilvántartásában,2604 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8600 Siófok, Baross Gábor utca 45/A. szám alatti 577 m2 területű kivett üdülőépület és udvar megjelölésű és Siófoki Járási Hivatal ingatlan nyilvántartásában, 2603/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8600 Siófok, Baross Gábor utca 45. szám alatti 1110 m2 alapterületű kivett üdülőépület 2 db és udvar megjelölésű  ingatlanok adásvétele

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Global Rent and Trade Ingatlankezelő, -hasznosító és -forgalmazó Kft.

​Netto vételár​82.662.759,- Ft

​Siófok, Baross Gábor utca 45/A.

Siófok, Baross Gábor utca 45.

2604,

 2603/2

Siófok,
Baross Gábor
utca 45. és 45A. Ingatlanvagyon-Értéktanúsít-
vány.pdf

Siófok,
Baross Gábor
utca 45. és 45A.Értékfenn-
tartó nyilatko-
zat.pdf

​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 109845/0/A/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XVI. Köztársaság útja 26.  szám alatti 18 m2 területű raktár megjelölésű ingatlan adásvétele

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Vajda Krisztina Éva

1.100.000,- Ft + Áfa​Budapest, XVI. kerület Köztársaság útja 26.​109845/0/A/6Bp. XVI. Köztársaság
útja 26. Ingat-
lanvagyon értéktanúsít-
vány.pdf
​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Belterület, 907/4 helyrajzi számú, 330 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

BÉTEX Kereskedő és Szolgáltató Zrt.

9.000.000,- Ft + Áfa​Budapest XI. kerület kivett beépítetlen terület​907/4Bp. XI. Belterület,
907_4 hrsz-ú beépítetlen terület.pdf
​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Fehérvári út 159. szám alatt található, 3170/49 helyrajzi számú,5373 m2 területű, kivett szakközépiskola megjelölésű ingatlan adásvétele​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és FVPROJECT 159 Kft.​Netto vételár​686.200.000,- Ft​Budapest XI. kerület, Fehérvári út 159.​3170/49 Bp. XI. Fehérvári út 159. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​INGATLAN CSERESZER-ZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest, XXII. kerület Leányka utca 220576/2 hrsz. alatt felvett, kivett szolgáltatóház megnevezésű 332 m2 területű ingatlan valamint Budapest XXII. kerület Mária Terézia utca mentén fekvő 223609/5 hrsz. alatt felvett kivett közterület elnevezésű 387 m2 alapterületű ingatlanok cseréje

​​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

​A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan értéke 7.700.000,- Ft + ÁFA a csere értékkülönbözet 100.000,- Ft + ÁFA

Budapest, XXII. kerület Leányka utca​

Budapest XXII. kerület Mária Terézia utca

​220576/2

223609/5 

 

Bp. XXII. Leányka utca 220576_2 Ingatlanvagyon értéktanúsítvány 1.pdf

Bp. XXII.
ker. Mária Te-
rézia utca 223609_5 hrsz. Ingatlanvagyon értéktanúsítvány 2.pdf

​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XVIII. kerület belterület,  Erdősáv utca 20. szám alatt található, 140288 helyrajzi számú,1065 m2 területű, kivett épület udvar megjelölésű ingatlan adásvétele​​​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Zsólyominé Kollár Zsuzsanna és Zsólyomi Attila17.900.000,- Ft + Áfa​Budapest, XVIII. kerület, Erdősáv utca 20.​140288

Bp. XVIII. Erdősáv u. 20. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. XVIII. Erdősáv u. 20. Értékfenntató nyilatkozat.pdf

​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület belterület,  Andor utca 76. (Solt utca 44.) szám alatt található, 2905/1 helyrajzi számú, 4016 m2 alapterületű, kivett udvar és transzformátorállomás megjelölésű ingatlan adásvétele​

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

DANOMI Ingatlanfejlesztő és-forgalmazó Kft.

121.500.000,- Ft + Áfa​​Budapest, XI. kerület Andor utca 76.​2905/1Bp. XI. An-
dor u 76. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSA Szentendrei Járási Hivatal által nyilvántartott, Szigetmonostor, Külterület  068 helyrajzi számú, 1399 m2 területű, kivett  lakóház, udvar  megjelölésű ingatlan adásvétele​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Szigetmonostor Község Önkormányzata, Pásztor Zoltán, Barna Viktor, Barna-Lázár Zoltán, Bús László​Netto vételár​9.000.000,- Ft

​Szigetmonostor

Külterület

​068

Szigetmonostor
068 hrsz Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Szigetmonostor-
 068 hrsz Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest II. kerület, Daru utca 14948/4 helyrajzi számú, 1104 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és RÓZSADOMB INVESTMENT Beruházó és  Ingatlanforgalmazó Kft.​180.100.000,- Ft + ÁFA​Budapest, II. kerület Daru utca​14948/4

Bp. II. Daru utca 14948_2 Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. II. Daru utca 14948_2 Aktualizáló ingatlanvagyon értéktanúsít-
vány.pdf

​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Börzsöny utca 19. fszt/3. 38236/330/A/3 helyrajzi számú, 64 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan adásvétele

​​Budapest Főváros Önkormányzata  és

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

​​Netto vételár​7.680.000,- Ft​Budapest IX. kerület Börzsöny utca 19. fsz/3.​38236/330/A/3Bp. IX. Börzsöny utca 19. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Ráday utca 10. és 12. szám alatti 36820 és 36821 helyrajzi számon nyilvántartott , 1037 és 1914 m2 területű, kivett udvar és egyéb épület megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

CEDCO Hungary  Ingatlanfejlesztő Kft.

​2.920.000.000,- Ft + ÁFA​Budapest IX. kerület Ráday utca 10 és 12.

​36820

36821

Bp. IX. Ráday utca 10 és 12. Ingatlanvagyon értéktanúsít-
vány.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29673 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Benczúr u.46.  szám alatti 1159 m2 alapterületű telek, valamint a rajta lévő összesen 1135 m2 területű   felépítmény, kivett szociális otthon megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

​600.000.000,- Ft + ÁFA​Budapest,VI. kerület Benczúr u 46.​29673Bp. VI. Benczúr u. 46. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 28866/0/A/20 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Andrássy út 52. I. emelet 4A. szám alatti,  318 m2 területű, egyéb helyiség megjelölésű műemlék ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó eszmei hányaddal együtt történő értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

A8-52 Ingatlanforgalmazó Kft.

​269.900.000,- Ft + ÁFA​Budapest, VI. kerület Andrássy út 52. I. emelet 4A.​28866/0/A/20Bp. VI. Andrássy út 52. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatal által 71422/181 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, IV. Görgey Artúr út és Rózsa utca sarkán található 2403 m2 kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 2154/2403-ad arányú tulajdoni hánydának értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.

​50.735.000.- Ft + ÁFABudapest, IV. kerület Görgey Artúr út és Rózsa utca​ ​71422/181 Bp. IV.
Görgey utca 71422_181 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatal által 37591/0/A/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, IX. Liliom utca 19. pinceszint alatt található, teremgarázs megnevezésű, összesen 822 m2 területű ingatlanban a 17,8 m2 területű, 5-ös számjelű gépkocsi beálló 44/2000-ed arányú tulajdoni hánydának értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

I-ENERGY Networks Kft.

3.162.000,- Ft + ÁFA​Budapest, IX. kerület Liliom utca 19.​37591/0/A/1

Bp. IX. Liliom u. 12. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. IX. Liliom u. 12. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsít-
vány.pdf

​MEGÁLLAPODÁS​Megállapodás  közös tulajdon megszüntetéséről, a Budapest, IV. Görgey Artúr u. 30. szám alatti szakorvosi rendelőintézet felújítása és korszerüsítése során megvalósult beruházások 1/2 arányú tulajdonjogának térítésmentes átadásával

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

​​​ingyenes

(nyilvántartási érték:

196.380.940,- Ft)

​Budapest, IV. kerület Görgey Artúr u. 30.sz. ingatlanon végzett beruházások 1/2-ed arányú tulajdoni illetőségei​73070​Értékbecslés
nincs, mert az ingatlanon vég-
zett értéknövelő beruházások, fejlesztések kerültek átadásra nyilvántartási, könyv szerinti értékükön
​MEGÁLLAPODÁS​Megállapodás I. közös tulajdon megszüntetéséről, a közterületi és közút funkciójú ingatlanok, valamint rajtuk megvalósult beruházásuk 1/2 arányú tulajdonjogának térítésmentes átadásával

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

​​ingyenes

(nyilvántartási érték a csatolt melléklet alapján)

Káposztásmegyeri fejlesztési terület76512/18, 76512/20, 76512/182, 76512/187, 76512/189, 76512/225, 76512/226, 76512/270, 76512/273, 76512/297, 76512/323, 76512/324, 76512/328, 76512/354, 76512/372, 76512/471, 76512/472, 76539/21, 76539/64, 76539/67, 76539/90, 76561/214, 76561/217, 76561/219, 76512/348, 76512/499, 76544/6, 76546/16, 76512/16, 76512/22, 76512/24, 76512/28, 76512/171, 76512/178, 76512/180, 76512/396, 76512/479, 76512/493, 76520/4, 76561/222, 76512/188, 76539/78, 76539/84, 76539/91, 76554/11, 76554/12, 76555/1, 76555/2, 76555/4, 76555/9, 76555/10, 76555/11, 76555/12 és 76512/327

​Értékbecsés
nincs, mert a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmében ingyenes tulajdonjog átruházás esetén nyilvántartott értékkel rendelkező in-
gatlan vagyonelemek értékét a nyilvántar-
tott értékük alapján kell meghatározni

IV.kerületnek átadott ingatlanok értékadatai.xlsx 

​​MEGÁLLAPODÁSMegállapodás a Budapest, II. kerület belterület 13504/0/A/2 hrsz-ú, természetben Frankel Leó út 2. (valóságban: Henger u. 1.) ​földszint 2. szám alatti, kivett üzlethelyiség megnevezésű, 266 m2 területű, forgalomképes ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest, II. kerület Frankel Leó út 2. földszint 2.13504/0/A/2​Bp. II. Frankel Leó út 2. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​MEGÁLLAPODÁS Megállapodás osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről, értékarányos csere útján ​​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan tulajdoni hányadok értéke 30.748.031,- Ft  a csere értékkülönbözet​ nettó 2.952.755,- Ft​Káposztásmegyer

​76544/5

76544/7

76555/8

76544_5 76544_7 és 76555_8 hrsz értékbecslések.pdf
​​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN INGYENES TULAJDONBA ADÁSÁRÓL​Megállapodás Budapest, XXI. kerület belterület 210240 hrsz-ú, természetben Magasházy utca 5. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 170 m2 területű, forgalomképes ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva​Budapest, XXI. kerület Magasházy utca 5.​210240210240 hrsz-ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest III. kerület, Belterület 62199 helyrajzi számú, 66 m2 területű, kivett udvar és gázvezeték megjelölésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzat meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Kocsány János

Bruttó vételár​1.778.000,- Ft​Budapest, III. kerület Ékszer utca​62199Bp. III. Ékszer utca
62199 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Az Esztergom Járási Hivatal által nyilvántartott, Esztergom, Vaskapu út  0689/10 helyrajzi számú, 2 ha 2441 m2 területű, kivett  kemping megjelölésű ingatlan adásvétele​

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 BSP Ingatlanberuházó Kft.

71.000.000,- Ft + ÁFA​Esztergom, Vaskapu út​0689/10Esztergom, Vaskapu út Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29457/0/A/26, 29457/0/A/27, 29457/0/A/28, 29457/0/A/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Andrássy út 57. szám alatti,  összesen 405 m2 területű, padlástér megjelölésű műemlék ingatlanok értékesítése​

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

 Project Capital Invest Kft.

65.111.000,- Ft + ÁFA​​Budapest, VI. kerület Andrássy út 57.​29457/0/A/26, 29457/0/A/27, 29457/0/A/28, 29457/0/A/29 Bp. VI. Andrássy út 57. padlástér albetétek Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest II. kerület, Lövőház u. 2-6. 13187/0/A/14 helyrajzi számon található, 2106 m2 alapterületű, teremgarázs megjelölésű  valamint Budapest II. kerület, Lövőház u. 8-10. 13185/0/A/7 helyrajzi számon található, 727 m2 alapterületű, teremgarázs megjelölésű ingatlanok értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

​363.000.000,- Ft + ÁFA

​Budapest II. kerület, Lövőház u. 2-6.

Budapest II. kerület, Lövőház u. 8-10.

​13187/0/A/14

13185/0/A/7

Bp. II. Lövőház u. 2-6 és 8-10. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. II. Lövőház u. 2-6 és 8-10. Értékelő nyilatkozat.pdf

​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​

​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29399 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Hegedű utca 1. szám alatti,  912 m2 területű, kivett középiskola megjelölésű műemlék

és a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának kizárolagos tulajdonát képező  Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29398 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Hegedű utca 3. szám alatti,  1079 m2 területű, kivett  általános iskola megjelölésű műemlék  ingatlanok értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 

és CEDCO Hungary  Ingatlanfejlesztő Kft.

​945.000.000,- Ft + ÁFA

​Budapest VI. kerület Hegedű utca 1.

Budapest VI. kerület Hegedű utca 3.

​29399

29398

 

Bp. VI. Hegedű utca 1. és Hegedű utca 3. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. VI. Hegedű utca 1. és Hegedű utca 3. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 24085 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, V. Bástya u. 35.  szám alatt található, 381 m2 alapterületű kivett irodaház megnevezésű ingatlan adásvétele

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

az Október 6. Invest Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Kft.

​​761.000.001,- Ft + ÁFA​Budapest V. kerület Bástya u. 35.​24085

Bp. V. Bástya u. 35. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. V. Bástya u. 35. Értékfenntartó-nyilatkozat.pdf

​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest belterület, 12561/5 helyrajzi számon nyilvántartott természetben Budapest II. Fullánk u. 12561/5 hrsz."felülvizsgálat alatt"  szám alatt található, 275 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

az Osztrák Köztársaság

​19.770.000,- Ft + ÁFA​Budapest II. kerület  Fullánk u. 12561/5 hrsz. "felülvizsgálat alatt" ​12561/5Bp. II. Fullánk u. 12561_5 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKHATÁR-RENDEZÉSI SZERZŐDÉS​Budapest XVIII. kerület belterület, Budapest XVIII. kerület 145975 hrsz. telekhatár rendezése és a telekalakítással  megnövekedett 146256 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 1185 Budapest, Üllői út 782. ( Benczúr utca 2.) szám alatt található kivett üzem, udvar megjelölésű ingatlan 91/540 tulajdoni hányadának értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Varróné Habetler Kornélia és Varró Béla

 

​1.650.000,- Ft + ÁFa​Budapest, XVIII. kerület Üllői út 782.​145975Bp. XVIII. Üllői út 145975 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályának ingatlan nyilvántartásában Csömör belterület, 1342 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Csömör, Ady Endre utcában lévő, 395 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Csizy Gábor

3.040.000,- Ft + ÁFa​Csömör, Ady Endre utca ​1342Csömör, Ady Endre utca 1342 hrsz Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 238001/10 helyrajzi számon nyilvántartott természetben Budapest XXII. Nagytétényi út 57. alatt  található, összesen 14821 m2 területű, kivett telephely megjelölésű ingatlan értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

a Novicento Auto Kft.

​Netto vételár​91.800.000,- Ft​Budapest XXII. kerület Nagytétényi út 57.​238001/10 Bp. XXII. Nagytétényi út 57. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 43840/2 helyrajzi számon nyilvántartott természetben Budapest XI. Postás utca "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, összesen 103 m2 területű, kivett csonkatelek megjelölésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 

Vámos Zoltán

Bruttó vételár 4.800.600,- Ft​​Budapest, XI. kerület Postás utca " felülvizsgálat alatt"​43840/2

Bp. XI. Postás utca 43840_2 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. XI. Postás utca 43840_2 Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf

​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által195271/149 - 195271/155 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. Eperföld utca 1-13. szám alatt található, összesen 7*641 m=                         4 487m2  területű, kivett építési telek megjelölésű ingatlanok értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest Főváros XXII. kerület Soroksár Önkormányzata 

és PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.

40.000.000,- Ft + ÁFa​Budapest, XXIII. kerület Eperföld utca 1-13.

195271/149,

195271/150,

195271/151,

195271/152,

195271/153,

195271/154,

195271/155

 

Bp. XXIII. Eperföld utca 1-13. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​​​​​Eladó 132/496 arányú tulajdoni hányadát képező, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 36750/1/A/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest VIII. Szabó Ervin tér 3. szám alatt, a IX. emeleten található 907m alapterületű, "teremgarázs" megjelölésű ingatlan értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

​​Netto vételár​28.200.000,- Ft​Budapest, VIII. kerület Szabó Ervin tér 3. IX. emelet​36750/1/A/10

Bp. VIII. Szabó Ervin tér 3. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. VIII. Szabó Ervin tér 3. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf

​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest III. kerület Belterület 19916/14 helyrajzi számon "címképzés alatt" nyilvántartott, címmel jelenleg nem rendelkező 9.886 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület  rendeltetésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

FESTO-AM Gyártó Kft.

410.000.000,- Ft​ + ÁFA​Budapest III. kerület Belterület 19916/14 helyrajzi számon "címképzés alatt" nyilvántartott, címmel  jelenleg nem rendelkező terület​19916/14III Bécsi út 19916_14 értékbecslés.pdf
​ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest XVI. kerület, 115841 hrsz-ú, kivett lakóház és telephely megnevezésű, 1 ha 5031 m2 nagyságú belterületi, természetben az Budapest  XVI. Lucernás köz 3. "felülvizsgálat alatt" / 1164 Budapest, Ostoros út 1. szám alatt nyilvántartott ingatlan 488/15031 tulajdoni hányadának értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata és

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.

7.700.000,- Ft​ + ÁFA​Budapest, XVI. kerület Ostoros út 1.​115841Bp. XVI. Ostoros út 1. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által 24701/0/A/11 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest V. Zoltán u. 12. I. em. "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 85 m2 alapterületű iroda rendeltetésű ingatlan és a közös tulajdonból alkotórészként hozzá tartozó 275/10000 eszmei hányad értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

A+A Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Kft.

​​​Netto vételár​36.100.000,- Ft​Budapest, V. kerület Zoltán u. 12. I. emelet​24701/0/A/11

Bp. V. Zoltán u. 12. I. em. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. V. Zoltán u. 12. I. em. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf

​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által 28729 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest VI. Csengery utca 69. szám alatt található, 544 m2 alapterületű telek és a rajta lévő, összesen 2740 m2 alapterületű " kivett udvar és kórház" rendeltetésű ingatlan értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

AMBRAX IMMO HUNGARY Kft.

​​​​Netto vételár​617.200.000,- Ft​Budapest, VI. kerület Csengery utca 69.​28729

Bp. VI. Csengery utca 69. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. VI. Csengery utca 69. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által 24793/0/A/14 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest V. Bajcsy-Zs. út 34. szám alatt található, 353 m2 alapterületű  I. emelti iroda rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzátartozó 664/10000 eszmei hányad értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

ERIKI Kft.

140.000.000,- Ft​ + ÁFA

Budapest, V. Bajcsy-Zs. út 34. I. emelet

 

​24793/0/A/14Bp. V. Bajcsy-Zs. út 34. I. em. Ingatlanértékelési szakértői vélemény.pdf
ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS​​A 32474, 32475/1 és 32538/1 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezését követően megváltozó területű 32538/1 hrsz-ú ingatlan 444 m2 nagyságú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező részének megfelelő 444/8465 tulajdoni hányad értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata és

WELT-STADT IMMOBILIEN Ingatlanberuházó Kft.

​64.000.000,- Ft​ + ÁFA​Budapest, XIV. Kerepesi út - Hungáriak körút 46.

32538/1

(32474, 32475/1 és 32538/1 ingatlanok telekalakítását követően)

Bp. XIV. Kerepesi út 32475_1 Értékbecslés.pdf

BP. XIV. Kerepesi út 32475_1 Aktualizáló értéktanúsítvány.pdf

​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 24505/0/A/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. József Attila u. 10. szám alatt található, 81 m2  alapterületű egyéb helyiség rendeltetésű ingatlan értékesítése, a közös tulajdonból hozzátartozó 321/10000 eszmei hányaddal együtt

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Johann Friedrich Strohmayer

​8.400.000,- Ft + ÁFA​Budapest V. József Attila u. 10.​ 24505/0/​A/4Bp. V. József Attila u. 10. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest I. kerület, belterület, 14408/0/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest, Fő utca 11-13. földszint 3. szám alatt található üzlethelyiség megnevezésű 140 m2 alapterületű ingatlan adásvétele, a társasház alapító okirata szerint hozzátartozó helyiségekkel és a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó 351/10000 eszmei hányaddal

​Budapest Főváros Önkormányzata  és a

Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.

​​​​​Netto vételár​54.000.000,- Ft​Budapest I. Fő utca 11-13. földszint 3.​14408/0/A/3

Bp. I. Fő u. 11-13. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. I. Fő u. 11-13. Aktualizáló ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf

​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 33379 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest VII. Hernád u. 52. szám alatt található, 1845 m2  alapterületű telek és a rakjta lévő, összesen 4936 m2 alapterületű "kivett középiskola" rendeltetésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

RESTONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

​​660.000.000,- Ft​ + ÁFA​Budapest VII. Hernád u. 52.​33379

Bp. VII. Hernád u 52. ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. VII. Hernád 52. ingatlanvagyon értékelés felülvizsgálat.pdf

​INGATLAN CSERÉVEL VEGYES TELEKHATÁR- RENDEZÉSI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott  Budapest III. ker. 18391/1 hrsz., Budapest III. ker 18380/1 hrsz., Budapest III. ker. 18380/2 hrsz., Budapest III. ker. 18388 hrsz.,-ú​ ingatlanokat érintő cserével vegyes telekhatár rendezés

​​Budapest Főváros Önkormányzata  és 

PRO-ONE IMMO Zrt. valamint Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap

​Cserélt ingatlanrészek forgalmi értéke Bruttó 24.574.500,- Ft

Értékkülönbözet nem merült fel

​Budapest III. Folyamőr utca 7-13.

​18391/1

18380/1

18380/2

18388

Bp. III. volt BUSZESZ terület értékbecslés.pdf

Bp. III. volt BUSZESZ terület értékbecslés-aktualizálás.pdf

​MEGÁLLAPODÁS TELEKALAKÍTÁ-SÁRÓL ÉS INGYENES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSRÓL​Budapest XXII. Kerület Belterület 221401 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2706 m2 területű, természetben 1225 Budapest, Tatárka utca 5. szám alatti ingatlan telekalakítása és az így kialakuló 221401/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes átruházása

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és

Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

​​​ingyenes

(nyilvántartási érték:

1.133.403,- Ft)

​Budapest XXII. Tatárka utca 5.​221401/1​​Értékbecslés
nincs mert az átruházott ingat-
lanhányad forga-
lomképtelen,
piaci forgalmi értékkel nem rendelkezik
​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest belterület, 43877/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest, XI.Madaras utca és Andor út által határolt területen (Bácsalmás utca) található 108 m2 alapterületű "kivett beépítetlen terület" rendeltetésű ingatlan értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Jankó László

​​​​​​Netto vételár​4.700.000,- FtBudapest XI. Madaras utca  (Bácsalmás utca)​​43877/2Bp. XI. Madaras utca (Bácsalmás utca) Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​

​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest 13134/0A/9 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest,II. Margit körút 99. földszint "felülvizsgálat alatt"  található 111 m2 alapterületű "orvosi rendelő" rendeltetésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

FIN-INVEST-2000 Ingatlanforgalmazó, Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

​​​​​​​Netto vételár​100.000.000,- Ft​Budapest II. Margit körút 99. földszint​13134/0A/9

Bp. II. Margit krt. 99. földszint Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. II. Margit krt. 99. földszint Aktualizáló ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf

​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 132654/75 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XVII. Kopolya utca  10. szám alatt található, 2005 m2  alapterületű "kivett beépítetlen terület" rendeltetésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Szlaukó Gábor

​​​​​​​Netto vételár​25.800.000,- Ft​Budapest XVII. Kopolya utca 10.​132654/75 Bp. XVII. Kopolya u. 10. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest 9507 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XII. Mátyás király út 8. szám alatt található, 2380 m2 alapterületű "kivett nevelőintézet" rendeltetésű ingatlan értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Bertalan és Barnabás Ingatlanforgalmazó Kft.

​​​​​​​​Netto vételár​178.000.000,- Ft​Budapest XII. Mátyás király út 8.​9507Bp. XII. Mátyás király út 8. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest 50868/1 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, II. Kaptató utca "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 305 m2 alapterületű "kivett beépítetlen terület" rendeltetésű ingatlan értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Hotya László

​​​​​​​​​Netto vételár​5.700.000,- FtBudapest II. Kaptató utca " felülvizsgálat alatt"​50868/1Bp. II. Kaptató utca 50868_1 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest 9241 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XII. Rege út 1. szám alatt található, 2370 m2 alapterületű "kivett lakóház, udvar" rendeltetésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Norton Consulting Zrt.

​198.000.000,- Ft​Budapest XII. Rege út 1.​9241Bp. XII. Rege u. 1. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​

​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest 209149 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XXI. Ív utca 62. szám alatt található, 943 m2 alapterületű "kivett udvar és szakiskola" megnevezésű ingatlan és a rajta lévő 134 m2 alapterületű épület valamint

Budapest 209152 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XXI. Ív utca 64. szám alatt található, 920 m2 alapterületű "kivett kertészet" megnevezésű ingatlan és a rajta lévő összesen nettó 516 m2 alapterületű épületek valamint

Budapest 209151 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XXI. Károli Gáspár utca 77. szám alatt található, 934 m2 területű "kivett szakiskola" megnevezésű ingatlan értékesítése

​ ​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Nettó vételár ​99.500.000,- Ft

​Budapest XXI. Ív utca 62.

Budapest XXI. Ív utca 64.

Budapest XXI. Károli Gáspár utca 77.

 

​209149

209152

209151

Bp. XXI. Ív utca 62. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. XXI. Ív utca 64. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. XXI. Károli Gáspár u. 77. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

​​​​​​​​​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest,belterület 39221/10/A/215 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XIV. Szentmihályi út 4-6. 8. em. 214. szám alatt található, 46 m2  területű lakás és a közös tulajdonból hozzátartozó 1 000/264 000 eszmei hányad értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Baranyai Tamás

​19.000.000,- Ft​Budapest XIV. Szentmihályi út 4-6. 8. em. 214.39221/10/A/215

Bp. XIV. Szentmihályi út 4-6. 8. 214. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. XIV. Szentmihályi út 4-6. 8. 214. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 42309/42/A/2 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest X. Újhegyi sétány 12. szám alatt található, 325 m2 alapterületű „műhely és raktár” és hozzá alkotórészként kapcsolódó 249/1000 arányú társasházi közös tulajdoni hányad értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

​50.600.000,- FtBudapest X. Újhegy sétány 12.42309/42/A/2Bp. X. Újhegy sétány 12. Értékbecslés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS BÁLNA​Budapest IX. Fővám tér 11-12./Budapest IX. Közraktár utca 1. „ felülvizsgálat alatt” cím alatt található, az ingatlan nyilvántartásban 37061/7 hrsz számmal nyilvántartott, 12 975 m2 alapterületű, kivett kereskedelmi és kulturális központ művelésű ágú és megnevezésű ingatlan értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

​11.223.970.000,- FtBudapest IX. Fővám tér 11-12.​37061/7Bp. IX. Fővám tér 11-12. Piaci Érték Speciális Feltételezéssel.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 150353/8/A/47 hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XVIII. Fiatalság utca 16. 2 em. 3. szám alatt található, 46 m2 alapterületű „lakás” rendeltetésű társasházi ingatlan és a hozzá alkotórészként kapcsolódó 2/262 arányú társasházi közös tulajdoni hányad értékesítése

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Hadadiné Jászay Marianna

​22.850.000,- FtBudapest XVIII. Fiatalság utca 16. 2 em. 3.150353/8/A/47

Bp. XVIII. ker. Fiatalság utca 16. 2. em. 3. Értékbecslés.pdf

Bp. XVIII. ker. Fiatalság utca 16. 2. em. 3. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 64440/8 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest III. Békásmegyer utca 32. szám alatt található, 76 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” rendeltetésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Neubauer Andrea

1.574.800,- Ft​Budapest III. Békásmegyer utca 32.64440/8

Bp. III. Békásmegyer utca 32. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. III. Békásmegyer utca 32. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf

​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 181372 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XX. belterület 181372 helyrajzi szám alatt található, 217 m2 alapterületű „kivett gazdasági épület, udvar” rendeltetésű ingatlan értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és​

Bereczky Katalin Mária

Dobos Emma

Horváth Tivadarné

Nemere István Balázs
2.032.000,- Ft​​Budapest XX. 181372 hrsz.​181372

Bp. XX. 181372 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. XX. 181372 Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 208165/4/A/192 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XXI. József Attila utca 69. 10.em 63. szám alatt található, 58 m2 alapterületű „lakás” rendeltetésű társasházi ingatlan és a hozzá alkotórészként kapcsolódó 60/13286 arányú társasházi közös tulajdoni hányad értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

RÓZSADOMB INVESTMENT Beruházó és Ingatlanforgalmazó Kft.

​20.500.000,- FtBudapest XXI. József Attila utca 69. 10 em. 63​208165/4/A/19Bp. XXI. József Attila utca 69. 10. em. 63. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztály által 4819 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Szentendre, Ady Endre út 4819 hrsz.szám alatt található, 1234 m2 alapterületű „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű ingatlan és a rajta lévő 74 m2 alapterületű üdülő épület valamint  4820 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Szentendre, Tulipán utca 4820 hrsz.szám alatt található, 744 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan és a rajta lévő 22 m2 és 51 m2 alapterületű épületek együttes értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

NH GROUP Ingatlan Kft.

 

22.400.000,- Ft

17.272.000,- Ft

Szentendre, Ady Endre út 4819

Szentendre, Tulipán utca 4820

4819

4820

Szentendre Ady Endre út 4819 és Tulipán utca 4820 Ingatlanvagyon-értékelések.pdf

Szentendre 4819 és 4820 Kiegészítő ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf

​ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉSA Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 21731/1 ingatlan területéből 12 m2 a 21860/3 hrsz-ú ingatlan területéhez, 65 m2 a 21860/4 hrsz-ú ingatlan területéhez került hozzászabályozásra. A telekalakítással kialakult 21860/3 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 12/1047 tulajdoni hányadának, és a 21860/4 hrsz-ú ”kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan 65/906 tulajdoni hányadának  értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata  és

dr. Nemes Gábor valamint

Kk. Ceylan Artúr Arda

214.000,- Ft

1.160.000,- Ft

 

Budapest III. Bécsi út  21860/3

Budapest III. Bécsi út  21860/4

​21731/1

Bp. III. Bécsi út 21731_1 hrsz Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. III. Bécsi út 21731_1 hrsz Kiegészítő ingatlanvagyon értéktanusítvány.pdf

​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 74411/0/A/2 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest IV. Tomori utca 1/B. földszint 2. szám alatt található, 27 m2 alapterületű „lakás” rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzá tartozó 97/1000 arányú eszmei hányad értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

RÓZSADOMB INVESTMENT Beruházó és Ingatlanforgalmazó Kft.

11.200.000,- Ft​​Budapest IV. Tomori utca 1/B. földszint 2.74411/0/A/2​Bp. IV. Tomori utca 1.B. fsz. 2. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf
​​ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉSA Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 14772/2 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű ingatlan területéből 229 m2 nagyságú területrésznek megfelelő 229/667 tulajdoni hányad értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata és

Bécsi Greens Kft.

34.400.000,- Ft​

Budapest, III. kerület kivett közterület

14772/2

14772/2Bp. III. Bécsi út 14772_2 Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​MEGÁLLAPODÁS Ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházásárólBudapest IV. ker. 70413/9 hrsz-ú és a 70413/12 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának átruházása a IV. kerületi Önkormányzat részére valamint Budapest IV. ker. 70423/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása a Fővárosi Önkormányzat részére közfeladat ellátásának elősegítése érdekében

Budapest Főváros Önkormányzata  és

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

ingyenes nyilvántartási érték: (földérték) bruttó 80.554.656,- Ft) nyilvántartási érték: (földérték) bruttó 107.129.717,- Ft

nyilvántartási érték: bruttó/nettó 1.100.000,- Ft)

Budapest IV. 70413/9

70413/12

70423/2

hrsz.

70413/9

 

 

70413/12

 

 

70423/2

​Értékbecslés
nincs, mert az ingatlanok forgalomképtelenek és a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmében ingyenes tulajdonjog átruházás esetén nyilvántartott értékkel rendelkező in-
gatlan vagyonelemek értékét a nyilvántar-
tott értékük alapján kell meghatározni
​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 195271/101 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utca felülvizsgálat alatt” található, 3080 m2 alapterületű „kivett építési terület” rendeltetésű ingatlan értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

KONSTART Építőipari és Kereskedelmi Kft

82.296.000.- FtBudapest XXIII. Szent László utca „felülvizsgálat alatt”195271/101Bp. XXIII. Szent László utca 195271_101 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 238001/8 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XXII. Nagytétényi út 57-63. szám alatt található, 15 782 m2 alapterületű „kivett telephely” megnevezésű ingatlan és a rajta lévő 74 m2 alapterületű porta épület, 108 m2 alapterületű magastetős raktár épület, 118,39 m2 alapterületű könnyűszerkezetes épület valamint 9 m2 alapterületű téglafalazatú épület értékesítése

​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és

Enterprise Optimum Kft. valamint

DRINK UNION VIRTUART STUDIO Kft.

123.063.000,- FtBudapest XXII. Nagytétényi út 57-63.238001/8

Bp. XXII. Nagytétényi út 57-63. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. XXII. Nagytétényi út 57-63. Kiegészítő ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf