Ingatlan-elidegenítés

Tisztelt Látogató!

A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén döntött arról, hogy 2015. március 1-től a a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a Főpolgármesteri Hivatal budapest.hu internetes portálján közzé kell tenni.
 
 
 
 
​szerződés megnevezése/típusa​szerződés tárgya​szerződést kötő felek neve​szerződés értéke​ingatlan természetbeni elhelyezkedése​ingatlan helyrajzi száma​ingatlan értékbecslése (csatolt fájl)
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, XI. ker. 43200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XI. ker. Herend utca mentén lévő 49 nm területű, kivett udvar, építményrész megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának  adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Kálomista Zsuzsanna és Kálomista Gábor​551.180,-Ft + ÁFA​Budapest XI. ker. Herend utca​43200/1PDF
​TELEKALAKÍTÁSI ÉS ADÁSVÉTELLEL VEGYES KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS​26276/4 és 26276/10 hrsz-ú ingatlanok egyesítése, majd megosztása 26276/11-13 hrsz-on és a 26276/10 hrsz-ú ingatlanból 1043 nm terület adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata és Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság​33.000.000,-Ft + Áfa​Budapest, XIII. kerület, Üteg utca 37. szám​26276/10PDF
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által a 23996/0/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott , természetben a Budapest, V. kerület, Váci utca 36. szám alatti 993 m2 területű egyéb helyiség megjelölésű ingatlan 1/1 arányú tul. hányada és a közös tulajdonban maradó vagyonrészekből hozzátartozó 1.168/10.000-ed eszmei tulajdoni hányad adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Melis Investment Kft.​540.000.000,-Ft + Áfa​​​​Budapest, V. kerület, Váci utca 36. szám​23996/0/A/3PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest X. kerület, Gyógyszergyári úton lévő, 39210/171 hrsz. alatt nyilvántartott, 1901 m2  területű kivett beépítetlen terület megjelölésű, és a 39210/172 hrsz. alatt nyilvántartott 8719 m2 területű kivett, magánút megjelölésű ingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft.215.550.000,- Ft + Áfa​Budapest X. kerület, Gyógyszergyári út​39210/171
39210/172
PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály XI. Kerületi Hivatalánál nyilvántartott, Budapest II. kerület, Bimbó út 51. szám alatti, 12806 helyrajzi számú, 2475 m2 területű, kivett udvar és kollégium megnevezésű ingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és BMB-REAL Kft.410.500.000,- Ft + Áfa​Budapest II. kerület, Bimbó út 51. szám​12806PDF
​MEGÁLLAPODÁS INGATLANOK TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL​Budapest XVI. ker. 105839/1 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 7858 m2 területű, természetben Mátyás király téren lévő ingatlan;
Budapest XVI. ker. 106051/9 hrsz-ú, kivett park megnevezésű, 4121 m2 területű, természetben a Jókai Mór utcai lakótelepen lévő ingatlan;
Budapest XVI. ker. 100002/11 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű, 1 ha 1201 m2 területű ingatlan, természetben Egyenes utcai lakótelephez tartozó zöldfelület és parkoló;
Budapest XVI. ker. 107100/33 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű 1000 m2 területű ingatlan, természetben a Centenáriumi lakótelephez tartozó zöldfelület
átruházása inygyenesen, nyilvántartási értéken az Nvt. 14. § (1) bek. alapján a Kerületi Önkormányzat feladatához - Mötv. 23. § (5) bek. 1. pontja - rendelten
​Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat​​ingyenes tulajdonjog átruházás ​Budapest XVI. kerület Mátyás király tér;
Jókai Mór utcai lakótelep;
Egyenes utcai lakótelep;
Centenáriumi lakótelep.
​​105839/1
106051/9
100002/11
107100/33
​Értékbecslés nincs, mert az ingatlanok forgalomképtelenek, piaci forgalmi értékkel nem rendelkeznek.
​MEGÁLLAPODÁS ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁS TÁRGYÁBAN​Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 36441 helyrajzi számú, Budapest, VIII. kerület, Vas utca 10. szám alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása​Budapest Főváros Önkormányzata  és a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.​ingyenes tulajdonjog átruházás​Budapest, VIII. kerület, Vas utca 10.​36441​​PDF
​MEGÁLLAPODÁS ÁLLAMI TULAJDONBA ADÁS TÁRGYÁBAN​​Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 28296 helyrajzi számú, Budapest, VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása​​Budapest Főváros Önkormányzata  és a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.​​ingyenes tulajdonjog átruházás​Budapest, VI. kerület, Rippl-Rónai  utca 22.​​28296​​​PDF
​INGATLAN CSERESZERZŐDÉS​Szigetmonostor  Külterület 069 hrsz. Natura 2000 besorolású, kivett úttörőtábor megnevezésű 1 ha 616 m2 területű ingatlan valamint Budapest XXI. kerület Belterület 201736/19 hrsz., természetben 1121. Budapest, Baross utcában található, kivett víztorony megnevezésű 3549 m2 területű ingatlanok cseréje​Budapest Főváros Önkormányzata  és Fővárosi Vízművek Zrt.A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan értéke 22.600.000,- Ft + ÁFA a csere értékkülönbözet​410.000,- FtSzigetmonostor  Külterület
Budapest XXI. kerület,  Baross utca
​069
201736/19

​​PDF (Szigetmonostor)

 

PDF (Baross u. teljes földterület értékelés)

 

PDF (Baross u. 201736/19 hrsz. értékelés)

​MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÉS HATÁSKÖR ÁTADÁSRÓL-ÁTVÉTELRŐL ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INGATLAN INGYENES TULAJDONBA ADÁSÁRÓL​Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest XIV. kerület belterület 29978/139 helyrajzi számú, 582 nm területű, természetben 1142 Budapest, Sárrét park 4. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adása​Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat​ingyenes tulajdonjog átruházás nyilvántartási értéken​1142 Budapest, XIV. kerület, Sárrét park 4.​29978/139PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Ferenc tér 10. A. ép. 1. em. 3. ajtó. szám alatti 37444/0/A/5 helyrajzi számon felvett, lakás megjelölésű, 29 nm alapterületű ingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzat meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Berczeli Péter, Kertész Adél Katalin​9.313.000,- Ft​Budapest, IX. kerület, Ferenc tér 10. A. ép. 1. em. 3. ajtó.37444/0/A/5PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest III. kerület, belterület, Árpád fejedelem útja 108. alatti, 17927 hrsz. alatt nyilvántartott, 3694 nm területű kivett TV reléállomás megjelölésű ingatlan 29/100 tulajdoni hányadának adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség​43.300.000,- Ft + Áfa​Budapest, III. kerület, Árpád fejedelem útja 108.​17927​PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XIX. kerület, Kisfaludy utca 187. szám alatti, 165070/2 helyrajzi számú 125 nm területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Szabó Anett, Daróczi Pál​2.362.205,- Ft + Áfa​Budapest XIX. kerület, Kisfaludy utca 187.​165070/2PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Lépés utca szám nélküli, 1835/2 helyrajzi számú, 321 nm területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Hajmássy Lajos, Hajmássy Gábor​9.600.600,- Ft​Budapest XI. kerület, Lépés utca szám nélküli​1835/2PDF
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 110286 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XVI. Szent István utca 3. (Budapest, XVI. Budapesti út 36-38.) szám alatti 1095 nm területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Verner Építőipari és Kereskedelmi Kft.​34.015.748,- Ft + Áfa​Budapest XVI. kerület, Szent István utca 3.​110286​PDF
KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS​Budapest XIII. kerület 26077/14 hrsz-ú, kivett áruház megnevezésű, Gyöngyösi sétány  4-6. szám alatti ingatlanon fennálló közös tulajdon adás-vétel útján történő megszüntetése (Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 49/1409 tulajdoni hányad adás-vétele)​​Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIII. kerületi ÖnkormányzatNetto vételár​6.800.000,- Ft​Budapest XIII. kerület, Gyöngyösi sétány 4-6.​26077/14

Ingatlanvagyon-értékelés

Aktualizáló ingatlanvagyon értékelés

​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN TELEKALAKÍTÁSÁRÓL ÉS INGYENES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSRÓL​A T-82432 számú Változási Vázrajz alapján a Budapest XIV. kerület 29732/1 hrsz-ú ingatlan telekalakítása, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képező földrészlet ingyenes állami tulajdonba adása

Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

​​Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat

​​​ingyenes tulajdonjog átruházás Budapest XIV. kerület Városliget​29732/1​Értékbecslés nincs mert az átruházott ingatlanhányad forgalomképtelen, piaci forgalmi értékkel nem rendelkezik
​​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN TELEKALAKÍTÁSÁRÓL ÉS INGYENES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSRÓL​Budapest IV. kerület Görgey Artúr út - Rózsa utca - Deák Ferenc utca által határolt terület telekalakítása és ingyenes tulajdonjog átruházása​Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat​​​​ingyenes tulajdonjog átruházás ​Budapest IV. kerület Görgey A. út - Rózsa utca - Deák Ferenc utca által határolt terület​71422/91​Értékbecsés nincs, mert a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. a) pont ab) alpontja értelmében ingyenes tulajdonjog átruházás esetén nyilvántartott értékkel rendelkező ingatlan vagyonelem értékét a nyilvántartott értéke alapján kell meghatározni
​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSÁRÓLBudapest XVII. kerület belterület 137838/14 hrsz-ú, természetben a XVII. Lőrinczi út mentén a Tisza István utcánál található 836 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű forgalomképtelen ingatlan​​Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata​​​ingyenes tulajdonjog átruházás​Budapest XVII. kerület Lőrinczi út mentén a Tisza István utcánál található 836 m2 beépítetlen terület​137838/14Bp. XVII. 137838-14 hrsz.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által nyilvántartott, 39210/180 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, X. kerület, Gyakorló utcában lévő, 4800 nm területű, kivett transzformátorház megjelölésű telekingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és ELMŰ Hálozati Kft.​​Netto vételár​33.600.000,- FtBudapest XI. kerület Gyakorló utca szám nélküli​​39210/180Bp. X., Gyakorló u. 39210_178 hrsz értékbecslés.pdf
​ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A BUDAPEST 36030 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN 56183/263460-AD TULAJDONI HÁNYADA VONATKOZÁSÁBAN​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által vezetett ingatlan-nyilvántartásban Budapest VIII. kerület belterület, 36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, VIII. kerület, Orczy út 1. szám alatt található, 263429 nm alapterületű, kivett iroda, raktár és kollégium és múzeum és üzem megnevezésű ingatlan 56183/263460-ad tulajdoni hányadának adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata  és a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.​​Netto vételár​2.000.000.000,- Ft​Budapest VIII. kerület  Orczy út 1.​36030

MNV- ANZSÓ szakvélemény és aktualizálása.pdf

Főváros- BFVK szakvélemény felülvizsgálat.pdf

​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSiófoki Járási Hivatal ingatlan nyilvántartásában,2604 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8600 Siófok, Baross Gábor utca 45/A. szám alatti 577 m2 területű kivett üdülőépület és udvar megjelölésű és Siófoki Járási Hivatal ingatlan nyilvántartásában, 2603/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8600 Siófok, Baross Gábor utca 45. szám alatti 1110 m2 alapterületű kivett üdülőépület 2 db és udvar megjelölésű  ingatlanok adásvétele​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Global Rent and Trade Ingatlankezelő, -hasznosító és -forgalmazó Kft.​Netto vételár​82.662.759,- Ft

​Siófok, Baross Gábor utca 45/A.

Siófok, Baross Gábor utca 45.

2604,

 2603/2

Siófok, Baross Gábor utca 45. és 45A. Ingatlanvagyon-Értéktanúsítvány.pdf

Siófok, Baross Gábor utca 45. és 45A.Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 109845/0/A/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XVI. Köztársaság útja 26.  szám alatti 18 m2 területű raktár megjelölésű ingatlan adásvétele​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Vajda Krisztina Éva1.100.000,- Ft + Áfa​Budapest, XVI. kerület Köztársaság útja 26.​109845/0/A/6Bp. XVI. Köztársaság útja 26. Ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf
​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Belterület, 907/4 helyrajzi számú, 330 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvétele​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és BÉTEX Kereskedő és Szolgáltató Zrt.9.000.000,- Ft + Áfa​Budapest XI. kerület kivett beépítetlen terület​907/4Bp. XI. Belterület, 907_4 hrsz-ú beépítetlen terület.pdf
​​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Fehérvári út 159. szám alatt található, 3170/49 helyrajzi számú,5373 m2 területű, kivett szakközépiskola megjelölésű ingatlan adásvétele​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és FVPROJECT 159 Kft.​Netto vételár​686.200.000,- Ft​Budapest XI. kerület, Fehérvári út 159.​3170/49 Bp. XI. Fehérvári út 159. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​INGATLAN CSERESZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest, XXII. kerület Leányka utca 220576/2 hrsz. alatt felvett, kivett szolgáltatóház megnevezésű 332 m2 területű ingatlan valamint Budapest XXII. kerület Mária Terézia utca mentén fekvő 223609/5 hrsz. alatt felvett kivett közterület elnevezésű 387 m2 alapterületű ingatlanok cseréje​​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata​A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan értéke 7.700.000,- Ft + ÁFA a csere értékkülönbözet 100.000,- Ft + ÁFA

Budapest, XXII. kerület Leányka utca​

Budapest XXII. kerület Mária Terézia utca

​220576/2

223609/5 

 

Bp. XXII. Leányka utca 220576_2 Ingatlanvagyon értéktanúsítvány 1.pdf

Bp. XXII. ker. Mária Terézia utca 223609_5 hrsz. Ingatlanvagyon értéktanúsítvány 2.pdf