Budapest Portál

Gyorsmenü

​Tisztelt Látogató!

A Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén döntött arról, hogy 2015. március 1-től a a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában (résztulajdonában) található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, az ingatlan természetbeni elhelyezkedését, helyrajzi számát, az ingatlan értékbecslését a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül a Főpolgármesteri Hivatal internetes portálján közzé kell tenni.
 
szerződés megnevezése/típusaszerződés tárgyaszerződést kötő felek neveszerződés értékeingatlan természetbeni elhelyezkedéseingatlan helyrajzi számaingatlan értékbecslése (csatolt fájl)
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, XI. ker. 43200/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XI. ker. Herend utca mentén lévő 49 nm területű, kivett udvar, építményrész megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának  adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata, valamint K. Zs. és K. G. (magánszemélyek)551.180,-Ft + ÁFABudapest XI. ker. Herend utca43200/1PDF
TELEKALAKÍTÁSI
ÉS ADÁSVÉTELLEL VEGYES KÖZÖS TULAJDON MEGSZÜNTETÉSÉ-
RŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
26276/4 és 26276/10 hrsz-ú ingatlanok egyesítése, majd megosztása 26276/11-13 hrsz-on és a 26276/10 hrsz-ú ingatlanból 1043 nm terület adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata és
Lidl Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság
33.000.000,-Ft + ÁfaBudapest, XIII. kerület, Üteg utca 37. szám26276/10PDF
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által a 23996/0/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott , természetben a Budapest, V. kerület, Váci utca 36. szám alatti 993 m2 területű egyéb helyiség megjelölésű ingatlan 1/1 arányú tul. hányada és a közös tulajdonban maradó vagyonrészekből hozzátartozó 1.168/10.000-ed eszmei tulajdoni hányad adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Melis Investment Kft.
540.000.000,-Ft + ÁfaBudapest, V. kerület, Váci utca 36. szám23996/0/A/3PDF
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest X. kerület, Gyógyszergyári úton lévő, 39210/171 hrsz. alatt nyilvántartott, 1901 m2  területű kivett beépítetlen terület megjelölésű, és a 39210/172 hrsz. alatt nyilvántartott 8719 m2 területű kivett, magánút megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft.
215.550.000,- Ft + ÁfaBudapest X. kerület, Gyógyszergyári út39210/171
39210/172
PDF
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály XI. Kerületi Hivatalánál nyilvántartott, Budapest II. kerület, Bimbó út 51. szám alatti, 12806 helyrajzi számú, 2475 m2 területű, kivett udvar és kollégium megnevezésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
 BMB-REAL Kft.
410.500.000,- Ft + ÁfaBudapest II. kerület, Bimbó út 51. szám12806PDF
MEGÁLLAPODÁS INGATLANOK TULAJDONJOGÁ-
NAK ÁTRUHÁZÁSÁ-RÓL
Budapest XVI. ker. 105839/1 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 7858 m2 területű, természetben Mátyás király téren lévő ingatlan;
Budapest XVI. ker. 106051/9 hrsz-ú, kivett park megnevezésű, 4121 m2 területű, természetben a Jókai Mór utcai lakótelepen lévő ingatlan;
Budapest XVI. ker. 100002/11 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű, 1 ha 1201 m2 területű ingatlan, természetben Egyenes utcai lakótelephez tartozó zöldfelület és parkoló;
Budapest XVI. ker. 107100/33 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű 1000 m2 területű ingatlan, természetben a Centenáriumi lakótelephez tartozó zöldfelület
átruházása inygyenesen, nyilvántartási értéken az Nvt. 14. § (1) bek. alapján a Kerületi Önkormányzat feladatához - Mötv. 23. § (5) bek. 1. pontja - rendelten
Budapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
ingyenes
(nyilvántartási érték:
174.849.703,- Ft
152.380.490.- Ft
124.962.460.- Ft
 16.275.000,- Ft)
Budapest XVI. kerület Mátyás király tér;
Jókai Mór utcai lakótelep;
Egyenes utcai lakótelep;
Centenáriumi lakótelep.
105839/1
106051/9
100002/11
107100/33
Értékbecslés
nincs, mert az ingatlanok forga-
lomképtelenek,
piaci forgalmi
értékkel nem rendelkeznek.
MEGÁLLAPODÁS ÁLLAMI TULAJ-
DONBA ADÁS TÁRGYÁBAN
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 36441 helyrajzi számú, Budapest, VIII. kerület, Vas utca 10. szám alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásaBudapest Főváros Önkormányzata  és a
Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.
az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározvaBudapest, VIII. kerület, Vas utca 10.36441PDF
MEGÁLLAPODÁS ÁLLAMI TULAJ-
DONBA ADÁS TÁRGYÁBAN
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 28296 helyrajzi számú, Budapest, VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásaBudapest Főváros Önkormányzata  és a
Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.
az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározvaBudapest, VI. kerület, Rippl-Rónai  utca 22.28296PDF
INGATLAN CSERESZER-
ZŐDÉS
Szigetmonostor  Külterület 069 hrsz. Natura 2000 besorolású, kivett úttörőtábor megnevezésű 1 ha 616 m2 területű ingatlan valamint Budapest XXI. kerület Belterület 201736/19 hrsz., természetben 1121. Budapest, Baross utcában található, kivett víztorony megnevezésű 3549 m2 területű ingatlanok cseréjeBudapest Főváros Önkormányzata  és Fővárosi Vízművek Zrt.A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan értéke 22.600.000,- Ft + ÁFA a csere értékkülönbözet 410.000,- FtSzigetmonostor  Külterület
Budapest XXI. kerület,  Baross utca
069
201736/19

PDF (Sziget-
monostor)

PDF (Baross u. teljes földterület értékelés)

PDF (Baross u. 201736/19 hrsz. értékelés)

MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ÉS HATÁSKÖR ÁTADÁSRÓL-ÁTVÉTELRŐL ÉS KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INGATLAN IN-
GYENES TULAJDONBA ADÁSÁRÓL
Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest XIV. kerület belterület 29978/139 helyrajzi számú, 582 nm területű, természetben 1142 Budapest, Sárrét park 4. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adásaBudapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat
az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározva1142 Budapest, XIV. kerület, Sárrét park 4.29978/139PDF
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala Földhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Ferenc tér 10. A. ép. 1. em. 3. ajtó. szám alatti 37444/0/A/5 helyrajzi számon felvett, lakás megjelölésű, 29 nm alapterületű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzat meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
 B. P., és K. A. K.  (magánszemélyek)
9.313.000,- FtBudapest, IX. kerület, Ferenc tér 10. A. ép. 1. em. 3. ajtó.37444/0/A/5PDF
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSA Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest III. kerület, belterület, Árpád fejedelem útja 108. alatti, 17927 hrsz. alatt nyilvántartott, 3694 nm területű kivett TV reléállomás megjelölésű ingatlan 29/100 tulajdoni hányadának adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
43.300.000,- Ft + ÁfaBudapest, III. kerület, Árpád fejedelem útja 108.17927PDF
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XIX. kerület, Kisfaludy utca 187. szám alatti, 165070/2 helyrajzi számú 125 nm területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Sz. A.. és  D. P.  (magánszemélyek)
2.362.205,- Ft + ÁfaBudapest XIX. kerület, Kisfaludy utca 187.165070/2PDF
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Lépés utca szám nélküli, 1835/2 helyrajzi számú, 321 nm területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
H. L. és H. G.
9.600.600,- FtBudapest XI. kerület, Lépés utca szám nélküli1835/2PDF
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 110286 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XVI. Szent István utca 3. (Budapest, XVI. Budapesti út 36-38.) szám alatti 1095 nm területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Verner Építőipari és Kereskedelmi Kft.
34.015.748,- Ft + ÁfaBudapest XVI. kerület, Szent István utca 3.110286PDF
KÖZÖS TULAJ-
DON MEGSZÜN-TETÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS
Budapest XIII. kerület 26077/14 hrsz-ú, kivett áruház megnevezésű, Gyöngyösi sétány  4-6. szám alatti ingatlanon fennálló közös tulajdon adás-vétel útján történő megszüntetése (Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 49/1409 tulajdoni hányad adás-vétele)Budapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
Netto vételár 6.800.000,- FtBudapest XIII. kerület, Gyöngyösi sétány 4-6.26077/14Ingatlanvagyon-értékelés
Aktualizáló ingatlanvagyon értékelés
MEGÁLLAPODÁS INGATLAN TELEKALAKÍTÁ-SÁRÓL ÉS INGYE-NES TULAJDON-
JOG ÁTRUHÁ-ZÁSRÓL
A T-82432 számú Változási Vázrajz alapján a Budapest XIV. kerület 29732/1 hrsz-ú ingatlan telekalakítása, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képező földrészlet ingyenes állami tulajdonba adásaMagyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Budapest Főváros Önkormányzata
Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat
ingyenes
(nyilvántartási érték:
116.887.643,- Ft)
Budapest XIV. kerület Városliget29732/1Értékbecslés
nincs mert az átruházott ingat-
lanhányad forga-
lomképtelen,
piaci forgalmi értékkel nem rendelkezik
MEGÁLLAPODÁS INGATLAN TELEKALAKÍTÁ-SÁRÓL ÉS INGYENES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSRÓLBudapest IV. kerület Görgey Artúr út - Rózsa utca - Deák Ferenc utca által határolt terület telekalakítása és ingyenes tulajdonjog átruházásaBudapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzat
ingyenes
(nyilvántartási érték:
100.000,- Ft)
Budapest IV. kerület Görgey A. út - Rózsa utca - Deák Ferenc utca által határolt terület71422/91Értékbecsés
nincs, mert a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmé-
ben ingyenes tulajdonjog átruházás ese-
tén nyilvántartott értékkel rendel-
kező ingatlan vagyonelem ér-
tékét a nyilván-
tartott értéke alapján kell meghatározni
MEGÁLLAPODÁS INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSÁRÓLBudapest XVII. kerület belterület 137838/14 hrsz-ú, természetben a XVII. Lőrinczi út mentén a Tisza István utcánál található 836 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű forgalomképtelen ingatlanBudapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározvaBudapest XVII. kerület Lőrinczi út mentén a Tisza István utcánál található 836 m2 beépítetlen terület137838/14Bp. XVII. 137838-14
hrsz.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által nyilvántartott, 39210/180 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, X. kerület, Gyakorló utcában lévő, 4800 nm területű, kivett transzformátorház megjelölésű telekingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
ELMŰ Hálozati Kft.
Netto vételár 33.600.000,- FtBudapest XI. kerület Gyakorló utca szám nélküli 39210/180Bp. X., Gyakorló u. 39210_178 hrsz értékbecslés.pdf
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A BUDAPEST 36030 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN 56183/263460-AD TULAJDONI HÁNYADA VONATKOZÁSÁ-BANBudapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által vezetett ingatlan-nyilvántartásban Budapest VIII. kerület belterület, 36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, VIII. kerület, Orczy út 1. szám alatt található, 263429 nm alapterületű, kivett iroda, raktár és kollégium és múzeum és üzem megnevezésű ingatlan 56183/263460-ad tulajdoni hányadának adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata  és a
Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.
Netto vételár 2.000.000.000,- FtBudapest VIII. kerület  Orczy út 1.36030MNV- ANZSÓ szakvélemény és aktualizálása.pdf
Főváros-
BFVK szakvélemény felülvizsgálat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSiófoki Járási Hivatal ingatlan nyilvántartásában,2604 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8600 Siófok, Baross Gábor utca 45/A. szám alatti 577 m2 területű kivett üdülőépület és udvar megjelölésű és Siófoki Járási Hivatal ingatlan nyilvántartásában, 2603/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8600 Siófok, Baross Gábor utca 45. szám alatti 1110 m2 alapterületű kivett üdülőépület 2 db és udvar megjelölésű  ingatlanok adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Global Rent and Trade Ingatlankezelő, -hasznosító és -forgalmazó Kft.
Netto vételár 82.662.759,- FtSiófok, Baross Gábor utca 45/A.
Siófok, Baross Gábor utca 45.
2604,
 2603/2
Siófok,
Baross Gábor
utca 45. és 45A. Ingatlanvagyon-Értéktanúsít-
vány.pdf
Siófok,
Baross Gábor
utca 45. és 45A.Értékfenn-
tartó nyilatko-
zat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 109845/0/A/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XVI. Köztársaság útja 26.  szám alatti 18 m2 területű raktár megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
V. K. É.  (magánszemély)
1.100.000,- Ft + ÁfaBudapest, XVI. kerület Köztársaság útja 26.109845/0/A/6Bp. XVI. Köztársaság
útja 26. Ingat-
lanvagyon értéktanúsít-
vány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Belterület, 907/4 helyrajzi számú, 330 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
BÉTEX Kereskedő és Szolgáltató Zrt.
9.000.000,- Ft + ÁfaBudapest XI. kerület kivett beépítetlen terület907/4Bp. XI. Belterület,
907_4 hrsz-ú beépítetlen terület.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület, Fehérvári út 159. szám alatt található, 3170/49 helyrajzi számú,5373 m2 területű, kivett szakközépiskola megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és FVPROJECT 159 Kft.Netto vételár 686.200.000,- FtBudapest XI. kerület, Fehérvári út 159.3170/49 Bp. XI. Fehérvári út 159. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
INGATLAN CSERESZER-ZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest, XXII. kerület Leányka utca 220576/2 hrsz. alatt felvett, kivett szolgáltatóház megnevezésű 332 m2 területű ingatlan valamint Budapest XXII. kerület Mária Terézia utca mentén fekvő 223609/5 hrsz. alatt felvett kivett közterület elnevezésű 387 m2 alapterületű ingatlanok cseréjeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan értéke 7.700.000,- Ft + ÁFA a csere értékkülönbözet 100.000,- Ft + ÁFABudapest, XXII. kerület Leányka utca
Budapest XXII. kerület Mária Terézia utca
220576/2
223609/5 
Bp. XXII. Leányka utca 220576_2 Ingatlanvagyon értéktanúsítvány 1.pdf
Bp. XXII.
ker. Mária Te-
rézia utca 223609_5 hrsz. Ingatlanvagyon értéktanúsítvány 2.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XVIII. kerület belterület,  Erdősáv utca 20. szám alatt található, 140288 helyrajzi számú,1065 m2 területű, kivett épület udvar megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Zsné. K. Zs. és Zs. A.  (magánszemélyek)17.900.000,- Ft + ÁfaBudapest, XVIII. kerület, Erdősáv utca 20.140288Bp. XVIII. Erdősáv u. 20. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. XVIII. Erdősáv u. 20. Értékfenntató nyilatkozat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest XI. kerület belterület,  Andor utca 76. (Solt utca 44.) szám alatt található, 2905/1 helyrajzi számú, 4016 m2 alapterületű, kivett udvar és transzformátorállomás megjelölésű ingatlan adásvétele Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
DANOMI Ingatlanfejlesztő és-forgalmazó Kft.
121.500.000,- Ft + Áfa Budapest, XI. kerület Andor utca 76.2905/1Bp. XI. An-
dor u 76. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSA Szentendrei Járási Hivatal által nyilvántartott, Szigetmonostor, Külterület  068 helyrajzi számú, 1399 m2 területű, kivett  lakóház, udvar  megjelölésű ingatlan adásvétele Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Szigetmonostor Község Önkormányzata, P. Z.,  B. V., B-L. Z. és B. L.(magánszemélyek)Netto vételár 9.000.000,- FtSzigetmonostor
Külterület
068Szigetmonostor
068 hrsz Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Szigetmonostor-
 068 hrsz Értékfenntartó nyilatkozat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest II. kerület, Daru utca 14948/4 helyrajzi számú, 1104 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és RÓZSADOMB INVESTMENT Beruházó és  Ingatlanforgalmazó Kft.180.100.000,- Ft + ÁFABudapest, II. kerület Daru utca14948/4Bp. II. Daru utca 14948_2 Ingatlanvagyon értékelés.pdf
Bp. II. Daru utca 14948_2 Aktualizáló ingatlanvagyon értéktanúsít-
vány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Börzsöny utca 19. fszt/3. 38236/330/A/3 helyrajzi számú, 64 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata  és
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Netto vételár 7.680.000,- FtBudapest IX. kerület Börzsöny utca 19. fsz/3.38236/330/A/3Bp. IX. Börzsöny utca 19. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest IX. kerület, Ráday utca 10. és 12. szám alatti 36820 és 36821 helyrajzi számon nyilvántartott , 1037 és 1914 m2 területű, kivett udvar és egyéb épület megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
CEDCO Hungary  Ingatlanfejlesztő Kft.
2.920.000.000,- Ft + ÁFABudapest IX. kerület Ráday utca 10 és 12.36820
36821
Bp. IX. Ráday utca 10 és 12. Ingatlanvagyon értéktanúsít-
vány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29673 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Benczúr u.46.  szám alatti 1159 m2 alapterületű telek, valamint a rajta lévő összesen 1135 m2 területű   felépítmény, kivett szociális otthon megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
600.000.000,- Ft + ÁFABudapest,VI. kerület Benczúr u 46.29673Bp. VI. Benczúr u. 46. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 28866/0/A/20 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Andrássy út 52. I. emelet 4A. szám alatti,  318 m2 területű, egyéb helyiség megjelölésű műemlék ingatlan a közös tulajdonból hozzátartozó eszmei hányaddal együtt történő értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
A8-52 Ingatlanforgalmazó Kft.
269.900.000,- Ft + ÁFABudapest, VI. kerület Andrássy út 52. I. emelet 4A.28866/0/A/20Bp. VI. Andrássy út 52. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatal által 71422/181 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, IV. Görgey Artúr út és Rózsa utca sarkán található 2403 m2 kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan 2154/2403-ad arányú tulajdoni hánydának értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
50.735.000.- Ft + ÁFABudapest, IV. kerület Görgey Artúr út és Rózsa utca 71422/181 Bp. IV.
Görgey utca 71422_181 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatal által 37591/0/A/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, IX. Liliom utca 19. pinceszint alatt található, teremgarázs megnevezésű, összesen 822 m2 területű ingatlanban a 17,8 m2 területű, 5-ös számjelű gépkocsi beálló 44/2000-ed arányú tulajdoni hánydának értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
I-ENERGY Networks Kft.
3.162.000,- Ft + ÁFABudapest, IX. kerület Liliom utca 19.37591/0/A/1 Bp. IX. Liliom u. 12. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. IX. Liliom u. 12. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsít-
vány.pdf
MEGÁLLAPODÁSMegállapodás  közös tulajdon megszüntetéséről, a Budapest, IV. Görgey Artúr u. 30. szám alatti szakorvosi rendelőintézet felújítása és korszerüsítése során megvalósult beruházások 1/2 arányú tulajdonjogának térítésmentes átadásávalBudapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
ingyenes
(nyilvántartási érték:
196.380.940,- Ft)
Budapest, IV. kerület Görgey Artúr u. 30.sz. ingatlanon végzett beruházások 1/2-ed arányú tulajdoni illetőségei73070Értékbecslés
nincs, mert az ingatlanon vég-
zett értéknövelő beruházások, fejlesztések kerültek átadásra nyilvántartási, könyv szerinti értékükön
MEGÁLLAPODÁSMegállapodás I. közös tulajdon megszüntetéséről, a közterületi és közút funkciójú ingatlanok, valamint rajtuk megvalósult beruházásuk 1/2 arányú tulajdonjogának térítésmentes átadásávalBudapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
ingyenes
(nyilvántartási érték a csatolt melléklet alapján)
Káposztásmegyeri fejlesztési terület76512/18, 76512/20, 76512/182, 76512/187, 76512/189, 76512/225, 76512/226, 76512/270, 76512/273, 76512/297, 76512/323, 76512/324, 76512/328, 76512/354, 76512/372, 76512/471, 76512/472, 76539/21, 76539/64, 76539/67, 76539/90, 76561/214, 76561/217, 76561/219, 76512/348, 76512/499, 76544/6, 76546/16, 76512/16, 76512/22, 76512/24, 76512/28, 76512/171, 76512/178, 76512/180, 76512/396, 76512/479, 76512/493, 76520/4, 76561/222, 76512/188, 76539/78, 76539/84, 76539/91, 76554/11, 76554/12, 76555/1, 76555/2, 76555/4, 76555/9, 76555/10, 76555/11, 76555/12 és 76512/327Értékbecsés
nincs, mert a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmében ingyenes tulajdonjog átruházás esetén nyilvántartott értékkel rendelkező in-
gatlan vagyonelemek értékét a nyilvántar-
tott értékük alapján kell meghatározni
IV.kerületnek átadott ingatlanok értékadatai.xlsx 
MEGÁLLAPODÁSMegállapodás a Budapest, II. kerület belterület 13504/0/A/2 hrsz-ú, természetben Frankel Leó út 2. (valóságban: Henger u. 1.) földszint 2. szám alatti, kivett üzlethelyiség megnevezésű, 266 m2 területű, forgalomképes ingatlan ingyenes tulajdonba adásárólBudapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározvaBudapest, II. kerület Frankel Leó út 2. földszint 2.13504/0/A/2 Bp. II. Frankel Leó út 2. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
MEGÁLLAPODÁS Megállapodás osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről, értékarányos csere útján Budapest Főváros Önkormányzata és
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
A Fővárosi Önkormányzat által átruházott ingatlan tulajdoni hányadok értéke 30.748.031,- Ft  a csere értékkülönbözet nettó 2.952.755,- FtKáposztásmegyer76544/5
76544/7
76555/8
76544_5 76544_7 és 76555_8 hrsz értékbecslések.pdf
MEGÁLLAPODÁS INGATLAN INGYENES TULAJDONBA ADÁSÁRÓLMegállapodás Budapest, XXI. kerület belterület 210240 hrsz-ú, természetben Magasházy utca 5. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 170 m2 területű, forgalomképes ingatlan ingyenes tulajdonba adásárólBudapest Főváros Önkormányzata és
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
az ingatlan piaci értéke a csatolt értékbecslés szerint meghatározvaBudapest, XXI. kerület Magasházy utca 5.210240210240 hrsz-ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest III. kerület, Belterület 62199 helyrajzi számú, 66 m2 területű, kivett udvar és gázvezeték megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzat meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és K. J.  (magánszemély)Bruttó vételár 1.778.000,- FtBudapest, III. kerület Ékszer utca62199Bp. III. Ékszer utca
62199 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Az Esztergom Járási Hivatal által nyilvántartott, Esztergom, Vaskapu út  0689/10 helyrajzi számú, 2 ha 2441 m2 területű, kivett  kemping megjelölésű ingatlan adásvétele Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
BSP Ingatlanberuházó Kft.
71.000.000,- Ft + ÁFAEsztergom, Vaskapu út0689/10Esztergom, Vaskapu út Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29457/0/A/26, 29457/0/A/27, 29457/0/A/28, 29457/0/A/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Andrássy út 57. szám alatti,  összesen 405 m2 területű, padlástér megjelölésű műemlék ingatlanok értékesítése Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Project Capital Invest Kft.
65.111.000,- Ft + ÁFABudapest, VI. kerület Andrássy út 57.29457/0/A/26, 29457/0/A/27, 29457/0/A/28, 29457/0/A/29 Bp. VI. Andrássy út 57. padlástér albetétek Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest II. kerület, Lövőház u. 2-6. 13187/0/A/14 helyrajzi számon található, 2106 m2 alapterületű, teremgarázs megjelölésű  valamint Budapest II. kerület, Lövőház u. 8-10. 13185/0/A/7 helyrajzi számon található, 727 m2 alapterületű, teremgarázs megjelölésű ingatlanok értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a
Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.
363.000.000,- Ft + ÁFABudapest II. kerület, Lövőház u. 2-6.
Budapest II. kerület, Lövőház u. 8-10.
13187/0/A/14
13185/0/A/7
Bp. II. Lövőház u. 2-6 és 8-10. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. II. Lövőház u. 2-6 és 8-10. Értékelő nyilatkozat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29399 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Hegedű utca 1. szám alatti,  912 m2 területű, kivett középiskola megjelölésű műemlék
és a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának kizárolagos tulajdonát képező  Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 29398 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, VI. Hegedű utca 3. szám alatti,  1079 m2 területű, kivett  általános iskola megjelölésű műemlék  ingatlanok értékesítése
Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 
és CEDCO Hungary  Ingatlanfejlesztő Kft.
945.000.000,- Ft + ÁFABudapest VI. kerület Hegedű utca 1.
Budapest VI. kerület Hegedű utca 3.
29399
29398
Bp. VI. Hegedű utca 1. és Hegedű utca 3. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. VI. Hegedű utca 1. és Hegedű utca 3. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal által 24085 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, V. Bástya u. 35.  szám alatt található, 381 m2 alapterületű kivett irodaház megnevezésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
az Október 6. Invest Ingatlanhasznosító és Tanácsadó Kft.
761.000.001,- Ft + ÁFABudapest V. kerület Bástya u. 35.24085Bp. V. Bástya u. 35. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. V. Bástya u. 35. Értékfenntartó-nyilatkozat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott, Budapest belterület, 12561/5 helyrajzi számon nyilvántartott természetben Budapest II. Fullánk u. 12561/5 hrsz."felülvizsgálat alatt"  szám alatt található, 275 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
az Osztrák Köztársaság
19.770.000,- Ft + ÁFABudapest II. kerület  Fullánk u. 12561/5 hrsz. "felülvizsgálat alatt" 12561/5Bp. II. Fullánk u. 12561_5 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKHATÁR-RENDEZÉSI SZERZŐDÉSBudapest XVIII. kerület belterület, Budapest XVIII. kerület 145975 hrsz. telekhatár rendezése és a telekalakítással  megnövekedett 146256 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 1185 Budapest, Üllői út 782. ( Benczúr utca 2.) szám alatt található kivett üzem, udvar megjelölésű ingatlan 91/540 tulajdoni hányadának értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata és
Vné. H. K. és V. B.  (magánszemélyek)
1.650.000,- Ft + ÁFaBudapest, XVIII. kerület Üllői út 782.145975Bp. XVIII. Üllői út 145975 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSGödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályának ingatlan nyilvántartásában Csömör belterület, 1342 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Csömör, Ady Endre utcában lévő, 395 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata és
Cs. G.  (magánszemély)
3.040.000,- Ft + ÁFaCsömör, Ady Endre utca 1342Csömör, Ady Endre utca 1342 hrsz Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 238001/10 helyrajzi számon nyilvántartott természetben Budapest XXII. Nagytétényi út 57. alatt  található, összesen 14821 m2 területű, kivett telephely megjelölésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
a Novicento Auto Kft.
Netto vételár 91.800.000,- FtBudapest XXII. kerület Nagytétényi út 57.238001/10 Bp. XXII. Nagytétényi út 57. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 43840/2 helyrajzi számon nyilvántartott természetben Budapest XI. Postás utca "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, összesen 103 m2 területű, kivett csonkatelek megjelölésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és V. Z.  (magánszemély)Bruttó vételár 4.800.600,- Ft Budapest, XI. kerület Postás utca " felülvizsgálat alatt"43840/2Bp. XI. Postás utca 43840_2 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. XI. Postás utca 43840_2 Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által195271/149 - 195271/155 helyrajzi számokon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. Eperföld utca 1-13. szám alatt található, összesen 7*641 m2 =                         4 487m2  területű, kivett építési telek megjelölésű ingatlanok értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Budapest Főváros XXII. kerület Soroksár Önkormányzata 
és PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.
40.000.000,- Ft + ÁfaBudapest, XXIII. kerület Eperföld utca 1-13.195271/149,
195271/150,
195271/151,
195271/152,
195271/153,
195271/154,
195271/155 
Bp. XXIII. Eperföld utca 1-13. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Eladó 132/496 arányú tulajdoni hányadát képező, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által 36750/1/A/10 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest VIII. Szabó Ervin tér 3. szám alatt, a IX. emeleten található 907m2  alapterületű, "teremgarázs" megjelölésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Netto vételár 28.200.000,- FtBudapest, VIII. kerület Szabó Ervin tér 3. IX. emelet36750/1/A/10Bp. VIII. Szabó Ervin tér 3. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
Bp. VIII. Szabó Ervin tér 3. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest III. kerület Belterület 19916/14 helyrajzi számon "címképzés alatt" nyilvántartott, címmel jelenleg nem rendelkező 9.886 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület  rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
FESTO-AM Gyártó Kft.
410.000.000,- Ft + ÁFABudapest III. kerület Belterület 19916/14 helyrajzi számon "címképzés alatt" nyilvántartott, címmel  jelenleg nem rendelkező terület19916/14III Bécsi út 19916_14 értékbecslés.pdf
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest XVI. kerület, 115841 hrsz-ú, kivett lakóház és telephely megnevezésű, 1 ha 5031 m2 nagyságú belterületi, természetben az Budapest  XVI. Lucernás köz 3. "felülvizsgálat alatt" / 1164 Budapest, Ostoros út 1. szám alatt nyilvántartott ingatlan 488/15031 tulajdoni hányadának értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata és
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.
7.700.000,- Ft + ÁFABudapest, XVI. kerület Ostoros út 1.115841Bp. XVI. Ostoros út 1. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által 24701/0/A/11 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest V. Zoltán u. 12. I. em. "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 85 m2 alapterületű iroda rendeltetésű ingatlan és a közös tulajdonból alkotórészként hozzá tartozó 275/10000 eszmei hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
A+A Könyvelő és Számviteli Szolgáltató Kft.
Netto vételár 36.100.000,- FtBudapest, V. kerület Zoltán u. 12. I. emelet24701/0/A/11Bp. V. Zoltán u. 12. I. em. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. V. Zoltán u. 12. I. em. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által 28729 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest VI. Csengery utca 69. szám alatt található, 544 m2 alapterületű telek és a rajta lévő, összesen 2740 m2 alapterületű " kivett udvar és kórház" rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
AMBRAX IMMO HUNGARY Kft.
Netto vételár 617.200.000,- FtBudapest, VI. kerület Csengery utca 69.28729Bp. VI. Csengery utca 69. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. VI. Csengery utca 69. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által 24793/0/A/14 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest V. Bajcsy-Zs. út 34. szám alatt található, 353 m2 alapterületű  I. emelti iroda rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzátartozó 664/10000 eszmei hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
ERIKI Kft.
140.000.000,- Ft + ÁFABudapest, V. Bajcsy-Zs. út 34. I. emelet24793/0/A/14Bp. V. Bajcsy-Zs. út 34. I. em. Ingatlanértékelési szakértői vélemény.pdf
ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS A 32474, 32475/1 és 32538/1 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezését követően megváltozó területű 32538/1 hrsz-ú ingatlan 444 m2 nagyságú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező részének megfelelő 444/8465 tulajdoni hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata és
WELT-STADT IMMOBILIEN Ingatlanberuházó Kft.
64.000.000,- Ft + ÁFABudapest, XIV. Kerepesi út - Hungáriak körút 46.32538/1
(32474, 32475/1 és 32538/1 ingatlanok telekalakítását követően)
Bp. XIV. Kerepesi út 32475_1 Értékbecslés.pdf
BP. XIV. Kerepesi út 32475_1 Aktualizáló értéktanúsítvány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 24505/0/A/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. József Attila u. 10. szám alatt található, 81 m2  alapterületű egyéb helyiség rendeltetésű ingatlan értékesítése, a közös tulajdonból hozzátartozó 321/10000 eszmei hányaddal együttBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és J. F. S. (magánszemély)8.400.000,- Ft + ÁFABudapest V. József Attila u. 10. 24505/0/ A/4Bp. V. József Attila u. 10. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest I. kerület, belterület, 14408/0/A/3 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest, Fő utca 11-13. földszint 3. szám alatt található üzlethelyiség megnevezésű 140 m2 alapterületű ingatlan adásvétele, a társasház alapító okirata szerint hozzátartozó helyiségekkel és a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó 351/10000 eszmei hányaddal Budapest Főváros Önkormányzata  és a
Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.
Netto vételár 54.000.000,- FtBudapest I. Fő utca 11-13. földszint 3.14408/0/A/3Bp. I. Fő u. 11-13. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
Bp. I. Fő u. 11-13. Aktualizáló ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 33379 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest VII. Hernád u. 52. szám alatt található, 1845 m2  alapterületű telek és a rakjta lévő, összesen 4936 m2 alapterületű "kivett középiskola" rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
RESTONE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
660.000.000,- Ft + ÁFABudapest VII. Hernád u. 52.33379Bp. VII. Hernád u 52. ingatlanvagyon értékelés.pdf
Bp. VII. Hernád 52. ingatlanvagyon értékelés felülvizsgálat.pdf
INGATLAN CSERÉVEL VEGYES TELEKHATÁR- RENDEZÉSI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által nyilvántartott  Budapest III. ker. 18391/1 hrsz., Budapest III. ker 18380/1 hrsz., Budapest III. ker. 18380/2 hrsz., Budapest III. ker. 18388 hrsz.,-ú ingatlanokat érintő cserével vegyes telekhatár rendezésBudapest Főváros Önkormányzata  és 
PRO-ONE IMMO Zrt. valamint Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Cserélt ingatlanrészek forgalmi értéke Bruttó 24.574.500,- Ft
Értékkülönbözet nem merült fel
Budapest III. Folyamőr utca 7-13.18391/1
18380/1
18380/2
18388
Bp. III. volt BUSZESZ terület értékbecslés.pdf
Bp. III. volt BUSZESZ terület értékbecslés-aktualizálás.pdf
MEGÁLLAPODÁS TELEKALAKÍTÁ-SÁRÓL ÉS INGYENES TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSRÓLBudapest XXII. Kerület Belterület 221401 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2706 m2 területű, természetben 1225 Budapest, Tatárka utca 5. szám alatti ingatlan telekalakítása és az így kialakuló 221401/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes átruházásaBudapest Főváros Önkormányzata és
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és
Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
ingyenes
(nyilvántartási érték:
1.133.403,- Ft)
Budapest XXII. Tatárka utca 5.221401/1Értékbecslés
nincs mert az átruházott ingat-
lanhányad forga-
lomképtelen,
piaci forgalmi értékkel nem rendelkezik
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest belterület, 43877/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest, XI.Madaras utca és Andor út által határolt területen (Bácsalmás utca) található 108 m2 alapterületű "kivett beépítetlen terület" rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és J. L.  (magánszemély)Netto vételár 4.700.000,- FtBudapest XI. Madaras utca  (Bácsalmás utca) 43877/2Bp. XI. Madaras utca (Bácsalmás utca) Ingatlanvagyon értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala által Budapest 13134/0A/9 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest,II. Margit körút 99. földszint "felülvizsgálat alatt"  található 111 m2 alapterületű "orvosi rendelő" rendeltetésű ingatlan értékesítése Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
FIN-INVEST-2000 Ingatlanforgalmazó, Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Netto vételár 100.000.000,- FtBudapest II. Margit körút 99. földszint13134/0A/9Bp. II. Margit krt. 99. földszint Ingatlanvagyon értékelés.pdf
Bp. II. Margit krt. 99. földszint Aktualizáló ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 132654/75 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XVII. Kopolya utca  10. szám alatt található, 2005 m2  alapterületű "kivett beépítetlen terület" rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Sz. G.  (magánszemély)Netto vételár 25.800.000,- FtBudapest XVII. Kopolya utca 10.132654/75 Bp. XVII. Kopolya u. 10. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest 9507 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XII. Mátyás király út 8. szám alatt található, 2380 m2 alapterületű "kivett nevelőintézet" rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Bertalan és Barnabás Ingatlanforgalmazó Kft.
Netto vételár 178.000.000,- FtBudapest XII. Mátyás király út 8.9507Bp. XII. Mátyás király út 8. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest 50868/1 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, II. Kaptató utca "felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 305 m2 alapterületű "kivett beépítetlen terület" rendeltetésű ingatlan értékesítése Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és H. L.  (magánszemély)Netto vételár 5.700.000,- FtBudapest II. Kaptató utca " felülvizsgálat alatt"50868/1Bp. II. Kaptató utca 50868_1 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest 9241 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XII. Rege út 1. szám alatt található, 2370 m2 alapterületű "kivett lakóház, udvar" rendeltetésű ingatlan értékesítése Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Norton Consulting Zrt.
198.000.000,- FtBudapest XII. Rege út 1.9241Bp. XII. Rege u. 1. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest 209149 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XXI. Ív utca 62. szám alatt található, 943 m2 alapterületű "kivett udvar és szakiskola" megnevezésű ingatlan és a rajta lévő 134 m2 alapterületű épület valamint
Budapest 209152 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XXI. Ív utca 64. szám alatt található, 920 m2 alapterületű "kivett kertészet" megnevezésű ingatlan és a rajta lévő összesen nettó 516 m2 alapterületű épületek valamint
Budapest 209151 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest, XXI. Károli Gáspár utca 77. szám alatt található, 934 m2 területű "kivett szakiskola" megnevezésű ingatlan értékesítése
Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Nettó vételár 99.500.000,- FtBudapest XXI. Ív utca 62.
Budapest XXI. Ív utca 64.
Budapest XXI. Károli Gáspár utca 77.
209149
209152
209151
Bp. XXI. Ív utca 62. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
Bp. XXI. Ív utca 64. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
Bp. XXI. Károli Gáspár u. 77. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest,belterület 39221/10/A/215 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XIV. Szentmihályi út 4-6. 8. em. 214. szám alatt található, 46 m2  területű lakás és a közös tulajdonból hozzátartozó 1 000/264 000 eszmei hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és B.T.  (magánszemély)19.000.000,- FtBudapest XIV. Szentmihályi út 4-6. 8. em. 214.39221/10/A/215Bp. XIV. Szentmihályi út 4-6. 8. 214. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
Bp. XIV. Szentmihályi út 4-6. 8. 214. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 42309/42/A/2 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest X. Újhegyi sétány 12. szám alatt található, 325 m2 alapterületű „műhely és raktár" és hozzá alkotórészként kapcsolódó 249/1000 arányú társasházi közös tulajdoni hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
50.600.000,- FtBudapest X. Újhegy sétány 12.42309/42/A/2Bp. X. Újhegy sétány 12. Értékbecslés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS BÁLNA Budapest IX. Fővám tér 11-12./Budapest IX. Közraktár utca 1. „ felülvizsgálat alatt" cím alatt található, az ingatlan nyilvántartásban 37061/7 hrsz számmal nyilvántartott, 12 975 m2 alapterületű, kivett kereskedelmi és kulturális központ művelésű ágú és megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
11.223.970.000,- FtBudapest IX. Fővám tér 11-12.37061/7Bp. IX. Fővám tér 11-12. Piaci Érték Speciális Feltételezéssel.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 150353/8/A/47 hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XVIII. Fiatalság utca 16. 2 em. 3. szám alatt található, 46 m2 alapterületű „lakás" rendeltetésű társasházi ingatlan és a hozzá alkotórészként kapcsolódó 2/262 arányú társasházi közös tulajdoni hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Hné J. M.(magánszemély)22.850.000,- FtBudapest XVIII. Fiatalság utca 16. 2 em. 3.150353/8/A/47 Bp. XVIII. ker. Fiatalság utca 16. 2. em. 3. Értékbecslés.pdf
Bp. XVIII. ker. Fiatalság utca 16. 2. em. 3. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 64440/8 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest III. Békásmegyer utca 32. szám alatt található, 76 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület" rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és N. A.  (magánszemély)1.574.800,- Ft Budapest III. Békásmegyer utca 32.64440/8Bp. III. Békásmegyer utca 32. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. III. Békásmegyer utca 32. Aktualizáló ingatlanvagyon-értéktanúsítvány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 181372 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XX. belterület 181372 helyrajzi szám alatt található, 217 m2 alapterületű „kivett gazdasági épület, udvar" rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
B. K. M., D. E., H. Tné. és N. I. B.(magánszemélyek)
2.032.000,- Ft Budapest XX. 181372 hrsz.181372Bp. XX. 181372 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. XX. 181372 Értékfenntartó nyilatkozat.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 208165/4/A/192 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XXI. József Attila utca 69. 10.em 63. szám alatt található, 58 m2 alapterületű „lakás" rendeltetésű társasházi ingatlan és a hozzá alkotórészként kapcsolódó 60/13286 arányú társasházi közös tulajdoni hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
RÓZSADOMB INVESTMENT Beruházó és Ingatlanforgalmazó Kft.
20.500.000,- FtBudapest XXI. József Attila utca 69. 10 em. 63 208165/4/A/19Bp. XXI. József Attila utca 69. 10. em. 63. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztály által 4819 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Szentendre, Ady Endre út 4819 hrsz.szám alatt található, 1234 m2 alapterületű „kivett üdülőépület, udvar" megnevezésű ingatlan és a rajta lévő 74 m2 alapterületű üdülő épület valamint  4820 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Szentendre, Tulipán utca 4820 hrsz.szám alatt található, 744 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan és a rajta lévő 22 m2 és 51 m2 alapterületű épületek együttes értékesítése Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
NH GROUP Ingatlan Kft.
22.400.000,- Ft
17.272.000,- Ft
Szentendre, Ady Endre út 4819
Szentendre, Tulipán utca 4820
4819
4820
Szentendre Ady Endre út 4819 és Tulipán utca 4820 Ingatlanvagyon-értékelések.pdf
Szentendre 4819 és 4820 Kiegészítő ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf
ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉSA Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 21731/1 ingatlan területéből 12 m2 a 21860/3 hrsz-ú ingatlan területéhez, 65 m2 a 21860/4 hrsz-ú ingatlan területéhez került hozzászabályozásra. A telekalakítással kialakult 21860/3 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 12/1047 tulajdoni hányadának, és a 21860/4 hrsz-ú "kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlan 65/906 tulajdoni hányadának  értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata  és
dr. N. G. valamint Kk. C. A. A.  (magánszemélyek)
214.000,- Ft
1.160.000,- Ft
Budapest III. Bécsi út  21860/3
Budapest III. Bécsi út  21860/4
21731/1Bp. III. Bécsi út 21731_1 hrsz Ingatlanvagyon értékelés.pdf
Bp. III. Bécsi út 21731_1 hrsz Kiegészítő ingatlanvagyon értéktanusítvány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 74411/0/A/2 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest IV. Tomori utca 1/B. földszint 2. szám alatt található, 27 m2 alapterületű „lakás" rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzá tartozó 97/1000 arányú eszmei hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
RÓZSADOMB INVESTMENT Beruházó és Ingatlanforgalmazó Kft.
11.200.000,- Ft Budapest IV. Tomori utca 1/B. földszint 2.74411/0/A/2 Bp. IV. Tomori utca 1.B. fsz. 2. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf
ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉSA Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 14772/2 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű ingatlan területéből 229 m2 nagyságú területrésznek megfelelő 229/667 tulajdoni hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata és
Bécsi Greens Kft.
34.400.000,- Ft Budapest, III. kerület kivett közterület
14772/2
14772/2Bp. III. Bécsi út 14772_2 Ingatlanvagyon értékelés.pdf
MEGÁLLAPODÁS Ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházásárólBudapest IV. ker. 70413/9 hrsz-ú és a 70413/12 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának átruházása a IV. kerületi Önkormányzat részére valamint Budapest IV. ker. 70423/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházása a Fővárosi Önkormányzat részére közfeladat ellátásának elősegítése érdekébenBudapest Főváros Önkormányzata  és
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
ingyenes nyilvántartási érték: (földérték) bruttó 80.554.656,- Ft) nyilvántartási érték: (földérték) bruttó 107.129.717,- Ft
nyilvántartási érték: bruttó/nettó 1.100.000,- Ft)
Budapest IV. 70413/9
70413/12
70423/2
hrsz.

70413/9

 
70413/12

 
70423/2

Értékbecslés
nincs, mert az ingatlanok forgalomképtelenek és a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmében ingyenes tulajdonjog átruházás esetén nyilvántartott értékkel rendelkező in-
gatlan vagyonelemek értékét a nyilvántar-
tott értékük alapján kell meghatározni
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 195271/101 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. ker. Szent László utca felülvizsgálat alatt" található, 3080 m2 alapterületű „kivett építési terület" rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
KONSTART Építőipari és Kereskedelmi Kft
82.296.000.- FtBudapest XXIII. Szent László utca „felülvizsgálat alatt"195271/101Bp. XXIII. Szent László utca 195271_101 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 238001/8 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XXII. Nagytétényi út 57-63. szám alatt található, 15 782 m2 alapterületű „kivett telephely" megnevezésű ingatlan és a rajta lévő 74 m2 alapterületű porta épület, 108 m2 alapterületű magastetős raktár épület, 118,39 m2 alapterületű könnyűszerkezetes épület valamint 9 m2 alapterületű téglafalazatú épület értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata
123.063.000,- Ft Budapest XXII. Nagytétényi út 57-63.238001/8 Bp. XXII. Nagytétényi út 57-63. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
Bp. XXII. Nagytétényi út 57-63. Kiegészítő ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 36528/0/A/13 hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest VIII. ker. Bródy Sándor utca 14. fsz.13. szám alatt található, 233 m2 alapterületű „iroda" rendeltetésű, műemléki környezetben fekvő, műemléknek minősülő társasházi ingatlan, az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel és a közös tulajdonból hozzátartozó 549/10000 közös tulajdoni hányad eszmei illetőséggel együtt, valamint 36528/0/A/7 hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest VIII. ker. Puskin utca 24. fsz.1.szám alatt található, 94 m2 alapterületű „lakás" rendeltetésű, műemléki környezetben fekvő, műemléknek minősülő társasházi ingatlan, az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel és a közös tulajdonból hozzátartozó 222/10000 közös tulajdoni hányad eszmei illetőséggel együtt lévő ingatlanok értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
SM Ingatlanhasznosító Szolgáltató Kft.

Nettó vételár 140.014.800.- Ft + ÁFA
Nettó vételár 64.685.200,- Ft + 0 Ft ÁFA

Budapest VIII. Bródy Sándor utca 14. fsz. 13.
Budapest VIII. Puskin utca 24. fsz. 1.

36528/0/A/13
36528/0/A/7
Bp. VIII. Bródy Sándor utca 14. fsz. 13. Ingatlanvagyon-értékelés - iroda.pdf
Bp. VIII. Puskin utca 24. fsz.1. Ingatlanvagyon-értékelés - lakás.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 13704/1 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest II. Varsányi Irén utca 13. „felülvizsgálat alatt" megjelölésű „Kivett beépítetlen terület" megnevezésű, 473 m2 alapterületű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
ARANYPART Ingatlanfejlesztő Alap
Nettó vételár 178.490.566,- Ft + ÁFABudapest II. Varsányi Irén utca 13.13704/1Bp. II. Varsányi Irén utca 13. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉSA Budapest X. kerület Népligetben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 38442/9 ingatlan területéből 7 134 m2 nagyságú terület a 38442/14 hrsz-ú ingatlan területéhez került hozzászabályozásra és a telekhatárrendezéssel a 38442/14 hrsz-ú ingatlanban kialakult 7134/22045 tulajdoni hányad értékesítése a Magyar Állam javára.​Budapest Főváros Önkormányzata és
Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.             
​133.600.000.- Ft ​Budapest X. Népliget, 38442/9 telekrész​38442/9Bp. X. Népliget, 38442_9 telekrész Ingatlanvagyon értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 28330/0/A/107 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest VI. Podmaniczky u. 89-91. alagsor 1. szám alatt található, 62 m2 alapterületű lakás rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzá tartozó 44/10000 arányú eszmei hányad értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és S. Gy.  (magánszemély)

24.600.000,- FtBudapest VI. Podmaniczky u. 89-91. alagsor 1.28330/0/A/107Bp. VI. Podmaniczky u. 91. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 19613/3 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest III. Aranyos utca 54. szám alatt található, 903 m2 alapterületű „kivett lakóház, udvar” rendeltetésű ingatlan és a rajta lévő, mindösszesen nettó 77 m2 alapterületű felépítmény és nettó 15 m2 alapterületű pince értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és S. Sz.  (magánszemély)

29.350.000,- FtBudapest III. Aranyos utca 54.19613/3

Bp. III. Aranyos u. 54. Értékbecslési szakvélemény.pdf

Bp. III. Aranyos u. 54. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 2942/5 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XI. Csorbai út 10. szám alatt található, 395 m2 alapterületű „kivett gáznyomásszabályozó állomás” megjelölésű, 25 m2 alapterületű gázfogadó állomás felépítménnyel terhelt ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Domi Fruit Kft.9.510.000,- Ft + ÁFABudapest XI. Csorbai út 10.2942/5

Bp. XI. Csorbai út 10. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. XI. Csorbai út 10. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 38791/0/A/14 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest VIII. Orczy út 40 .Fsz. 13. szám alatt található, 35 m2 alapterületű „lakás” rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzá tartozó 189/10000 arányú eszmei hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Dr. K. Á. O.  (magánszemély)13.400.000,- FtBudapest VIII. Orczy út 40. Fsz. 13.38791/0/A/14Bp. VIII. Orczy út 40. fsz. 13. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 38728/3/A/1 hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest VIII. Orczy út 14. pinceszint szám alatt található, 93 m2 alapterületű „üzlethelyiség” rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzá tartozó 2093/10000 arányú eszmei hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Dr. Sz. S. M. valamint dr. Szné N. E. M.  (magánszemélyek)9.750.000,- Ft + ÁFABudapest VIII. Orczy út 14. pinceszint38728/3/A/1

Bp. VIII. Orczy út 14. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. VIII. Orczy út 14. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 756/13 hrsz.szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XI. Balatoni út 756/13 szám alatt található, 3 258 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Futureal New Times Ingatlanfejlesztő Kft.420.300.000,- FtBudapest XI. Balatoni út 756/13​756/13Bp. XI. Balatoni út 756_13 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
ozat.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 195271/6 hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. Újtelep út 6-8. szám alatt található, 1839 m2 területű „kivett áruház” megjelölésű ingatlan és a rajta lévő 1420 m2 alapterületű épület értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata70.000.000,- Ft + ÁFABudapest XXIII. Újtelep út 6-8.195271/6Bp. XXIII. Újtelep út 195271_6 Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 195325/25 hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, az Eladó ¾ arányú tulajdoni hányadát képező, 5677 m2 területű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.59.800.000,- Ft + ÁFABudapest XXIII. belterület, 195325/25195325/25Bp. XXIII. Ingatlanértékelési szakértői vélemény 195325_25.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 16918/2/A/120 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest III. ker. Bécsi út 217. szám alatt található, 59 m2 alapterületű „raktár” megjelölésű, üzlethelyiség célra hasznosított lakásszövetkezeti ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Szné. Cs. E.   (magánszemély)19.400.000,- Ft + ÁFABudapest III. Bécsi út 217.16918/2/A/120Bp. III. Bécsi út 217. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 91158/97/A/69 hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XV. Zsókavár utca 28. XIV/68. szám alatt található, 65 m2 területű „lakás” rendeltetésű társasházi ingatlan és a közös tulajdonból hozzá tartozó 65/6167 arányú eszmei hányad értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Sz. Iné.  (magánszemély)22.350.000,- FtBudapest XV. Zsókavár utca 28. XIV/68.91158/97/A/69

Bp. XV. Zsókavár utca 28. Értékbecslési szakvélemény.pdf

Bp. XV. Zsókavár utca 28. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, belterület 195325/29 hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, az Eladó ¾ arányú tulajdoni hányadát képező, 5761 m2 területű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és RINOKER SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Bruttó vételár 71.532.751,- FtBudapest XXIII. belterület, 195325/29195325/29Bp. XXIII. Ingatlanértékelési szakértői vélemény 195325_29.pdf
​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 195325/39 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII.  Szent László utca „felülvizsgálat alatt” szám alatt található, az Eladó ¾ arányú tulajdoni hányadát képező 5629 m2 alapterületű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és Greentechnic Hungary Kft.Bruttó vételár 64.770.000,- Ft​Budapest XXIII. Szent László utca „felülvizsgálat alatt"195325/39Bp. XXIII. Ingatlanértékelési szakértői vélemény 195325_39.pdf
​MEGÁLLAPODÁS Ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásárólBudapest XVII. kerület, belterület 121047/61 hrsz. számon nyilvántartott, kivett park megnevezésű, 7361 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásaBudapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata​nyilvántartási érték: (nettó) 264.056.733,- FtBudapest XVII. 121047/61 hrsz.​121047/61Értékbecslés
nincs, mert az ingatlan forgalomképtelen és a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmében ingyenes tulajdonjog átruházás esetén nyilvántartott értékkel rendelkező in-
gatlan vagyonelemek értékét a nyilvántar-
tott értéke alapján kell meghatározni​
MEGÁLLAPODÁS Bp. XVII., Kucorgó téri földrészletek telekcsoport újraosztásáról, valamint azt követő tulajdonrendezésrőlMegállapodás a T-90363 trsz-ú változási vázrajz szerinti földrészletek telekcsoport újraosztásáról, majd azt követő részben közfeladat ellátás célját szolgáló ingyenes tulajdonba adással, részben ingatlan cserével megvalósuló tulajdonrendezésről, az értékkülönbözet Fővárosi Önkormányzat részére történő megfizetése mellettBudapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

részben ingyenes átadás (27594/3, 27592/11,27592/9 ingatlanok vázrajz szerinti részei 158.600.000.- Ft)  

 

részben csere (27592/8, 27592/9, 27592/11 hrsz-ú ingatlanok vázrajz szerinti részei 181.000.000,- Ft)

 

az értékkülönbözet Rákosmente Önkorm. általi megfizetésével:

23.346.457,- Ft
Budapest XVII. Kucorgó tér

 

127594/3,

 

127592/8,

127592/9,

127592/11

 

(127592/23 telekalakítás után
Bp. XVII. Kucorgó tér Ingatlanértékelési szakértői vélemény.pdf
​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, belterület 195271/6 hrsz. szám alatt nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. Újtelep utca 6-8. szám alatt található1 839 m2 területű „kivett áruház” megjelölésű ingatlan és a rajta lévő 1 420 m2   alapterületű épület értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros XXIII, kerület Soroksár Önkormányzata88.900.000,- FtBudapest XXIII. Újtelep utca 6-8.195271/6Bp. XXIII. Újtelep utca Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 1755/9 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XI. Törökbálinti út 70. szám alatt található, 691 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, közművekkel nem rendelkező ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és dr. E. G.   (magánszemély)Bruttó vételár 69.850.000,- FtBudapest, XI. kerület Törökbálinti út 70.1755/9Bp. XI. Törökbálinti út 70. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
TÉRÍTÉS NÉLKÜLI VISSZAADÁSSAL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉSBudapest III. kerület 60115 hrsz-ú Királyok útján lévő „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 1.5835m² területéből 198 m2 nagyságú területrész telekalakítással a 60217 hrsz-ú ingatlanhoz történő hozzászabályozása és térítésmentes tulajdonba történő visszaadása a tulajdonosok részére

Budapest Főváros Önkormányzata és               Zs. Mné,, Zs. M. és   dr. Zs. Á. K.  (magánszemélyek)

ingyenes
(nyilvántartási érték:
7.920.500,- Ft)
Budapest, III. kerület Királyok útja60115​Értékbecslés
nincs mert az átruházott ingatlanhányad
forgalomképtelen
piaci forgalmi értékkel nem rendelkezik
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, XXIII. kerület, belterület, 195325/37 hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 8203 m2 területű „kivett építési terület” megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.Bruttó vételár 109.601.000,- FtBudapest XXIII. kerület Belterület 195325/37 helyrajzi számon címmel nem rendelkező terület195325/37

Bp. XXIII. 195325_37 Ingatlanértékelési szakértői vélemény.pdf

Bp. XXIII. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS Budapest III. kerület 19916/19 hrsz-ú Bécsi úton található „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanból 1224 m2 hozzászabályozása a 19933/4 hrsz-hez, és a kialakuló közös tulajdon adásvétellel való megszüntetéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és NEOSTRUKT Ingatlanfejlesztő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.15.748.032,- Ft + ÁfaBudapest, III. kerület Bécsi út19916/19Bp. III. Bécsi út 19916_19 hrsz Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​ADÁSVÉTELLEL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 134466 hrsz-ú "kivett közterület" megnevezésű (természetben XVII. Péceli út) ingatlan területéből 50 m2 nagyságú területrésznek megfelelő 50/2197 tulajdoni hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Gné. L. V. M. valamint K. B. Gy.  (magánszemélyek)258.500,- FtBudapest, XII. kerület Péceli út134466

Bp. XVII. Péceli út 134466 hrsz.pdf

Bp. XVII. Péceli út 134466 hrsz. Értékfenntartó nyilatkozat.pdf

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest VIII. kerület, belterület 36540 hrsz-ú, természetben Budapest, VIII. kerület Szentkirályi utca 7. szám alatti  "kivett szakiskola" megnevezésű 1059 m2 területnagyságú ingatlan adásvételeBudapest Főváros Önkormányzata valamint Magyar Állam/Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt722.800.000,- Ft + ÁfaBudapest VIII. kerület Szentkirályi utca 7.36540Bp. VIII. Szentkirályi utca 7. Értekbecslési szakvélemény.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, belterület 9711/3 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XII. Istenhegyi út 62. szám alatt található 844 m2 területű „kivett beépítetlen terület” rendeltetésű ingatlan értékesítése Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és NAGY-VERECKE PROPERTY Kft202.000.000,- Ft + Áfa

Budapest XII. Istenhegyi út 62.

9711/3Bp. XII. Istenhegyi út 62. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, belterület 687/3 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XI. Péter-hegyi dűlő 687/3 hrsz. alatt található, 1588 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése.Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Vízpumpaszervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.57.250.000,- Ft + ÁfaBudapest XI. Péter-hegyi dűlő 687/3 hrsz.687/3Bp. XI. Péter-hegyi dűlő Ingatlanvagyon-értékelés_Péter.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, 195271/65 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. Újtelep úton található 103m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és M. J. és M. Jné. (magánszemélyek)1.012.600,- Ft + ÁfaBudapest, XXIII. kerület Újtelep út 195271/65 hrsz. 195271/65 Bp. XXIII. Újtelep út Ingatlanvagyon-értékelés és értékfenntartó nyilatkozat
.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, belterület 39980/2 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XIV. Csernyus utca 71. szám alatt található 156 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és M. G., Dr Cs-H L., Dr. D. T., Dr. Dné. Z. B. A., S. Ené., Sz. A., Sz. V., H. F, Hné. L. E., Cs. B., Cs-N Sz., H. L. Lné. (magán-személyek​​2.580.000,- Ft + Áfa​​Budapest XIV. Csernyus utca 7139980/2

Bp. XIV. Csernyus utca 7. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf

Bp. XIV. Csernyus utca 7. Aktualizáló ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf

​TULAJDONIHÁNYAD ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 29391 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest VI. Hegedű utca 7. szám alatt található 208/1400 tulajdoni hányad, amely valóságban az ingatlan pinceszintjén lévő 220 m2 területű raktár értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
​26.300.000.- Ft + Áfa​​Budapest VI. Hegedű utca 7. 29391Bp. VI. Hegedű u. 7. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, Belterület 232340/1 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XXII. Nagytétényi út 347-350. szám alatt található, „kivett beépítetlen terület”  megjelölésű 7419 m2 területű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Grébics Ingatlan Zrt..​​Bruttó vételár 101.600.000,- FtBudapest ​XXII. Nagytétényi út 347-350.232340/1Bp. XXII. Nagytétényi út 347-350. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 70028 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest IV. Lőrinc utca 40-42. szám alatt található, 2855 m2 alapterületű "kivett középiskola" rendeltetésű ingatlan és a rajta lévő, összesen 1845 m2 alapterületű épület értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
ADC6 Befektetési és Tanácsadó Kft
231.000.000,- Ft + Áfa​Budapest IV. Lőrinc utca 40-42.​70028Bp. IV. Lőrinc utca 40-42. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, 26337/2 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XIII. Fáy u. 69.  szám alatt található, 740 m2 alapterületű "kivett beépítetlen terület" rendeltetésű közművekkel nem rendelkező ingatlan értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
Starhouse Immo Kft.
​​​Bruttó vételár 109.220.000,- Ft​Budapest XIII. Fáy u. 69.​26337/2Bp. XIII. Fáy utca 69. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest VI. kerület 29080/0/A/9, 29081/0/A/2, 29086/0/A/1, 29086/0/A/2, 29087/0/A/1, 29356/0/A/12, 29013/0/A/4, 29064/0/A/7, 29076/0/B/1, 29076/0/B/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (Thália Színház)​​Budapest Főváros Önkormányzata valamint Magyar Állam/Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt

​Nettó  vételár 2.415.974.000,- Ft

A forgalmi értékek a BFVK Zrt. és a Magyar Állam megbízott szakértői által is meghatározásra kerültek, melyek figyelembe vételével a vételár az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (3) bek-e alapján az állami beruházások levonásával került meghatározásra.

Budapest, VI. Hajós utca 7. fsz. 2.,

​Budapest, VI. Hajós utca 9. fsz. 4.,  ​

Budapest, VI. Nagymező utca 22-24. 1. em. 1.

​Budapest, VI. Nagymező utca 22-24. 1. em. 2.

Budapest, VI. Nagymező utca 26. fsz.. 3.

Budapest, VI. Nagymező utca 8. fsz.. 7.

Budapest, VI. Zichy Jenő utca 42. 4. ajtó

Budapest, VI. Nagymező utca 19. fsz.. 8.

Budapest, VI. Nagymező utca 22. alagsor 1.

Budapest, VI. Nagymező utca 20. fsz.. 3.

​29080/0/A/9

29081/0/A/2

29086/0/A/1

29086/0/A/2

29087/0/A/1

29356/0/A/12

29013/0/A/4

29064/0/A/7

29076/0/B/1

29076/0/B/5

Thália Színház ingatlanok BFVK.pdf

Nagymező u 8 fszt 7 hrsz 29356_0_A_12 BFVK.pdf

Budapest Hajós utca 9 fsz 4 MNV.pdf

Budapest Nagymező utca 8 fszt 7 MNV.pdf

Budapest Nagymező utca 19 fszt 8 MNV.pdf

Budapest Nagymező utca 20_26 MNV.pdf

Budapest Zichy Jenő utca 42 fszt 4 MNV.pdf

 

​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, XI.. ker. Zártkert 1126/10 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XI. Repülő utca 31. szám alatt található,  „Kivett zártkert művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezésű ingatlan összesen 3 845 m2 telek területéből a tulajdoni hányadnak megfelelő 1 084 m2 telek terület és a rajta elhelyezkedő 48 m2 alapterületű felépítmény értékesítése ​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és S.O. (magánszemély)Bruttó vételár 12.700.000,- FtBudapest XI. Repülő utca 31.​1126/10Bp. XI. Repülő utca 31. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, XIV. kerület 39480/48 hrsz. számon nyilvántartott, „kivett ipari terület” megnevezésű, 3 757 m2 alapterületű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Horváth Ingatlanforgalmazási és Vendéglátóipari Kft.​​Bruttó vételár 153.670.000,- FtBudapest XIV. Öv utca 11. 39480/48​39480/48Bp. XIV. Öv utca Ingatlanvagyon értékelés1_39480-48.pdf
​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala által Budapest, XIV. kerület 39479/76 hrsz. számon nyilvántartott, „kivett ipari terület” megnevezésű, 5 044 m2 alapterületű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Horváth Ingatlanforgalmazási és Vendéglátóipari Kft.​​Bruttó vételár 196.850.000,- FtBudapest XIV. Öv utca 9. 39479/76​39479/76Bp. XIV. Öv utca 9. Ingatlanvagyon értékelés_39479-76.pdf
​​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, XVIII. kerület, 157736 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest  XVIII. Krasznahorka utca 25/A. "címképzés alatt"  lévő, 570 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítése​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és S.G. (magánszemély)​25.250.000,- Ft + ÁfaBudapest  XVIII. Krasznahorka utca 25/A. 157736Bp. XVIII. Krasznahorka u. 25.A Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZIŐDÉS​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kerületi Hivatala által Budapest, XI. kerület, 1835/8 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest  XI. Szőlőlugas utca 25. szám alatt található 1 079 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.​96.000.000,- Ft + Áfa​Budapest XI. Szőlőlugas utca 25.​1835/8Bp. XI. Szőlőlugas utca 25. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​​​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, II. kerület, 51803 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest  II. Szabadság utca 41. szám alatt található 1 000 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és LOVERON Kft.​93.000.000,- Ft + Áfa​Budapest II. Szabadság utca 41.​51803Bp. II. Szabadság utca 41. Ingatlanvagyon-értékelés és értékfenntartó nyilatkozat.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya  által  Budapest, II. kerület 11472  hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest II. Völgy utca 21. szám alatt található, 5 697 m2  területű „kivett lakóház, udvar, egyéb épület” rendeltetésű i ingatlan és a rajta lévő, mindösszesen 958 m2 alapterületű felépítmények értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és            B.M. magánszemély valamint BAPONI Kft

Bruttó vételár 450.000.000,- FtBudapest II. Völgy utca 21.​11472Bp. II. Völgy utca 21. Ingatlanvagyon-értékelés és kiegészítő ingatlanvagyon értéktanúsítvány.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, III. kerület , Belterület 19916/20 hrsz. számon nyilvántartott, címmel még nem rendelkező,természetben Budapest III. Bécsi út 357.  szám alatt található 4 262 m2 alapterületű „kivett telephelyt” rendeltetésű ingatlan és a rajta lévő 63,75 m2 alapterületű raktár épület, 45,05 m2 alapterületű raktár terasz, 204,3 m2 alapterületű könnyűszerkezetes raktár épület, 34 m2 alapterületű raktár épület, 39,95 m2 alapterületű raktár épület, 580,55 m2 alapterületű raktár és gazdasági épület és raktár épület, 13,6 m2 alapterületű raktár és gazdasági épület és raktár terasz értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.​287.000.000,- Ft + ÁfaBudapest III. Bécsi út 357. 19916/20Bp. III. Bécsi út 357 Ingatlanvagyon-értékelés és aktualizáló ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya  által                                              -Budapest, XXIII. kerület  Belterület 195325/34  hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 3 897 m2  területű „kivett építési terület" megjelölésű  ingatlan ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése;                                                  -Budapest, XXIII. Passuth László utca  Belterület 195325/17  hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 5 283  m2  területű „kivett építési terület" megjelölésű  ingatlan ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése;                                 -Budapest, XXIII. Szent László utca  Belterület 195325/28  hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 6 857  m2  területű „kivett építési terület" megjelölésű  ingatlan ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése;                                      -Budapest, XXIII. Passuth László utca  Belterület 195325/19  hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 6 957  m2  területű „kivett építési terület" megjelölésű  ingatlan ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése ;                          -Budapest, XXIII. Szent László utca  Belterület 195325/9  hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 4 205  m2  területű „kivett építési terület" megjelölésű  ingatlan ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése;                           -Budapest, XXIII. Passuth László utca  Belterület 195325/13  hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 6 020  m2  területű „kivett építési terület" megjelölésű  ingatlan ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése ;                          -Budapest, XXIII. kerület  Belterület 195325/32  hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 3 907 m2  területű „kivett építési terület" megjelölésű  ingatlan ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése                                                    -Budapest, XXIII. kerület  Belterület 195325/1  hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 14 997 m2  területű „kivett építési terület" megjelölésű  ingatlan ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése                                                   -Budapest, XXIII. kerület  Belterület 195325/23  hrsz. számon nyilvántartott, címmel nem rendelkező, 9 102 m2  területű „kivett építési terület" megjelölésű  ingatlan ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése        ​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és HONG NING Kft.

 

 

PEREGRINI Ingatlanfejlesztő és Kivitelező Kft.

 

 

RINOKER SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

Greentechnic Hungary Kft.

 

 

SZAKÁCS Ipari és Szolgáltató Kft.

 

 

SZAKÁCS Ipari és Szolgáltató Kft.

 

HONG NING Kft.

 

 

Altruist Architect Beruházó és Értékesítő Kft.

 

 

TRIOKON Ingatlanüzemeltető és Szolgáltató Kft.

 

75.500.000,- Ft + Áfa

 

 

 61.300.000,- Ft + Áfa

 

 

 79.500..000,- Ft + Áfa

 

                                            

72.100..000,- Ft + Áfa

 

 

 53.950..000,- Ft + Áfa

 

  73.450.000,- Ft + Áfa

 

 

47.700..000,- Ft + Áfa

 

 

251.050..000,- Ft + Áfa

 

 90.800..000,- Ft + Áfa

 

Budapest XXIII. Belterület 195325/34

 

 

 Budapest XXIII. Passuth László utca 195325/17

 

Budapest XXIII. Szent László utca195325/28   

                        

 

Budapest XXIII. Passuth László utca 195325/19

 

Budapest XXIII. Szent László utca 195325/9

 

Budapest XXIII. Passuth László utca 195325/13

                                               

Budapest XXIII.   Belterület 195325/32

 

 

Budapest XXIII. Belterület 195325/1

                                                 

 

Budapest XXIII. Belterület 195325/23

                                          195325/34                       

 

 

 95325/17

                            

 

195325/28

 

                          

195325/19

 

                           

 195325/9

 

 195325/13

 

 

19195325/32

                                              

 

195325/1

 

 195325/23

                                 

Bp. XXIII. Szentlőrinci út Aktualizáló ingatlanvagyon értékelés és ingatlanvagyon értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya  által  Budapest, XVIII. kerület Belterület 143155  hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XVIII. Kancsó utca 1.- Igric utca 8. szám alatt található, összesen 1051 m2  alapterületű „kivett beépítetlen terület”  megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és TG Property Kft.​42.150.000,- Ft + Áfa​Budapest XVIII. Kancsó utca 1.- Igric utca 8.​143155Bp. XVIII. Kancsó utca1.- Igric utca 8. Ingatlanvagyon-értékelés, értékfenntartó nyilatkozat.pdf
​MEGÁLLAPODÁS INGATLANOK INGYENES TULAJDONBA ADÁSÁRÓL

Bp. XVII. Ker. belterület 125637/20 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Ferihegyi út - Gyökér utca -Bujákhida utca -Pesti út által határolt, "kivett közterület, egyéb épület" megnevezésű, 2.0890 m2 területű ingatlan valamint 2250/3456 tulajdoni arányú, 128457/8 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, természetben Fő tér "f.a" elnevezésű, "kivett egyéb épület és közterület megnevezésű, 3456 m2 területű ingatlan ingyenes tulajdonba adása

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata

​​nyilvántartási érték: (nettó) 112.200.000,- Ft

nyilvántartási érték: (nettó)   24.900.000,- Ft

Bp. XVII. Ker. belterület 125637/20 hrsz.

Bp. XVII. Ker. belterület 128457/8 hrsz.

125637/20

128457/8

​Értékbecslés
nincs, mert az ingatlan forgalomképtelen és a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont ab) alpontja értelmében ingyenes tulajdonjog átruházás esetén nyilvántartott értékkel rendelkező in-
gatlan vagyonelemek értékét a nyilvántar-
tott értéke alapján kell meghatározni​
​INGYENES INGATLAN ÁTRUHÁZÁSSAL VEGYES TELEKALAKÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS​Budapest XI. ker. 1479/7 hrsz-ú (Barackmag utca),  2534 m2 területű "kivett üdülőépület, udvar" megnevezésű ingatlan megosztása, és a telekalakítással kialakult 1479/14 hrsz-ú „kivett közterület, közút” megnevezésű ingatlan 6/60 tulajdoni hányadának (természetben 6 m2) ingyenes átruházása a XI. kerületi Önkormányzat javára, közfeladat ellátás elősegítése céljábólBudapest Főváros Önkormányzata, N.M; S.E; vaklamint M.K.R. másrészről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata​nyilvántartási érték: (nettó) 84.434,- Ft​Bp. XI. 1479/14 hrsz.​1479/14​Értékbecsés
nincs, mert a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont értelmé
ben ingyenes tulajdonjog átruházás ese-
tén nyilvántartott értékkel rendel-
kező ingatlan vagyonelem ér-
tékét a nyilván-
tartott értéke alapján kell meghatározni
​​MEGÁLLAPODÁS INGATLAN INGYENES TULAJDONBA ADÁSÁRA​Budapest, XV. kerület, Nyírpaota út 91158/107 hrsz-ú, 335 m2 alapterületű,„kivett közterület" megnevezésű ingatlan ingyenes tulajdonba adásaBudapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata​nyilvántartási érték: (nettó) 6.700.000,- Ft​​Budapest, XV. kerület, Nyírpaota út 91158/107 hrsz.​91158/107​​Értékbecsés
nincs, mert a 22/2012 (III. 14.) Főv. Kgy. ren-
delet 12. § (1)
bek. a) pont értelmé
ben ingyenes tulajdonjog átruházás ese-
tén nyilvántartott értékkel rendel-
kező ingatlan vagyonelem ér-
tékét a nyilván-
tartott értéke alapján kell meghatározni
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, XV. ker. 82072/0/A/9 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XV. Bezsilla Nándor utca 36. I.em. „felülvizsgálat alatt” található 172 m2 alapterületű „egyéb helyiség” megjelölésű ingatlan és a hozzá alkotórészként kapcsolódó 172/514 arányú társasházi közös tulajdoni hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság INGATLAN-TOP Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft29.900.000.,- Ft + ÁfaBudapest XV. Bezsilla Nándor utca 36. I.em „felülvizsgálat alatt”82072/0/A/9Bp. XV. Bezsilla Nándor utca 36. 1. em. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, XI. ker 1837/10 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XI. Lépés utca 6. szám alatt található 1 129 m2 alapterületű „Kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és STUDIO BEAUX-ARTS Kiállítás Szervező, Kivitelező Kft.Nettó vételár 107.800.000,- FtBudapest XI. Lépés utca 6.1837/10Bp. XI. Lépés utca 6. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSBudapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, XXIII.. kerület, belterület,195325/21 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XXIII. Passuth László utca „felülvizsgálat alatt” található 10 327 m2 alapterületű „kivett építési terület” megjelölésű osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból Budapest Főváros Önkormányzatát illető ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár ÖnkormányzataNettó vételár 81.300.000,- FtBudapest XXIII. Passuth László utca „felülvizsgálat alatt”Nettó 195325/21Bp. XXIII. Passuth László utca Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest XVII. kerület belterület 134466 és 134561 hrsz-ú földrészletek telekhatár-rendezése és a telekalakítással a 134561 hrsz-ú ingatlanhoz hozzácsatolásra kerülő 137 m2 nagyságú ingatlanrésznek megfelelő 137/1123 tulajdoni hányad értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata és N.L.(magánszemély)​Nettó vételár 786.380,- Ft​Budapest XVII. ker. 134561 hrsz. (Péceli út)​134561Bp. XVII_Péceli_út 134561 Aktualizáló ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest XIII. ker. 25910/3 hrsz-ú  "kivett közterület" megnevezésű, mindösszesen 1589 m2 területű,  természetben a Hajókovács  utcára eső ingatlan és a 25904/26 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan telekhatár-rendezése, és a telekalakítással átcsatolásra kerülő 15 m2 nagyságú területnek megfelelő 15/7786 tulajdoni hányad értékesítése Budapest Főváros Önkormányzata és F-M Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft.​3.030.000,- Ft + Áfa​Budapest XIII. 25910/3 hrsz. (Hajókovács utca)​25910/3Bp. XIII. Hajókovács_u_hrsz_25910_3 Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, XXIII.. ker. belterület,195325/7 hrsz. számon nyilvántartott, 10 598 m2 alapterületű „kivett építési terület" megjelölésű ingatlanból Budapest Főváros Önkormányzatát illető ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése

Budapest, XXIII.. ker.  Passuth László utca 195325/11 hrsz. számon nyilvántartott 11 985 m2 területű „kivett építési terület" megjelölésű ingatlanból Budapest Főváros Önkormányzatát illető ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése

Budapest, XXIII.. ker.  Passuth László utca. 195325/15 hrsz. számon nyilvántartott 6 282 m2 területű „kivett építési terület" megjelölésű ingatlanból Budapest Főváros Önkormányzatát illető ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése

Budapest, XXIII.. ker.  Szent László utca 195325/41 hrsz. számon nyilvántartott 6 383 m2 területű „kivett építési terület" megjelölésű ingatlanból Budapest Főváros Önkormányzatát illető ¾ arányú tulajdoni hányadának értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Kedvenc Otthonom Kft.

 

 

„SZAKÁCS" Ipari és Szolgáltató Kft.

 

 

 

Kedvenc Otthonom Kft.

 

 

Best Dream House Kft.

243.300.000.,- Ft + Áfa

 

 

 

 

310.810.000,- Ft + Áfa

 

 

 

115.100.000,- Ft + Áfa

 

 

233.600.000,- Ft + ÁFa

​Budapest XXIII. 195325/7

 

 

 

 

Budapest, Passuth László u. 195325/11

 

 

 

Budapest, Passuth László u. 195325/15

 

 

Budapest, Passuth László u. 195325/41

​195325/7

 

 

 

 

195325/11

 

 

 

195325/15

 

 

195325/41

Bp. XXIII. Szent László-Szentlőrinci-Nyír-Fatima út által határolt terület Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, IX. ker. belterület 38086/255 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest IX. ker. „közterületi címmel nem rendelkező, 3 551 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan és Budapest, IX. ker. belterület 38086/258 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest IX. ker. „címképzés alatt" feljegyzéssel nyilvántartott közterületi címmel nem rendelkező, 1 359 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlanok értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Rt.

130.000.000,- Ft+ Áfa

 

 

 

85.600.000,- Ft + Áfa

Budapest IX. 38086/255

 

 

 

Budapest IX. 38086/258

38086/255

 

 

 

38086/258

Bp. IX. 38086_255 Értékbecslés.pdf

Bp. IX. 38086_255 Aktualizáló értékbecslés.pdf

Bp. IX 38086_258 Értékbecslés.pdf

Bp. IX. 38086_258 Aktualizáló értékbecslés.pdf

​​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, XII. ker. belterület 8851/8 hrsz. számon nyilvántartott, 1 497m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület" megnevezésű korlátozottan forgalomképes ingatlan​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és N.M.L. (magánszemély)30.400.000,- Ft + Áfa​Budapest, XII. 8851/8​8851/8Bp. XII. 8851_8 Ingatlanvagyon-értékelés és aktualizáló értéktanúsítvány.pdf
​MEGÁLLAPODÁS TELEKMEGOSZTÁS TÁRGYÁBAN, VALAMINT INGATLANOK CSERÉJÉRŐLBp. XIII., 26648/1 és 25666/3 hrsz-ú ingatlanok telekalakítással vegyes tulajdonrendezése (csere jogcínén, értékkülönbözet megfizetésével ELMŰ alállomás céljára, TSZT előírásai szerint)​

​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság​ és Budapest Elektromos művek Zrt. és Magyar Kajak-Kenu Szövetség

​nettó értékkülönbözet 43.100.000, - Ft

​Budapest XIII. Tahi út 102-108.

Budapest XIII. Népfürdő út 18-20.

​26648/1

25666/3

Bp. XIII. Tahi út 102-108. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

Bp. XIII. Népfürdő u. 18-20. Ingatlanvagyon értékelés.pdf

​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, II. ker. belterület 10914 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budakeszi út 65-67. szám alatt található  25 275 m2 alapterületű „kivett kollégium" rendeltetésű, műemléki környezetben található műemléki ingatlan és a rajta lévő nettó 957 m2 alapterületű egykori műemléki villaépület és nettó 120 m2 alapterületű egykori nyaralóépület értékesítése​​​Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és GOPD Nyilvánosan Működő Rt.​1 199 000 000, Ft + ÁFA​Budapest II. Budakeszi út 65-67.​10914Bp. II. Budakeszi út 65-67. Ingatlanvagyon értékelés.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, XVI.. kerület belterület,116944 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XVI. Georgina utca 32. szám alatt található 1 570 m2 területű, „Kivett idősek háza" megnevezésű ingatlan és a rajta lévő 312 m2 alapterületű főépület és két (12 m2 és 31 m2) összesen 43 m2 alapterületű tároló épület értékesítése

Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és RÓZSADOMB INVESTMENT Beruházó és Ingatlanforgalmazó Kft.

​80.300.000,- Ft + Áfa​Budapest XVI. Georgina utca 32. ​116944Bp. XVI. Georgina u. 32. Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által a 14741/4 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest III. ker. Makovecz Imre u.5. szám alatti, 261 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan értékesítése Budapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és  Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat valamint HOVIGO 5 Kft.​87.318.000,- Ft+ Áfa​Budapest III. Makovecz Imre u. 5. ​14741/4Bp. III. Makovecz Imre u. 5. Ingatlanvagyon-értékelés és értékfenntartó nyilatkozat.pdf
​​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​Budapest III. kerület 19916/18 hrsz-ú, Bécsi út 357. szám alatti ingatlanból telekalakítási eljárás során létrejövő Budapest, III. kerület 19916/22 helyrajzi számú, címmel nem rendelkező, 53 494 m2 alapterületű, „kivett telephely” rendeltetésű ingatlan és a rajtalévő – 22 db összesen 3 059 m2 alapterületű- raktárépület értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Törökkő Ingatlan- és Vagyonkezelő Kft.5.000.000.000,- Ft + ÁfaBudapest III. 19916/22​19916/22Bp. III. 19916_18 Ingatlanvagyon-értékelés.pdf
​INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS​​Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya által Budapest, XVI. ker. belterület,103194/2 hrsz. számon nyilvántartott, természetben Budapest XVI. kerület 103194/2 szám alatt található 770 m2 alapterületű, „Kivett beépítetlen terület” rendeltetésű ingatlan értékesítéseBudapest Főváros Önkormányzata meghatalmazásával eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és EZF Egészségügyi Központ Kft.25.000.000,- Ft + ÁfaBudapest XVI. 103194/2​103194/2Bp. XVI. 103194_2 Ingatlanvagyon értékelés.pdf
 
Ingatlan-elidegenítés