Budapest partner- és testvérvárosai

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Fort Worth

A két város közötti testvérvárosi kapcsolat létesítésére az 1990. június 15-én aláírt testvérvárosi szerződéssel került sor. A megállapodás a két város közötti gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, idegenforgalmi, kulturális és oktatási együttműködésre terjed ki.

A testvérvárosi kapcsolatok nagyszabású eseménye: 1994. szeptember 10-16. között a Fort Worth/Texas Hét rendezvényeinek adott otthont Budapest. A közel 150 fős kulturális, egészségügyi, vállalkozói és turistákból álló küldöttséget Kay Granger, Fort Worth polgármestere vezette.

A két város közötti együttműködés jelenleg elsősorban a kultúra és oktatás területén aktív. A testvérvárosi kapcsolat keretében évente egy alkalommal középiskolai diákok csoportja látogat Budapestre, hogy a kultúra ifjúsági nagyköveteiként megismerjék a magyar kultúrát, történelmet és hagyományokat. Az amerikai diákokat mindig egy budapesti középiskola angolul tanuló diákjai látják vendégül otthonukban; a Főpolgármesteri Hivatal és az iskola angoltanárai szervezik a programot, melynek keretében minden esetben fogadják a diákokat a Hivatal vezetői is. A kölcsönösség jegyében Fort Worth városa évente egy alkalommal meghirdeti az International Leadership Academy-t, melyen Budapest képviseletében középiskolás diákok vesznek részt.

Rendszeresen visszatérő esemény a Fort Worth-i testvérvárosi bizottság, önkormányzati tisztségviselők, intézményvezetők és polgárok testvérvárosi látogatása Budapesten. 2013. májusban Dr. Sheryl Harris, a Fort Worth-i Tarrant County College nemzetközi igazgatója azzal a céllal látogatott Budapestre, hogy budapesti egyetemekkel kutatói-hallgatói csereprogramról, jövőbeni együttműködésről tárgyaljon. Budapest Főváros rendszeresen fogadja a Texasi Keresztény Egyetem diákjainak csoportját.

New York

A két város közötti testvérvárosi kapcsolat létesítésére az 1992. március 16-án aláírt nyilatkozattal került sor. A nyilatkozat a két város közötti együttműködést tekintve az alábbi területekre terjed ki: városüzemeltetés, városfejlesztés, gazdasági és kulturális együttműködés. A nyilatkozatban a két város március 16-át Budapest – New York Testvérvárosi Nappá nyilvánította. A két város együttműködésében 1993 áprilisa kiemelkedő volt, ekkor léptek fel Budapesten a New York-i Filharmonikusok, az esemény kapcsolódott a New York – Budapest napi megemlékezésekhez. 1994-ben a Vígszínház West Side Story díszelőadását követően Roger E. Barton, a New York – Budapest Bizottság elnöke átadta Rudolp W. Giuliani New York-i főpolgármester proklamációját, amelyet a Budapest – New York nap alkalmából küldött. Az 1995-ben, 1997-ben és 1999-ben megrendezett Budapest – New York Testvérvárosi Napi ünnepségek részeként a budapesti városvezetés és az Egyesült Államok budapesti Nagykövetségének képviselői minden alkalommal megkoszorúzták a Városligeti Washington‑szobrot. Az ünnepségeken közreműködött a Magyar Amerikai Baráti Társaság és a Hermina úti Általános Iskola énekkara is. Minden egyes alkalommal a New York – Budapest Testvérvárosi Bizottság képviselője átnyújtotta a budapesti városvezetésnek a New York-i főpolgármester proklamációját. 2011-ben a főváros bemutatta innovatív városfejlesztési elképzeléseit a New York Global Partners testvérvárosok honlapján. 2012-ben a New York Global Partners Junior együttműködési programot indított a budapesti művészeti iskolák körében. 
 

AUSZTRIA
Bécs

A két főváros közötti partnervárosi kapcsolat kereteit több megállapodás rögzíti: az 1990. november 20-án kelt katasztrófaelhárítási és riasztási terv, az 1992. június 18-án aláírt együttműködési nyilatkozat, az 1993. május 14-én létrejött és 1995. szeptember 27-én meghosszabbított környezetvédelmi megállapodás, az 1995. április 12-én aláírt, a két város vállalkozásfejlesztési központjának együttműködésére vonatkozó megállapodás, a 2002-ben aláírt Bécs-Budapest együttműködési megállapodás, valamint a 2006-ban aláírt, határozatlan időre szóló együttműködési szerződés. Ez utóbbi szerződés értelmében a két főváros együttműködik a városfejlesztés (elsősorban közlekedésfejlesztés), hulladékgazdálkodás, ivóvízkezelés, szennyvízgazdálkodás, környezetvédelem, egészségügy és szociálpolitika, valamint kultúra területeken.

2015. április 20-án „Bécs és Budapest – Dunai metropoliszok" címmel nyílt kiállítás a bécsi Ringturmban. A megnyitón Budapestet Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, Bécset Michael Ludwig alpolgármester képviselte. A Bécs és Budapest építészetét bemutató kiállítás mintegy 300 korabeli fotón mutatja be a két főváros urbanisztikai fejlődésének fontos állomásait. Ugyanez a kiállítás egy évvel később, 2016. február 24-én, a „Duna Fővárosai – Bécs-Budapest – Párhuzamos városképek 1850-1920" címmel Budapesten került bemutatásra. A kiállítást Tarlós István főpolgármester és Dr. Michael Häupl, Bécs polgármestere és tartományfőnöke nyitotta meg a Várkert Bazárban.
Budapest és Bécs között hagyományosan jó a kapcsolat, magas szintű a bilaterális együttműködés a szerződésben foglalt területeken városvezetői és szakértői szinten egyaránt.  Budapest és Bécs szorosan együttműködik az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának megvalósításában. Mindkét főváros vezetője hangsúlyozza a Stratégia fontosságát, azon belül a városok és régiók közötti egyszerűbb párbeszédet.

A két főváros hivatala között is rendszeres a tapasztalatcsere: Budapest és Bécs város főjegyzői (Ljubljana, Pozsony és Prága főjegyzőivel együtt) évente egy alkalommal főjegyzői találkozón vesznek részt, ahol a két főváros együttműködését elősegítő szakmai delegációk fogadásáról is egyeztetnek. Szakmai delegációk küldésére és fogadására évente több alkalommal is sor kerül. Bécs Város Önkormányzata minden évben megrendezi szakértői fórumát, melyen a Fővárosi Önkormányzat illetékes szakemberei is részt vesznek. Ezenkívül a Főpolgármesteri Hivatal rendszeresen fogad Bécsből érkező egyetemista csoportokat is.

A Budapest és Bécs közötti együttműködés elősegítésében nagy érdeme van Bécs Város Budapesti Képviseleti Irodájának, az Eurocomm-PR-nak is.

BOSZNIA-HERCEGOVINA
Szarajevó

A két város együttműködésének alapját az 1995. január 28-án Szarajevóban aláírt testvérvárosi nyilatkozat képezi. A két város vezetőinek első találkozására 1991 novemberében, a Budapesten megrendezett "Jugoszláv városok Békekonferenciáján" került sor. A szarajevói fél számos alkalommal látogatott Budapestre a délszláv háborút követően, ezeken az alkalmakon magyar vállalatvezetők hangsúlyozták cégeik érdekeltségét abban, hogy üzleti alapon részt vegyenek Szarajevó és az ország újjáépítésében. A Szarajevóval kialakított együttműködés beleágyazódik a főváros arra irányuló erőfeszítéseibe, hogy a jugoszláviai polgárháború során egyrészt a városi diplomácia eszközeivel kívánta elősegíteni a konfliktus békés rendezését, másrészt rendszeres humanitárius akciók keretében szerény lehetőségeinkhez mérten igyekezett enyhíteni a polgári lakosság háború okozta szenvedéseit.

Szarajevó háború sújtotta lakossága részére Budapest Főváros Önkormányzata az alábbi segélyszállítmányokat küldte:

1993. XII: Ruha- és élelmiszerszállítmány Zágrábon keresztül

1994. Vl. 20.: 5.000.000 Ft értékben (élelmiszer, tisztító-tisztálkodó szerek), amelyből 3.752.191 Ft adományból származott

1995. I. 25.:  5.000.000 Ft értékben (gyógyszerek)

1995. I. 27. : 1.000.000 Ft (készpénz)

1997. VII. 9. Cengic Vila nevű általános iskola fűtőberendezésének rekonstrukciójára felhasználandó 5.000.000 Ft humanitárius segély átadásáról szóló szerződés aláírása

2008-2010: A Szarajevói Városháza felújításának támogatására a Fővárosi Közgyűlés évente 15.000 euró támogatást szavazott meg.

2014 júniusában Budapest Főváros is részt vett – a többek között a 2014 tavaszára felújított régi Városháza épületében is rendezett – I. világháborús szarajevói megemlékezéseken.

2016. áprilisban a városvezetők Szarajevóban megerősítették a jövőre vonatkozó együttműködési szándékukat, együttműködési megállapodás aláírásának formájában. A megállapodás aláírására 2016. szeptemberben Budapesten került sor. Az együttműködés a kultúra, turizmus, ifjúságpolitika, oktatási ügyek, szociális szolgáltatások, városüzemeltetés és közszolgáltatások területeire terjed ki.
 

HORVÁTORSZÁG
Zágráb

A két főváros együttműködésének kereteit a 2003. október 20-án aláírt testvérvárosi megállapodás jelöli ki. A két főváros közötti együttműködés alapját kezdetben az európai integrációra való felkészüléssel kapcsolatos tapasztalatcsere képezte. A városok a mai napig együttműködnek a városüzemeltetés (vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás), kultúra és művészetek, turisztika, sport, valamint gyermek-és ifjúságvédelem területeken.

A két főváros közötti bilaterális együttműködés városvezetői szinten jelentős: gyakori a főpolgármesterek közötti kétoldalú találkozó és tapasztalatcsere.

Fontosabb események az együttműködés tekintetében: 2011. június 17-én Tarlós István és Milan Bandic főpolgármesterek a Ludovika téren felavatták Miroslav Krleža horvát irodalmár szobrát. Ezt követően, 2013. december 1-jén Zágráb főpolgármestere a magyar fővárosba látogatott az „Advent Budapesten" megnyitó ünnepsége alkalmából, ahol Zágráb egy 14 méter magas, feldíszített fenyőfát ajándékozott Budapestnek. 2014. szeptember végén Budapest kulturális, turisztikai és gasztronómiai programmal jelent meg a zágrábi Bundekfest fesztiválon, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ szervezésében.

A városközi együttműködés eredményeként Budapest és Zágráb is szerepel (Ljubljana és Pozsony városok mellett) a 4 Főváros Tornája ifjúsági atlétikai versenyen, mely évente kerül megrendezésre a négy város egyikében.

IRÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG
Teherán

Budapest és Teherán együttműködését a 2015. május 4-én Teheránban aláírt testvérvárosi megállapodás jelöli ki. A megállapodás értelmében a két főváros együttműködik a városüzemeltetés, közlekedésfejlesztés, környezetvédelem, városfejlesztés, kultúra és művészetek, valamint turisztika területeken. A felek megállapodása értelmében a közeljövőben kulturális és testvérvárosi napok megrendezésére kerülhet sor a két fővárosban. A megállapodás tényleges megvalósítása érdekében a két főváros Testvérvárosi Együttműködési Bizottságot hozott létre, melynek hivatalos bejelentésére Mohammad-Bagher Ghalibaf teheráni főpolgármester budapesti látogatásán került sor, 2015. szeptemberben. A Bizottság elősegíti a kulturális és szakmai delegációk cseréjét a két fővárosban. Kezdetben közlekedésügyi, kulturális és környezetvédelmi, később gazdasági, műszaki és más területeken is közös programok indulhatnak Budapest és Teherán részvételével. Az első, szakértői delegáció látogatására közlekedésszervezés témában került sor Teheránban.

IZRAEL
Tel-Aviv

A két főváros akkori vezetői 1989. november 23-án írták alá az együttműködési megállapodást Budapest és Tel-Aviv között, melynek vezérgondolata a béke és a testvériség előmozdítása a két nép között.  Ennek a vezérgondolatnak a jegyében Tel-Aviv és Budapest kapcsolatát a kezdetektől testvérvárosi kapcsolatnak minősítették. Budapest több alkalommal képviseltette magát tel-avivi kulturális fesztiválokon, illetve infokommunikációs és innovációs konferenciákon. Budapest Főváros folyamatosan fogadja az izraeli önkormányzatok, és így a Tel-Avivi Önkormányzat köztisztviselőinek szakmai tanulmányútra érkező delegációit, amelyek alapvetően a fővárosi közigazgatás megszervezéséről és az önkormányzati struktúráról gyűjtenek tapasztalatot.

KÍNA
Peking

A két főváros közötti tapasztalatcsere az 1990-es évek óta aktív. A városvezetők 2005-ben írták alá a Barátsági és Együttműködési Megállapodást Budapest és Peking között. 2011‑ben Budapestre látogatott Guo Jinlong (Kuo Csing-lung) pekingi főpolgármester, a városvezetők találkozója a személyes kapcsolatfelvételt, a városközi kapcsolatok magasabb szintre történő emelését szolgálta, a főpolgármesterek ekkor megállapodtak az együttműködés testvérvárosi szintre történő emelésében, és az erről szóló dokumentum‑tervezet előkészítésében. Budapest és Peking együttműködését a 2012. június 25-én Pekingben aláírt testvérvárosi megállapodás jelöli ki. A szerződés értelmében a felek tapasztalatcserét folytatnak és együttműködnek a városüzemeltetés (közösségi közlekedés és infrastruktúra; vízipar és szennyvízgazdálkodás), környezetvédelem (levegőminőség javítása, vízszennyezés megelőzése; szilárdhulladék-gazdálkodás; ökológiai fejlesztés), oktatás kultúra turizmus (szakértői tudás- és tapasztalatcsere; diákcsere programok elősegítése; kulturális rendezvények kölcsönös bemutatása), médiaipar és IT szektor, gazdaság kereskedelem vállalkozás-fejlesztés (innovatív KKV-k külpiaci megjelenésének elősegítése; egészségipar és medikai műszergyártás; környezetipar). 2012-ben Budapest Főváros csatlakozott a pekingi székhelyű Turisztikai Világvárosok Szövetségéhez (WTCF). Budapest rendszeresen fogadja a Pekingi Önkormányzat különféle szakterületeket (városüzemeltetést, turisztikát, örökségvédelmet, pénzügyi igazgatást) képviselő, szakmai tanulmányútra érkező delegációit. Ezen túlmenően Peking minden évben meghívja testvérvárosainak egyetemista hallgatóit a Pekingi ifjúsági táborban való részvételre. 2012 júliusában a Magyar Állami Operaházban vendégszerepelt a pekingi Nemzeti Előadó-művészeti Központ; a Pekingi Nemzeti Színház európai turnéja keretében mutatta be „Vörös Szikla „ című előadását. 2016-ban Kína sokszínű kultúrája is megjelent a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a programok közül kiemelkedik a pekingi Kínai Nemzeti Opera előadása. A BTF tematikájához kapcsolódva a Fővárosi Állatkertben megrendezett Sárkányok Éjszakája program során a kínai lampionművészek egyedülálló alkotásai tekinthetők meg.

Sanghaj

Az 1990-es évek óta Budapest folyamatosan fogadja a Sanghaji Önkormányzat különféle szakterületeket (városfejlesztést, kultúrát és turisztikát, zenei fesztiválokat, folyami szabályozást és fejlesztést, pénzügyi igazgatást, szociális szolgáltatásokat) képviselő, szakmai tanulmányútra érkező delegációit. A városvezetők kölcsönös látogatásai és egyeztetései nyomán, 2012. augusztus 3-án a két város képviselője aláírta a Budapest és Sanghaj közötti együttműködési megállapodást. A két város együttműködését az 2013. augusztus 28-án aláírt testvérvárosi megállapodással emelték magasabb szintre. A szerződés értelmében a felek elősegítik a tapasztalatcserét és együttműködést a gazdaság, oktatás, városüzemeltetés, turizmus, kultúra, történelmi épületek megőrzése területén, továbbá támogatják a kerületi és megyei szintű együttműködéseket. A két város önkormányzata támogatja az egyetemek közötti együttműködést, melyek közül kiemelkedik a Tongji Egyetemmel való együttműködés a műszaki tanulmányok területén.  2013. szeptember 16-án két párhuzamos fotókiállításon Sanghaj került fókuszba a Művészetek Palotájában: az egyik tárlaton a kínai város mindennapjai mutatkoztak be kínai fotósok képein, a másik a Hudec (Hugyecz) László által tervezett sanghaji épületeket mutatta be. 2014. június 27-én „Menekülés Sanghajba" címmel nyílt kiállítás Budapesten a sanghaji Zsidó Múzeum és a Budapesti Történeti Múzeum szervezésében a holokauszt 70. évfordulóján. 2014. február 3-án, majd 2015. január 26-án a MÜPA-ban újévi hangversenyt adott a Sanghaji régiót képviselő Zheijang Kínai Tradícionális Zenekar, valamint a Sanhaji Kínai Zenekar. A Magyar Nemzeti Galéria és a sanghaji China Art Museum közös együttműködésében előbb 2014. november 4. - 2015. január 18. között Sanghajban, majd 2015. január 29. - 2015. február 28. között Pekingben bemutatásra került a „Munkácsy és kora. Magyar művészet a 19-20. század fordulóján" című kiállítás. A Budapesti Tavaszi Fesztivál 2016. évi programjában Sanghaj is megjelenik Wu Wei szájorgonista tradicionális és kortárs motívumokat ötvöző előadása révén.

LENGYELORSZÁG
Krakkó

Budapest Főváros és Krakkó Királyi Főváros önkormányzati tapasztalatcseréje az évszázados történelmi hagyományoknak köszönhetően már hosszú ideje, az 1990-es évek óta aktív. A két város együttműködését a 2017. június 5-én Krakkóban aláírt testvérvárosi együttműködésről szóló megállapodás jelöli ki, mely a 2005. október 24-én létrejött megállapodásban foglaltakat erősíti meg és bővíti ki. A testvérvárosi szintre emelt kapcsolat keretében a két város együttműködik a városüzemeltetés és közszolgáltatások, különösen a közösségi közlekedés, a várostervezés, és a környezetvédelem, valamint a turisztika és a szociális ügyek területén. Támogatják továbbá a tapasztalatok és legjobb gyakorlatok cseréjét a helyi kulturális - történelmi örökség kölcsönös tisztelete érdekében. Nagy hangsúlyt fektetnek a sport és kulturális kapcsolatok fejlesztésére, múzeumok, színházak és fesztiválok közötti tapasztalatcserére, valamint az ifjúsági csereprogramok létrejöttének ösztönzésére. Az utóbbi éveket számos, kölcsönös részvételen alapuló szakmai konferencia és találkozó jellemzi, az együttműködés keretében lezajlott rendezvények közül kiemelkedik a Budapesti Történeti Múzeum és Krakkó Város Történeti Múzeuma összefogásának köszönhetően bemutatott „Közös úton: Krakkó és Budapest a középkorban” c. kiállításcsere, melyet először Budapesten, a 2016. évi Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából, majd 2017-ben Krakkóban nyitott meg a két városvezető.

NÉMETORSZÁG
Berlin

A két főváros közötti együttműködés kereteit az 1992. augusztus 28-án aláírt együttműködési keretmegállapodás határozza meg, melynek meghosszabbítására 1996. október 10-én került sor. A megállapodás alapján Budapest és Berlin átfogó tapasztalat- és információcserét folytat a városigazgatás (várostervezés, városrehabilitáció, városi infrastruktúrafejlesztés), gazdaság, turisztika, kultúra, sport, ifjúságvédelem és oktatás területeken.

A két főváros közötti kapcsolat Magyarország uniós csatlakozására való felkészülése idején vált intenzívvé, Berlin ugyanis jelentős szakmai segítséget nyújtott Budapestnek ezen a téren. 1998 óta Berlin Belügyekért és Sportért felelős Szenátusa minden évben köztisztviselői szemináriumot szervez egy előre egyeztetett témában a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői részére. Az elmúlt években megrendezett szemináriumok témái: kultúra és turizmus, városépítés és műemlékvédelem, közlekedésfejlesztés, városfejlesztési projektek uniós támogatása, valamint Berlin szociális rendszere. A berlini szemináriumnak köszönhetően a két főváros közötti tapasztalatcsere szakértői szinten kiemelkedő.

Frankfurt

Frankfurt am Main a demokratikus átmenet idején elsőként ajánlotta fel testvérvárosi kapcsolatok kiépítését Budapesttel. Az erről szóló szerződést a két város vezetői 1990. március 24-én írták alá. A szerződés értelmében a két város együttműködik a gazdaság, kereskedelem, idegenforgalom, városrendezés, kultúra és oktatás területeken. A szerződés kiegészítéseként a két város közös védnökséget vállalt a Budapesti Nemzetközi Atlantisz könyvprogram felett. A program a kortárs társadalomtudományi írások széleskörű terjesztésével hozzáférhetővé teszi a magyar értelmiség számára a legújabb európai társadalomtudományi, filozófiai, szociológiai műveket. A védnökség szellemében Frankfurt jelentős szerepet vállalt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál beindításában, melyen rendszeresen vezetői szinten képviselteti magát.

A két város együttműködésének keretében számos esemény megrendezésére került sor. A Főpolgármesteri Hivatal tisztviselői szakmai látogatások és tapasztalatcserék formájában sok segítséget kaptak a városi adminisztráció szerkezetének átalakításában, valamint az egyes szakmai területek fejlesztési koncepciójának kialakításában. Emellett Budapest és Frankfurt számos olyan rendezvényt támogatott, amely hozzájárult ahhoz, hogy a két város polgárai jobban megismerhessék egymást, egymás városát. Ezáltal több ifjúsági és sportcserére került sor, melynek keretében a budapesti fiatalok részt vehettek a hagyományos frankfurti Karácsonyi Vásáron és Kézműves Napokon, a budapesti sportolók részt vettek a frankfurti evezős regattán és kerékpáros találkozón. Kiemelkedő esemény volt az 1993-ban közösen megrendezett kulturális fesztivál, a Frankfurt Hét Budapesten.

OLASZORSZÁG
Firenze

A két város vezetői először 2006-ban egyeztettek együttműködési lehetőségekről és a két város közötti kapcsolatok élénkítésről, elsősorban az árvízvédelem, települési értékvédelem, oktatás (diákcsere programok), kultúra (kiállításcserék lebonyolítása, kézműipari vásárokon és fesztiválokon való kölcsönös megjelenés), tudomány (egyetemek együttműködése) területén. 2008. január 23-24-én Eugenio Giani firenzei polgármester-helyettes megnyitotta a Szépművészeti Múzeumban a „Medicik Fénykora" című kiállítást. 2008. május 17-19. között az akkori városvezetők aláírták a két város közötti testvérvárosi együttműködési megállapodást. 2013 októberében a magyar-olasz kulturális évad keretében Firenze adott otthont a „Mátyás király és Firenze – a magyar udvar humanista kultúrája" című, a Budapesti Történeti Múzeum anyagából nyílt reprezentatív kiállításnak; az Uffizi Galériában a „Magyar festők önarcképei" című kiállításnak; valamint Kaiser Ottó „Testvérvárosok: Budapest - Firenze" című fotókiállításának. A két város önkormányzata fontosnak tartja a Budapest és Firenze közti kulturális és turisztikai együttműködés fenntartását. 

PORTUGÁLIA 
Lisszabon

A két főváros közötti együttműködés alapját az a testvérvárosi szerződés képezi, melyet 1992. szeptember 28-án írtak alá az akkori városvezetők. A két testvérváros közötti együttműködésnek fontosságot és aktualitást adott, hogy 1994-ben, amikor Lisszabon volt Európa kulturális fővárosa, Budapest partner-rendezvényként megszervezte az Európai Kulturális Hónapot, valamint a budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a Portugál Hetet. A két főváros együttműködik a EUROCITIES keretein belül, a városok az urbanisztika, városfejlesztés és lakásrehabilitáció témáiban alakítottak ki korábban együttműködést. 2007‑ben az akkor Budapestről elköszönő portugál nagykövet ünnepélyes keretek között átadta António Carmona Rodrigues korábbi lisszaboni főpolgármester ajándékát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, az 55 portugál nyelvű kötetből álló küldeményt. Az együttműködés keretében a két város minden évben egy-egy művészt fogad, kölcsönös alapon, akik amellett, hogy alkotnak és tanulnak az adott városban, megismerik a helyi művész közösséget is. 2016 májusában a budapesti Eleven Tavasz kulturális és design vásár díszvendége Portugália és a portugál gasztronómia volt.

ROMÁNIA
Székelyudvarhely

A két város közötti testvérvárosi együttműködés alapját a 2016. november 24-én aláírt együttműködési megállapodás képezi. A testvérvárosi kapcsolat szimbolikus jelentőségű, mely Budapest, „a nemzet fővárosa” és Székelyudvarhely, „a székely főváros” között jött létre. A nemzeti összetartozás erősítése mellett a megállapodás célja a szorosabb, hatékony együttműködés kialakítása a két város között, ami elősegíti Székelyudvarhely és térsége további fejlődését. A szerződés hangsúlyozza a tapasztalatcserét a városüzemeltetés és gazdálkodás terén, továbbá az együttműködést a kulturális élet, a kulturális örökség, a turizmus fejlesztése terén, valamint kiemelten kezeli az ifjúsági és sportkapcsolatok területén való együttműködést.

TÖRÖKORSZÁG
Ankara

Budapest és Ankara több évtizede hagyományosan jó baráti kapcsolatokat ápol egymással. A fővárosok közötti szorosabb együttműködést az 1991-ben aláírt barátsági és együttműködési memorandum alapozta meg. Budapest és Ankara együttműködését a 2015. február 24-én Budapesten aláírt testvérvárosi megállapodás jelöli ki. A megállapodás értelmében a két főváros együttműködik a városüzemeltetés és közszolgáltatások területén, különös tekintettel a közösségi közlekedés, várostervezés, vízipar, hulladékkezelés, egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésére, továbbá támogatják a környezetvédelem, zöldfejlesztések, kertészeti szakértelem és technológia terén való együttműködést. A felek elősegítik kölcsönös szakmai látogatások megszervezését, melyek közül kiemelkedik a fővárosok vízközmű cégei közötti együttműködés. A két főváros egyúttal kiemelt tevékenységet folytat a kulturális és turisztikai együttműködés terén, támogatják kulturális rendezvények szervezését a kölcsönös megértés céljából. Az együttműködés keretében 2015. szeptemberben Budapest Napokat rendeztek Ankarában, ahol Kaiser Ottó fotókiállítását mutatták be a török közönségnek, valamint utcát neveztek el a magyar fővárosról Ankara zöldövezetében.  2016. májusban a budapesti Ankara Napok ünnepség részeként a városvezetők Ankarát bemutató szabadtéri fotókiállítást nyitottak meg és felavatták az Ankara utcát a II. kerületben. A kulturális napok alkalmával a török tradicionális zene, képzőművészet és gasztronómia is bemutatkozott a magyar közönségnek.

UKRAJNA
Beregszász

A két város közötti együttműködés alapját a 2017. május 19-én aláírt testvérvárosi együttműködési megállapodás képezi. A megállapodás célja a nemzeti összetartozás erősítése mellett a szoros és hatékony együttműködés kialakítása a két város között, elősegítve Beregszász további fejlődését. A szerződés alapján a felek tapasztalatot cserélnek a kultúra, ifjúságpolitika és sport területén, valamint elősegítik az ezen területeken aktív intézmények kapcsolatfelvételét és együttműködését. A megállapodás aláírásával a két város célja a gazdasági kapcsolatok élénkítése is.

 
Újévi fogadást adott Tarlós István főpolgármester a Budapestre akkreditált nagyköveteknek a Főpolgármesteri Hivatalban csütörtök este. Az eseményen mintegy 60 ország képviseltette magát.
Steve Rotherammel, Liverpool városi régió polgármesterével, valamint Andy Burnhammel, Nagy-Manchester főpolgármesterével folytatott megbeszélést kedden Tarlós István, Budapest főpolgármestere angliai látogatása során.
Emlékplakettel jelölik meg a budapesti, lengyel vonatkozású köztéri képzőművészeti alkotásokat; az első plakettet a csepeli Popieluszkó-emlékmű és a mögötte álló harangláb talpazatánál helyezték el hétfőn.
Egyhangúlag támogatták, hogy Terdik Tamás legyen az új budapesti rendőrfőkapitány. Testvérvárosi megállapodást kötött Betlehemmel Budapest. Hétmilliárd forint kormányzati pluszforrás jut a Lánchíd és a Váralagút felújítására, amelynek nettó kivitelezési ideje 18 hónap lehet.
Tarlós István kifejtette, hogy a testvérvárosi egyezménnyel nem a politizálás a céljuk, hanem keret teremtése az együttműködéshez a keresztény közösség ikonikus székhelyével, spirituális gyökereivel, ugyanis Európában védeni kell a klasszikus európai kultúrát, mindenki más vallásának a tiszteletben tartása mellett.
Döntöttek a Széna tér és a Vörösmarty tér felújításáról. Újbudán és Zuglóban a kerületek kérésére újabb fizetőparkolási övezeteket alakítanak ki. Budapest együttműködési megállapodást kötött Sanghajjal és Taskenttel.
​Bíró László-díjat adományoztak Tarlós Istvánnak Maximiliano Gregorio-Cernadas argentín nagykövet kezdeményezésére, az elismerést pénmteken vette át Budapest főpolgármestere. A díjjal az argentin-magyar kapcsolatokért kimagasló munkát végző személyek tevékenységét ismerik el.
Budapest főpolgármestere, aki a nagy-britanniai magyarság hétfő esti évfordulós ünnepségének szónoka volt, a londoni magyar nagykövetségen tartott rendezvényen elmondta: ma már arról beszélhetünk, hogy a 170 évvel ezelőtti eseményeket a magyarság győzelemre vitte, akkor is, ha utána fájdalmas időszak következett.
Újévi fogadást adott Tarlós István főpolgármester a Budapestre akkreditált nagyköveteknek a Főpolgármesteri Hivatalban szerda este.
Négymilliárd forintból fejlesztik a csillaghegyi öblözet árvízvédelmének keretében az Aranyhegyi-patak menti és a pünkösdfürdői védvonalat. A lengyel-magyar barátságot kifejező emlékpark épül Budafokon, elnevezést kap 11 eddig névtelen közterület, valamint zajrendeletet fogadtak el a Margitszigetre.
Finnország 2017. december 6-án ünnepli függetlenségének századik évfordulóját. A finn nagykövet megkeresésére, Tarlós István főpolgármester jóváhagyásával kék színbe öltözik az Erzsébet híd mindkét pilonjának egy része, megjelenítve a finn nemzeti zászló színeit.
Ünnepélyesen átadták kedden a Moszkva sétányt, amely közvetlen gyalogos és kerékpáros kapcsolatot biztosít a XIII. kerület és a belváros között.
Döntöttek arról, hogy Budapest együttműködési megállapodást köt Buenos Airesszel, valamint módosították a szmogriadórendeletet, tovább korlátozva a riadó idején használható gépjárművek körét a fővárosban.
A Budapesten megrendezett EU Duna Régió Stratégia 6. Éves Fóruma kapcsolódó eseményeként október 17-18-án Budapest Főváros Önkormányzata szervezésében került sor a Duna menti Városok és Régiók 10. Európai Konferenciájára az Újvárosháza dísztermében.
Nyílt pályázatot hirdetnek a Bálna értékesítéséről, 11 milliárd forintos minimálárral. A közgyűlés úgy döntött: megerősíti korábbi döntését a Római-partról, amely szerint a part menti nyomvonalon épülhet meg a védmű.
Erdély és Partium kultúrája, gasztronómiája, épített és természeti öröksége, kézműves mesterei mutatkoznak be péntektől vasárnapig a Transylvanicum Fesztiválon a Bálna Budapest előtt, a Nehru parton.
A szlovén főváros, Ljubljana nevét vette fel egy XI. kerületi tér, a Bükköny és a Sáfrány utca déli végénél lévő eddig névtelen közterület elnevezéséről a Fővárosi Közgyűlés június 21-i ülésén döntött.
​A XI. kerületi Goldmann György téren hétfőn felavatták a második világháború idején Magyarországon lengyel menekülteket segítő és zsidó embereket mentő Henryk Slawik és idősebb Antall József - Antall József volt miniszterelnök édesapja - emlékművét.
Az Áder János magyar és Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök védnökségével rendezett, a BTM és a Krakkói Várostörténeti Múzeum együttműködésével, a magyar külgazdasági és külügyminisztérium támogatásával létrejött tárlatot Budapesten tavaly márciustól júliusig mintegy 40 ezer látogató tekintette meg, a Krakkó főterén található múzeumban pedig augusztus 20-ig látogatható.
Testvérvárosi megállapodást írt alá ünnepélyes keretek közt Budapest főpolgármestere és Beregszász polgármestere, Tarlós István és Babják Zoltán pénteken a kárpátaljai városban, a beregszászi városnapok nyitórendezvényén.