Kitüntetéseket adott át a főváros napja alkalmából Tarlós István

Tarlós István főpolgármester (b3) és az idei Pro Urbe Budapest díjazottjai: Ókovács Szilveszter, Schmidt Mária, Keserű Ilona, Jónyer István, Derce Tamás és Süllei László

Tarlós István a főváros napja alkalmából díjakat adott át kedden az Újvárosházán, Budapesten. A főpolgármester a Budapest egyesítésének 142. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen a díjazottakat méltatva azt mondta, akik ma elismerést kapnak, azok tetteikkel, erkölcsi vállalásaikkal gazdagabbá teszik a várost.

Kiemelte, a főváros mindig csak úgy fejlődhetett, hogy voltak kimagasló egyéniségek és hazafias elkötelezettségű emberek, akik saját munkájukat a közösség javára fordították, így pedig követendő példát nyújtottak. Olyan polgárok, akik hosszú éveken, évtizedeken át kitartó munkával közösséget teremtettek és erősítettek, maradandót alkottak - tette hozzá.

Tarlós István beszélt arról is, hogy Budapest hatékonyabbá tétele nem múlik a 2010 óta hivatalban lévő városvezetésen sem, és akik azt állítják, hogy a jelenlegi vezetés nem akar fejleszteni, azok hamis híreket terjesztenek.

Az eddigi fejlesztéseket felsorolva említette a 4-es metró befejezését, a 3-as metró felújításának előkészítését, a Széll Kálmán tér felújítását, a fonódó villamoshálózat építését, a BKV folyamatos járműcseréjét és a Futár rendszer kiépítését. Hozzátette, a fejlesztések folytatódnak, tervben van egy villamosvonal építése Újpalotáig, a múzeumi negyed kialakítása, valamint további fürdőfejlesztések is. (Tarlós István teljes ünnepi beszédét itt olvashatja.)

PRO URBE BUDAPEST DÍJ

KESERÜ ILONA Munkácsy Mihály-, Kossuth- és Prima díjas érdemes művész, a Nemzet Művésze díjjal kitüntetett festőművész, professor emeritus sokoldalú művészi tevékenységéért, a hazai képzőművészetben maradandó értékű és magas színvonalú munkássága elismeréseként.

SCHMIDT MÁRIA Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Terror Háza Múzeum, a XX. és XXI. Század Intézet főigazgatója nemzetközileg elismert kutatói, oktatói munkásságáért, a Terror Háza Múzeum főigazgatójaként végzett magas színvonalú vezetői és szakmai munkája elismeréseként.

DR. DERCE TAMÁS a Magyar Köztársasági Érdemrend polgári tagozat tiszti keresztjével, valamint Semsey Aladár Újpesti Életműdíjjal kitüntetett volt polgármester a főváros, kiemelten Újpest életében végzett jelentős társadalmi tevékenységéért.

JÓNYER ISTVÁN világ- és Európa-bajnok, többszörös magyar bajnok, Prima és Magyar Örökség díjas asztaliteniszező a sportág egyik legsikeresebb sportolójaként, az oldalpörgetés atyjaként elért kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeiért, sportpályafutása elismeréseként.

ÓKOVÁCS SZILVESZTER, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a nemzeti operajátszás minőségének, látogatottságának, megjelenítésének és infrastrukturális feltételrendszerének megújításáért, a dalszínház hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséért.

SÜLLEI LÁSZLÓ pápai káplán, protonotárius kanonok, címzetes prépost, érseki általános helynök, mesterkanonok, a Mátyás-templom plébánosa a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatáért, egyházi és társadalmi szerepvállalása elismeréséül.

BUDAPESTÉRT DÍJ

BÁLINT BEÁTA óvodavezető az óvodapedagógia területén végzett kimagasló szakmai munkája és vezetői tevékenysége elismeréséül.

INCZE ILDIKÓ galériavezető, színművész a kortárs képzőművészet megismertetésében, népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként.

PÓSCH MÁRIA óvodavezető a kisgyermeknevelés területén végzett kimagasló szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréséül.

RÉDEI ÉVA könyvesbolt-tulajdonos a kerületi és fővárosi lakosságért végzett közéleti tevékenységéért, kultúraközvetítő munkájáért, színvonalas rendezvények szervezéséért.

R. TÖRLEY MÁRIA, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett szobrászművész a zene plasztikai megfogalmazásáért, a keresztény eszmeiség és az ember expresszív megjelenítéséért.

DR. TÖRÖS EDIT reumatológiai szakrendelést vezető főorvos a helyi közösség érdekében végzett orvosi, szociális-karitatív, valamint kulturális tevékenységéért, elkötelezett társadalmi szerepvállalásáért.

DR. FELEDY BALÁZS művészeti író, tanácsadó Budapest művészeti életének szervezésében betöltött szerepéért, a kortárs képző- és iparművészet területén végzett elemző, értékelő, tudományos munkásságáért.

FILIP TAMÁS költő a köznapi élethelyzeteket nagy rácsodálkozással, közérthetően megfogalmazó irodalmi munkásságáért.

DR. FUTÓ PÉTER ingatlanfejlesztő vállalkozó Budapesten végzett kiemelkedő ingatlanfejlesztési munkájáért, a főváros közéleti tevékenységében betöltött jelentős szerepéért.

GALGÓCZY ÁRPÁD József Attila-díjas költő, műfordító a kortárs magyar lírában költőként, műfordítóként betöltött meghatározó szerepe elismeréseként.

GERGELY GÁBOR világ- és Európa-bajnok, többszörös magyar bajnok asztaliteniszező az asztalitenisz sportágban elért kiemelkedő eredményei elismeréseként, valamint az utánpótlás-nevelésben végzett áldozatos munkájáért.

DR. GÖNCZI AMBRUS helytörténész, muzeológus a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjeként végzett áldozatos munkájáért, a kerület múltjának megszállott kutatásáért, lokálpatriotizmusáért.

DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR sebész főorvos, orvos igazgató példamutató orvosi tevékenysége, hivatástudata, a fővárosi fekvőbeteg-ellátás fenntartásában vállalt helytállása, az egészségügyért végzett elkötelezett munkája elismeréseként.

HORVÁTH ZOLTÁN tiszteletbeli kanonok, esperes, plébános a helyi templom és plébánia épületének, közösségi életének megújításáért, fővárosi jelentőségű kulturális, karitatív és esélyegyenlőségi programok megteremtéséért, a vallásközi párbeszéd érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. A díjat Horváth Józsefné és Kiss György vette át.

KOBZOS KISS TAMÁS Kossuth- és Liszt-díjas zenész, előadóművész, zenepedagógus, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója a magyar népzene „nagyköveteként” Budapest kulturális életében betöltött zeneművészeti és kultúraközvetítői tevékenységéért, valamint kiemelkedő intézményvezetői munkájáért (a díjat október végén, családtagjai körében, otthonában vette át, november 8-án elhunyt - a szerk.)

KLAMPÁR TIBOR világ- és Európa-bajnok, többszörös magyar bajnok asztaliteniszező az asztalitenisz sportág legendás játékosaként elért hazai és nemzetközi sportteljesítményéért, ma is tartó aktív sportolói és edzői tevékenysége elismeréseként.

MENYHÁRT SÁNDOR intézményvezető a közoktatás fejlesztéséért végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, fővárosi és nemzetközi tevékenységéért, példamutatásáért, értékközvetítéséért.

ORBÁN KÁLMÁN nyugalmazott református lelkész, egyházmegyei főjegyző a fővárosi keresztény nemzedékek lelki nevelésében, a közösség formálásában és erősítésében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként.

DR. PREHLIK LAJOS nyugalmazott jegyző az európai színvonalú, polgárbarát közigazgatási szervezet továbbfejlesztése érdekében végzett több évtizedes tevékenységéért, példaértékű életútjáért.

TÖRÖK FERENC, a Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület ügyvezető igazgatója társadalmi szerepvállalásáért, sporttevékenységéért, valamint az ifjúság nevelése és védelme érdekében kifejtett munkájáért.

PIROS ORR BOHÓCDOKTOROK ALAPÍTVÁNY több évtizedes, kiemelkedően fontos, testet és lelket gyógyító munkájáért. A díjat Rékay Ágnes, ügyvezető igazgató vette át. 

ZALABAI GÁBOR – A BUDAPESTIEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT DÍJ

GEDEON ANDOR igazgató az ifjúság- és családvédelem területén végzett több évtizedes elkötelezett munkájáért.

KARÁCSONYI MAGDOLNA aljegyző, szociális osztályvezető a fővárosi hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő emberek életkörülményeinek javítása, az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként.

KŐBÁNYAI FECSKEFÉSZEK BÖLCSŐDE KOLLEKTÍVÁJA magas színvonalú és példaértékű szakmai munkájáért, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepéért. A díjat Bucsek Zsuzsanna, bölcsődevezető vette át.

FŐVÁROSÉRT EMLÉKZÁSZLÓ DÍJ

A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG részére a főváros közterületeinek rendeltetésszerű használata érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint a kiemelt rendezvények, sportesemények biztonságos lebonyolításában való közreműködéséért. A díjat dr. Balogh János, rendőr vezérőrnagy, a Készenléti Rendőrség parancsnoka vette át.

DR. BARNA SÁNDOR EMLÉKÉREM – A FŐVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ

FÁBIÁN GYULA nyugalmazott közterületfelügyelet-vezető a főváros közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében évtizedeken át végzett elkötelezett szakmai tevékenységéért, a XIII. Kerületi Közterület-felügyelet szervezeti kialakításáért.

GORÓCZ LÁSZLÓNÉ szolgálatvezető elkötelezett hivatástudatáért, a főváros közrendjének és köztisztaságának megóvása érdekében végzett magas színvonalú munkájáért.

SZILÁGYI SÁNDOR osztályvezető, rendőr alezredes a budapesti – kiemelten a csepeli – polgárok biztonsága érdekében végzett példaértékű, alázatos és elhivatott szolgálatáért.

TUTKOVITS JÓZSEF közterületi főfelügyelő a főváros közterületi rendje, biztonsága és tisztasága megőrzése érdekében végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként.

DR. VARSÁNYI PÉTER igazgató a Fővárosi Közterület-felügyelet volt vezetőjeként Budapest közterületi rendje, biztonsága és tisztasága megőrzése érdekében végzett áldozatos munkájáért.

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST-SPORTDÍJ

BALOGH GÁBOR olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok öttusázó kiemelkedő sportteljesítménye, valamint az utánpótlás, a diáksport fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

DR. CSISZTU ZSUZSA többszörös magyar bajnok tornász, műsorvezető példaértékű sportpályafutása, kiemelkedő hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként.

DOBOZY LÁSZLÓ, a Testnevelési Egyetem nyugalmazott főmunkatársa a testnevelőképzés, a versenysport és a szabadidősport fejlesztésében betöltött meghatározó szerepéért. (A díjazott október 12-én elhunyt, a díjat hozzátartozója, Kronavetter László vette át,)

KÖKÉNY BEATRIX Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó szakág- és utánpótlás-vezetőként végzett felelősségteljes és példaértékű munkájáért.

MARKOVITS LÁSZLÓ többszörös magyar bajnok teniszező, 2002 óta a Vasas Sport Club elnöke eredményekben gazdag sportpályafutásáért, sikeres sportvezetői munkájáért, az utánpótlás-nevelésben végzett kiemelkedő tevékenységéért.

FŐVÁROS SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ

DR. CSOÓ ANNAMÁRIA, a Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály osztályvezetője a humánpolitikai feladatok ellátása terén nagy szakmai felkészültséggel, hozzáértéssel és lelkiismeretesen végzett vezetői munkája elismeréseként.

DR. HAJÓS ERZSÉBET ANITA, a Főjegyzői Iroda jogi koordinációs ügyintézője nagy szorgalommal és precizitással végzett jogászi tevékenysége, magas színvonalú munkavégzése elismeréseként.

KARÁCSONY IMRÉNÉ, a Városfejlesztési Főpolgármester-helyettesi Iroda titkársági ügyintézője kiemelkedő munkabírással, példamutató precizitással és lelkesedéssel végzett munkája elismeréseként.

MATÓK MÁRIA, a Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály kulturális (képzőművészeti) szakelőadója a kulturális közigazgatás területén nagy szakmai hozzáértéssel, magas színvonalon, elhivatottsággal végzett tevékenysége elismeréseként.

TOLNAI TIBOR, a Vagyongazdálkodási Főosztály osztályvezetője a főváros érdekében kimagasló színvonalon, nagy szakmai elkötelezettséggel végzett közigazgatási tevékenysége elismeréséül.

Hírek

RSS megtekintés