Társadalmi egyeztetésen a Fővárosi Drogstratégia

​​

A 2021-ben újjáalakított Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (BKEF) az elmúlt 2 évben civil szakértőkkel és a fővárosi kerületek képviselőivel közösen dolgozott azért, hogy hatékonyan és emberségesen  kezeljük a fővárosi droghelyzetet. Ennek keretében 2022-ben elindult egy szisztematikus tevékenység, melynek célja az volt, hogy elkészüljön Budapest drogügyi stratégiája. A Stratégia egy átfogó szakmapolitikai programnak készült, ami szakszerű módszertant alkalmazó helyzetfelmérésen alapul, melyhez a kutatói munkát a Magyar Addiktológiai Társaság (MAT) végezte el. A kutatás eredményeképpen létrejött első tanulmánygyűjteményben áttekinthetőek az elmúlt években lezajlott hazai droghasználattal kapcsolatos kutatási eredmények és másodelemzésük lehetővé teszi, hogy a Fővárosi Drogstratégia elkészítéséhez megbízható, Budapest specifikus adatokat, információkat ismerjünk meg. A kutatás második tanulmánykötete​ révén pedig azokat az speciális céloknak megfelelő kutatási eredményeket ismerhetjük meg, amelyek már kifejezetten a Fővárosi Drogstratégia céljait és előírt feladatait hivatottak alátámasztani. A Stratégiát megalapozó hiánypótló helyzetfelmérés biztosítja az adatokon és tényeken alapuló leghatékonyabb beavatkozási pontok meghatározását kormányzati, kerületi és fővárosi önkormányzati szinten egyaránt.

A Fővárosi Drogstratégia jelen formában nyilvánosságra hozott munkaanyagát a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által életre hívott stratégiaalkotó munkacsoport készítette el. A Stratégia jelen változatának közlése a szélesebb szakmai közvélemény, illetve általában a téma iránt érdeklődők tájékoztatását szolgálja a kidolgozás alatt lévő Fővárosi Drogstratégia elvi alapvetéseiről, megalkotásának a folyamatáról, a helyzetértékelés fontosabb megállapításairól, valamint a tervezett célokról és javaslatokról.

A dokumentumban foglaltakkal kapcsolatos véleményeket, megjegyzéseket és javaslatokat a bkef@budapest.hu e-mail-címre várjuk, 2023. november 21-ig!

 A véleményezésre bocsátott dokumentum innen tölthető le.

A Stratégia társadalmi egyeztetés céljából nyilvánosságra hozott változatát a Fővárosi Közgyűlés még nem tárgyalta, az abban foglaltak nem képezik a Fővárosi Önkormányzat álláspontját.