Fővárosi kitüntetések 2007

Díszpolgárok 2007
 
Dargay Attila
rajzfilmrendező
A magyar rajzfilm megteremtésében betöltött kiemelkedő szerepe, valamint a felnőtteket és gyermekeket egyaránt magával ragadó, humorral átszőtt alkotásai elismeréseként.
 
Jurij Petrovics Ljubimov
színházi rendező
A világ színházművészetében meghatározó, új utakat kereső rendezői munkásságáért, Budapest színházi életét felpezsdítő, izgalmas rendezéseiért.
 
Kende Péter
történész, szociológus
Az 1956-os forradalom igaz történetének megismertetéséért, társadalomtudósként betöltött kimagasló szerepe elismeréseként.
 
Kozma Imre
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapításával és irányításával a jótékonyság, az egymás iránti megbecsülés és segítőkészség példát adó elterjesztéséért.
 
Tabányi Mihály
előadóművész
A magyar könnyűzene világában betöltött kiemelkedő szerepe, egyedülálló művészi színvonalú tangóharmonika játéka elismeréseként.
 
Pro Urbe Budapest díj 2007
 
Dr. Baán László
főigazgató
A hazai múzeumi kiállítási kultúra megújításában, a főváros kulturális turizmusát fellendítő nemzetközi hírű kiállítások megrendezésében vállalt szerepe elismeréseként.
 
Dr. Kendelényi Ernő
szaktanácsadó főorvos
A főváros és környéke traumatológiai ellátásáért folytatott 56 éves szakmai, oktatói, vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Kulka János
színművész
Sokoldalú alakításai, mélységes humanizmust tükröző művészi munkássága, Budapest régi hangulatait visszaidéző sikeres dalai, irodalmi estjei elismeréseként.
 
Lator László
költő, műfordító
A kortárs magyar líra kiemelkedő alakjaként, költőként, műfordítóként betöltött meghatározó szerepe elismeréseként.
 
Rajk László
építész, látványtervező
Nemzetközi hírű építészként és látványtervezőként betöltött jelentős szerepéért, a fővárosban megalkotott építészeti munkáiért
 
Tímár Péter
filmrendező
A magyar filmnyelv megújításáért, a groteszk és abszurd eszközök használatával elért sikerei, önfeledt szórakozást nyújtó filmjei elismeréseként.
 
Budapestért díj 2007
 
KÖZÖSSÉGEK:
 
Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Ady Endre Gimnázium nevelőtestülete
A főváros fiatalságának korszerű oktatásában kiváló felkészültséggel, hivatástudattal végzett színvonalas munkájáért.
 
Práter Ének-zene Tagozatos Általános Iskola nevelőtestülete
A színvonalas zenei nevelés-oktatás megteremtéséért, kiemelkedő kulturális tevékenysége elismeréseként.
 
Tungsram Kodály Zoltán Férfikar
A magyar ének- és zenekultúra népszerűsítéséért és fejlesztéséért, kiemelkedő zenei szerepléseikért.
 
SZEMÉLYEK:
 
Bálint Csaba
pénzügyőr alezredes, parancsnok
A Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal parancsnokaként a közrend és a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységének elismeréseként.
 
Breitkopfné Losovy Beáta
tanár
A gyermekek vizuális nevelése, a tehetséggondozás terén nyújtott kiemelkedően eredményes pedagógiai munkájáért.
 
Darvasi László
író
A kortárs magyar irodalom jelentős képviselőjeként több műfajban alkotott maradandó irodalmi értékekért.
 
Debre Istvánné
pedagógus
A hátrányos helyzetű és roma gyermekek nevelése, továbbtanulási esélyeinek javítása érdekében kifejtett áldozatos munkájáért.
 
dr. Del Medico Imre
író, publicista
Egyedülálló műfajban, hivatásos olvasói levelezőként közzétett gondolataiért, eszmefuttatásaiért.
 
Érdi Tamás
zongoraművész
Sikeres hazai és nemzetközi elismeréseket szerző zongoraművészi tevékenységéért, az egészséges és a fogyatékkal élő emberek számára példát nyújtó kitartásáért, pályafutásáért.
 
dr. Faragó Tamás
olimpiai bajnok vízilabdázó
A vízilabda sportág területén játékosként és edzőként elért kiemelkedő hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként.
 
Finta László
bőrműves
Az egyedülálló szellemi-kulturális központként működő Nyitott Műhely létrehozásáért, a főváros kulturális életének színesítéséért.
 
Fliegauf Benedek
filmrendező
Filmrendezőként elért kiemelkedő nemzetközi sikereiért, egyéni hangvételű és újszerű alkotásai elismeréseként.
 
Geiger Györgyné
főépítész
Pestszentlőrinc-Pestszentimre főépítészeként a településrész egységes táji és építészeti arculatának megteremtéséért, megőrzéséért.
 
Hanzély Ákos
öttusa világbajnok, a Lát-Kép Egyesület alapítója
Budapest városképének, tisztaságának, építészeti értékeinek megóvása érdekében végzett munkája elismeréseként.
 
Klaniczay Gábor
történész
Nemzetközileg széles körben elismert tudományos, oktatói tevékenységéért.
 
Pályi András
író, műfordító
A magyar irodalmi életben íróként, műfordítóként betöltött szerepéért, a lengyel kultúra népszerűsítéséért.
 
Peterman József
tűzoltó ezredes
Budapest tűz elleni védelme érdekében kifejtett több évtizedes tűzoltói munkája elismeréseként.
 
Scipiades Erzsébet
újságíró
Emberszeretetet, toleranciát hirdető írásaiért, jótékonysági akciók kezdeményezőjeként kifejtett példaértékű tevékenységéért.
 
dr. Sipos András
levéltáros
Budapest történetének kutatásáért és bemutatásáért, kiemelkedő tudományos munkája elismeréseként.
 
dr. Székely György
osztályvezető főorvos, muzsikus
A gyógyítás és a zene tradicionális kapcsolatának helyreállításáért, orvosként és muzsikusként elért sikereiért.
 
Török András
művelődéstörténész
Szellemes, egyedi hangvételű útikönyvéért, amellyel közelebb hozza és mindenkivel megszeretteti Budapestet.
 
Winkler Márta
pedagógus
Hosszú évtizedek óta végzett pedagógiai munkásságáért, a magyar oktatás megújításában vállalt kezdeményező szerepéért.
 
Zoboki Gábor
építész
Nemzetközileg is kimagasló építőművészeti tevékenységéért, Budapest új kulturális centrumának létrehozásáért
 
Fővárosért Emlékzászló díj 2007
 
Rendőrtiszti Főiskola
A rendészeti szakemberek felkészítésében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként
 
Főváros Közbiztonságáért Emlékérem díj 2007
 
dr. Barna Sándor
a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatója
A főváros közbiztonsága és a rendészet érdekében végzett elméleti és gyakorlati munkássága elismeréseként.
 
Brieber István
tűzoltó ezredes
A főváros tűz elleni védelmének biztosításában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.
 
Ladányi Sándor
határőr ezredes
A közrend biztosítása érdekében folytatott következetes vezetői tevékenysége elismeréseként.
 
Zsombor György
a Budapesti Agglomerációs Polgárőr Szövetség volt elnöke
A budapesti polgárőrség építéséért, szakmai fejlődéséért tett erőfeszítései elismeréseként.
 
Nemes Sándor
rendőr ezredes
A főváros lakosságának közbiztonsága érdekében huzamosabb idő óta kifejtett kiváló vezetői munkája elismeréseként.