A Főpolgármesteri Hivatal közleménye a városnéző autóbuszos szolgáltatásokról

A hop on – hop off városnéző autóbuszos szolgáltatások az elmúlt évtizedben, kiemelten a 2005-2008 közötti időszakban épültek ki széles körben Budapesten, jellemzően szabályozatlan piaci körülmények között. A szolgáltatás ugyan jelentős mértékben növeli a főváros idegenforgalmi kapacitásait, ugyanakkor a buszok gyakran zavarják a lakosságot és a közlekedőket, ami piaci körülmények rendezetlenségével, a műszaki és technológiai elvárások, illetve az egységes szabályozásra vonatkozó előírások hiányával magyarázható.
 
A helyi különcélú menetrend szerinti szolgáltatás – ide tartoznak a hop on – hop off városnéző buszok is – a nemzeti vagyonról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján kizárólagos önkormányzati gazdálkodási tevékenység. Elvégzését az önkormányzat kizárólag koncessziós eljárás keretében adhatja át. A Fővárosi Közgyűlés e törvényi kötelezettségnek eleget téve 2016. június 8-án döntött arról, hogy 2017. január 1-től csak egyetlen cég vagy egy konzorcium kaphat koncessziót a menetrend szerinti városnéző buszok üzemeltetésére. A koncessziós pályázat célja a piaci körülmények rendezése, valamint a főváros idegenforgalmi adottságainak megfelelő, színvonalas városnéző autóbuszos szolgáltatás kialakítása.
 
A koncessziós beszerzési eljárás egy nyilvános versenyeztetési eljárás, amelyre bárki jelentkezhet, aki a vonatkozó jogszabályokban és a tenderrel kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott feltételeknek megfelel. Az új szolgáltatásnak – az idegenforgalmi igények mellett – meg kell felelnie a városképpel, valamint a forgalmi és a közterület-használati adottságokkal kapcsolatos elvárásoknak is.
 
A hop on – hop off városnéző szolgáltatások arculati elemeit a Fővárosi Önkormányzat szabja meg. A hop on – hop off városnéző járatok Budapest idegenforgalmi látványosságait kell, hogy bemutassák az arra alkalmas hálózaton, a közlekedésszervező által kijelölt megállóhelyek mentén, a közlekedésbiztonsági és a minőségi szempontok magas szintű figyelembevételével.
 
További elvárás a hop on – hop off szolgáltatók felé, hogy járműparkjuk a fokozatos műszaki fejlesztések mellett a lehető legkisebb zaj- és károsanyag-kibocsátással rendelkezzen, törekedve a zéró emissziós technológiák alkalmazására. A járműfejlesztési programnak a benyújtott ajánlatokban is meg kell jelennie a pályázatok egyik műszaki paramétereként, amely pályázati értékelési szempontja.
 
A Fővárosi Önkormányzat a korábbiakban és most is főszabályként nyitott a vállalkozásokkal és a piaci szereplőkkel történő egyeztetésre, jelen esetben azonban figyelembe kell venni, hogy az előkészítés alatt, illetve folyamatban lévő közbeszerzési eljárások tekintetében az eljárás lezárásáig csak rendkívül korlátozott mértékben, kizárólag a vonatkozó jogszabályok által előírt formában és keretek között van lehetőség egyeztetésre. 

Szűcs Somlyó Mária

kommunikációs igazgató