Megosztott III. díj: Újirány Tájépítész Kft.

Bemutatjuk a Népliget ötletpályázat díjazott pályaművét.

Megújul a Népliget

Népliget megújítására tájépítészeti ötletpályázatot bonyolítottunk le. A pályázaton megosztott III. díjat nyert az Újirány Tájépítész Kft.

Vezető tervezők: Tihanyi Dominika, Kovács Árpád, Szohr Gábor, Németh Nikolett, Cseh Noémi; Szakági tervezők: Numbernow Studio, Varga Lívia Noémi, Varga István; Munkatársak: Ungerhoffer Dániel, Pomázi Renáta, Nagy Klaudia, Karácsony Julianna

A zsűri értékelése

A pályamű a Népliget megújítási folyamatában az ökológiai, kulturális és társadalmi megújításra fektet kiemelt hangsúlyt, mely folyamatában megelőzi a közpark átfogó fizikai rekonstrukcióját. Őrzendő értéknek tekinti a park spontán erdősülése során kialakult „parkerdei” karaktert, mely teret engedett a város belső területrészein a természeti értékek visszatelepülésére. Ennek szellemében a terv a parkerdei állapotnak a védelmét tűzi célul, miközben a történeti kert kulcselemeinek – úthálózat, tisztás rendszer – részleges visszaállítására is javaslatot tesz. A terv a parkot használati szempontból differenciált zónákra osztja. Ezek között szerepel, a természetvédelmi nomenklatúra szándékolt használatával, a természeti értékeket tartalmazó „magzóna”, az ezt védő átmeneti és puffer zóna, valamint az intenzív rekreációs funkcióknak helyet adó város zóna. A terv Vajda Péter utca keresztmetszeti kialakítására tett javaslata nem megfelelő.

A terv értékes javaslata a meglévő burkolt felületek részbeni visszabontásával belső esőkertek, zöldsávok kialakítása, ami a zöldfelületek növelése mellett a különböző parkhasználatok (gyalogos, kerékpáros) elválasztását is szolgálja. Kiemelkedően értékes javaslat a Dísz tér rendezvénytéri funkcióval való helyreállítása, melyet egy középső zöldsávot tartalmazó kettős sétány kapcsol össze a Mutatványos térrel.

A terv értékes javaslata a meglévő burkolt felületek részbeni visszabontásával belső esőkertek, zöldsávok kialakítása, ami a zöldfelületek növelése mellett a különböző parkhasználatok (gyalogos, kerékpáros) elválasztását is szolgálja.

Kiemelkedően értékes javaslat a Dísz tér rendezvénytéri funkcióval való helyreállítása, melyet egy középső zöldsávot tartalmazó kettős sétány kapcsol össze a Mutatványos térrel.

A terv kiemelt figyelmet fordít a park fenntarthatóságára beleértve ebbe mind a természeti, mind a társadalmi fenntarthatósághoz szükséges tennivalókat. A környezeti fenntarthatóság terén a parkban lévő épületek eső- és szürke-vizeinek hasznosítására, a parkban keletkező fahulladék parki bútorok készítésére, faapríték burkolatú séta és futósávok kialakítására vonatkozó javaslat érdemel kiemelést. A Népliget területén létesítendő, a Mutatványosok terén működő faüzemre és műanyag manufaktúrára vonatkozó javaslatot túlzónak (parkidegen funkciónak) tartja a Bírálóbizottság, indokolatlanul növelve a közhasználat elől elzárt területek nagyságát.

A társadalmi fenntarthatóság keretében a célt „hogy a hét minden napján szokássá váljon a Népligetbe járni, nem csak az új felújított állapotában, hanem az odavezető folyamat ideje során végig”  megszívlelendőnek tartjuk. A pályázat készítőinek javaslata szerint a liget tervezése, felújítása és fenntartás új típusú városkormányzási modell keretében, a használók, üzemeltetők és a tulajdonosok közötti együttműködések keretében valósulna meg.

A Centenáriumi park területét land art térként javasolja megújítani megőrizve az eredeti parkrész egyes elemeit. A Tölgyfás játszótér felújítását – a használókkal együttműködésben – ugyancsak land art módszerekkel tervezi. Ezzel párhuzamosan a park keleti kaputereiben intenzív rekreációs terek kialakítását – természetes játszótér, pumpapálya – javasolja, mely funkciók mérete és elhelyezése is jó tervezői javaslat.

Összefoglalóan a terv a tájépítészeti tartalmát és a megvalósítás módszereit tekintve is a többi pályázattól eltérő, jól végigondolt elképzelést tartalmaz, melynek fókusza a kialakult „parkerdei” karakter védelme, fokozatos társadalmi együttműködés keretében történő felújítás. Kiemelkedően értékesek a terv társadalmi és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos javaslatai, valamint egyes részterületek kialakítására adott felújítási javaslatok. A pályázatot ezért a Bizottság megosztott III. díjra javasolja.

Ismerd meg a Népliget ötletpályázat eredményeit és a többi díjazott pályaművet!
  • Előkészítés alatt

    Megújul a Népliget

    Célunk, hogy a Népliget történeti kert jellegét tiszteletben tartó, izgalmas, a klímaváltozás kihívásaira választ adó tervekkel elindítsuk a Népliget következő, felívelő korszakát.

    Bővebben
Utoljára módosítva: 2024. 05. 03.
|
Létrehozás dátuma: 2023. 08. 17.