Eredményt hirdettünk a Népliget ötletpályázaton


A Népliget Budapest legnagyobb területű, legnagyobb zöldfelülettel rendelkező parkja, melynek megújítása, rendbetétele a Fővárosi Önkormányzat egyik fontos feladata. A park megújítására kiírt tájépítészeti ötletpályázat eredményhirdetésére a budapesti Eiffel Műhelyházban került sor. A megnyitó beszédet Karácsony Gergely mondta, a Bírálóbizottság elnökként jelen volt Kerpel-Fronius Gábor, főpolgármester-helyettes, Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze és Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója is.

A Népliget Budapest parkhálózatának legnagyobb zöldfelülettel rendelkező, gazdag múltjához képest kissé rossz hírű parkja. A Népliget megújítása ezért a Radó Dezső terv egyik legfontosabb kulcsprojektjei között szerepel. Az első lépésben széles körű lakossági bevonással, az állami szereplőkkel, valamint kerületi önkormányzattal együttműködésben készítettük el a Népliget stratégiai tervét, hogy hosszú távú jövőképet vázoljunk a park ütemezett megújítására.

A Népliget megújításának következő lépéseként tájépítészeti ötletpályázatot hirdettünk, hogy a szakmai versenyben derüljön ki, milyen koncepcióterv képezze alapját a Népliget lépésről-lépésre történő rehabilitációjának.

A célunk az, hogy a Népliget történeti kert jellegét tiszteletben tartó, izgalmas, a klímaváltozás kihívásaira választ adó tervekkel elindítsuk a Népliget következő, felívelő korszakát, mindezt a Városligetre jellemző aránytalan beépítések, vagy felesleges lombkoronasétányok nélkül.

A tervpályázat iránt nagy érdeklődés mutatkozott: összesen 16 pályamű érkezett, melyeket a tájépítész szakma elismert szakembereiből, valamint a Népliget megújításában érdekelt szereplőkből álló bírálóbizottság értékelt, és választotta ki a díjazott terveket. Az ötletpályázati eljárás lefolytatása jogszerű volt, az eljárás megfelelt a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet szabályainak.

A Bírálóbizottságban a főváros szakemberein kívül olyan szakmai szervezetek, mint a Magyar Építész Kamara, a Budapesti Építészkamara, a Magyar Tájépítészek Szövetsége, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Központ és a Magyar Kertörökség Közalapítvány is képviseltette magát. Azt, hogy politikai oldalaktól függetlenül valójában közösek a célok, mi sem bizonyítja egyértelműbben, mint hogy a X. kerület Kőbányai Önkormányzata, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium is delegált tagot a Bírálóbizottságba.

Bemutatjuk az ötletpályázat eredményeit

A tervpályázat bírálóbizottsága az összes beérkezett pályaművet részletesen értékelte, majd konszenzussal döntött a díjazott és megvételben részesült pályaművek sorrendjéről. A Bírálóbizottság 6 pályaművet tartott értékesnek és szakmailag megalapozottnak, ám első helyet nem ítélt oda. Erről Kerpel-Fronius Gábor elmondta, hogy ezúttal a zsűri progresszív döntést hozott: nem hirdettünk első helyezettet, tettük azért, mert nem szerettük volna, hogy egy pályaművet kiválasztva hátradőljünk, és befejezettnek tekintsük a munkát, és nem is lehet kizárólag egy pályaművet kiemelni egy ekkora területen, és ennyire összetett tervezői feladat során. A díjazott pályaműveket felhasználva, az abban lévő ötleteket, megoldásokat összegyűjtve összerajzoljuk a Népliget koncepciótervét.”

Karácsony Gergely főpolgármester az ötletpályázat eredményeivel kapcsolatban így fogalmazott:

"A Népliget Budapest legnagyobb zöldfelülettel rendelkező, de napjainkban nem túl jó hírű parkja, így amikor a Fővárosi elkészítette a Radó Dezső Tervet, a kezdettől fogva világos volt, hogy el kell indítanunk a Népliget megújítását. Úgy gondolom, hogy az egyre inkább fenyegető klímaváltozás árnyékában azonban természetesen nem mindegy, hogyan nyúlunk ehhez a parkhoz. Számunkra, a főváros vezetése és kiváló szakembereink számára evidens, hogy több zöldre, és kevesebb betonra van szükség, ezért arra tettünk kísérletet, hogy meg lehet-e újítani egy parkot hatalmas múzeumok építése, vagy mondjuk lombkoronasétány építése nélkül, és az itt kiállított pályaműveket elnézve azt gondolom, hogy ezt sikerült megvalósítani."

Második helyen díjazták a 4D Tájépítész Iroda által készített pályamunkát. A tervjavaslat szerint a történeti térszerkezet és úthálózat megtartása és megújítása visszafogott rekreációs programmal és gazdag növényalkalmazással párosul.

A harmadik helyre három koncepciót is megszavazott a zsűri. A díjakat Erő Zoltán, Budapest főépítésze, Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze és Kerpel-Fronius Gábor, főpolgármester-helyettes adtak át, rövid méltatás után.

  • Az Újirány Tájépítész Kft. tervei az ökológiai, kulturális és társadalmi megújításra fektetnek kiemelt hangsúlyt. A terv a parkerdei állapotnak a védelmét tűzi ki célul, miközben az úthálózat és a tisztás rendszer részleges visszaállítására is javaslatot tesz.
  • Az OpenSpace Kft. által készített pályázat kerüli a látványos, öncélú attrakciókat, szép megoldásokat ad a fennálló problémákra. A pályamunka legerősebb gondolata a természeti értékek védelme és a kialakult táji értékek megőrzése.
  • A Geum Műterem Kft. pályázati terve a Népliget megújítását - a történeti kert értékeinek elsőbbsége mellett - a városi park rekreációs szolgáltatásának erősítésével képzeli el.

A következő két pályamű egyes részmegoldásait tartotta a Bizottság kiemelkedően értékesnek, ezeket dr. Szikra Éva és Mezősné Dr. Szilágyi Kinga ismertették.

  • A Garten Stúdió Kft. tervei között a történeti kert eredeti térszerkezete, a parki úthálózat visszaállítása továbbá a zöldfelületek kapnak kiemelkedő hangsúlyt.
  • Az Objekt Tájépítész Iroda Kft. által beküldött pályamű a bizottság szerint bátran nyúl a helyi adottságokhoz, miközben harmonikus, kifinomult tájépítészeti koncepciót tükröz. Jól megtalálja a történeti kert tájképi útvonalvezetéséhez kapcsolódó kortárs formákat.

Mik a következő lépések?

A következő lépésben, a díjazott pályaművek ötleteit felhasználva, összerajzoljuk a Népliget koncepciótervét. Ezt követően pedig apró lépésekkel elindítjuk a Népliget rendbetételét: csökkentjük a park belső forgalmát, elbontjuk a bezárt pavilonokat, és rendezzük a terület tulajdonviszonyait, hogy hosszú, szívós munkával átformáljuk az embereknek a Népligetről alkotott képét.

Hosszú távú terveink szerint pedig a Népliget ütemezetten, új funkciókkal kibővülve újítjuk meg. A Közlekedési Múzeum Északi Járműjavító épületébe költözésével, valamint a Déli körvasút Népliget megállóhely kiépítésével pedig a Népliget környezete is átalakul, melynek köszönhetően a Népliget szervesen integrálódni tud a város szövetébe.