II. díj: 4D Tájépítészeti Iroda

Bemutatjuk a Népliget ötletpályázat díjazott pályaművét.

Megújul a Népliget

A Népliget megújítására tájépítészeti ötletpályázatot bonyolítottunk le. A pályázaton II. díjat nyert a 4D Tájépítész Iroda.

Vezető tervezők: Balogh Andrea, Majoros Csaba, dr. Takács Katalin; Szakági tervezők: Ükös Tamás, Miklós Dorottya, Hegedűs Tímea (Tecton Kft.), Szokolyai Gábor, Hegymegi Júlia (MCXVI Kft.); Munkatársak: Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka, Csóka Györgyi, Gulyás Soma, Haraga Alexa, Házi András, Kelemen Edmond, László Eszter, Sas Brigitta, Krajnyák Bence

A zsűri értékelése

A pályamunkában bemutatott tervjavaslat szerint a történeti térszerkezet és úthálózat megtartása és megújítása visszafogott rekreációs programmal és gazdag növényalkalmazással párosul. Helyesen elemzi a történeti előzményeket, javaslatait ennek figyelembevételével teszi meg. A pályamunka a park történeti értékeit, elemeit tiszteletben tartja és jó érzékkel illeszti össze az új funkciókkal és a kortárs tájépítészeti formavilággal. A mai igényeket kiszolgáló elemeket és természetközeli megoldásokat jó arányban helyezi el.

A pályamunka a gyalogos, kerékpáros közeledés, valamint a futókörök integrált megvalósítását tervezi. Az osztatlan felület az eltérő sebességű és eltérő eszközzel közlekedő parkhasználók között konfliktust okozhat. Tervezett úthálózata kellemes, figyelembe veszi a történeti nyomvonalakat, a gyalogoshálózat fejlesztésénél a sétányokat kísérő fasorokat. A Vajda Péter utca kerékpáros nyommal való kialakítása nem megfelelő.

Jó érzékkel jelöli ki a történeti előzményeket is figyelembe véve a park súlyponti részeit. Az egykori funkciók visszaállításának jegyében a Nagyvendéglő helyén vendéglátó pavilon elhelyezését javasolja, a park reprezentatív tereit megőrzi, a kiemelt kertrészeket érdekes kortárs kiegészítésekkel kelti életre. Példák erre a Dísztér és Lengyel sétány kortárs növénykiültetései, vagy a Mutatványos tér széleinek érdekes terepalakítása és építménye, amely a teresedés rendezvénytér jellegét megőrizve, ezt erősítve hoz létre különleges parkrészt.

A különböző szintű növényzet alkalmazásával kellemes kerti tereket alkot. Elemzi a park látványkapcsolatait, terven is jelzi a fontosabb látványtengelyeket. A park állományszerkezetében javasolt ligetesebb részek kialakítása nagyobbrészt elfogadható mértékű, és a változatosabb parkhasználatot és növényalkalmazást, a vizuális kapcsolatok újbóli megnyitását szolgálja. Ugyanakkor kiemeli, hogy a terveken bemutatott térszerkezet helyreállítása évtizedes távlatú feladat, amelyet integrált zöldfelületi kezelési terv kidolgozása mellett szükséges megvalósítani.

A park élőhelyi minőségének javításával is külön foglalkozik, a park gyep, cserje és lombkorona szintjeire adott javaslatokon túl a parkban találkozó különböző karakterű élőhelyek találkozásánál kialakuló szegélyek, ún. ökotonok fejlesztését is célul tűzi ki.

Az új funkciókat igyekszik a parkterület sérült felületeire koncentrálni, de így is megjegyzendő a Mutatványos tértől északra, az egykori sporttelep helyén tervezett nagy vízfelület túlzó mérete, valamint a korlátozottan közhasználatú közösségi kert és majorság funkciók tó-közeli elhelyezése nem igazán szerencsés.  Kevésbé jól sikerült megoldás a Centenáriumi parkrész merev útvonalvezetése, és a pályamunka egyes közlekedési javaslatai is korrekcióra szorulnak. A meglévő adottságokat (pl. ELMŰ terület, centenáriumi park) a pályamunka nem bolygatja.

A tervben szereplő javaslatok, projektelemek a Stratégiai tervvel nagy részben összhangban vannak, és a terv a lakossági részvételre, a park értékeinek bemutatására is nagy hangsúlyt fektet. A parkot élő értéktárként kezeli, amelyet informatív, interaktív tartalomfejlesztéssel és a park multifunkcionális szabad tereinek rendezvényeivel is igyekszik erősíteni.

Összefoglalva a pályamű a parkot a látható értékek és adottságok gazdagításával és a rejtett értékek feltárásával, a városi vadon kertépítészeti eszközökkel való finomhangolásával javasolja zöldfelületi, városökológiai, közparki, történeti kerti rangjában megújítani. Egy komplex átgondolt javaslat, sok értékes gondolattal, aminek köszönhetően a Bizottság e pályamunkát javasolja a jelenleg kiosztott legmagasabb II. díjban részesíteni.

Ismerd meg a Népliget ötletpályázat eredményeit és a többi díjazott pályaművet!
  • Előkészítés alatt

    Megújul a Népliget

    Célunk, hogy a Népliget történeti kert jellegét tiszteletben tartó, izgalmas, a klímaváltozás kihívásaira választ adó tervekkel elindítsuk a Népliget következő, felívelő korszakát.

    Bővebben
Utoljára módosítva: 2024. 05. 03.
|
Létrehozás dátuma: 2023. 08. 17.