A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft pályázata a Közbeszerzési Nívódíj elnyerésére

A Közbeszerzési Hatóság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával nyilvános pályázatot hirdetett a Közbeszerzési Nívódíj elnyerésére, melynek célja a kiemelkedő színvonalú, innovációs szempontokat érvényesítő közbeszerzési szakmai teljesítmény elismerése.

Értékelési szempontok:

· az eljárás eredményesen lezajlott, jogorvoslat kezdeményezésére nem került sor,

· az ajánlatkérő által az eljárásban és annak eredményeképpen kötött szerződésben előírt innovációs szempontokat teljesítette

A pályázat beadásának határideje: 2019. november 29.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 9.

A pályázati közbeszerzés tartalma

A pályázati kategória: árubeszerzés

Pályázó ajánlatkérő: BDK

Pályázat tárgya: 7000 db energiahatékony LED-es közvilágítási lámpatest beszerzése, amely energiahatékony módon lehetővé teszi jelentős energiamegtakarítás elérését, megteremti a jövőbeni távfelügyelet és a fényáram szabályozás lehetőségét, amely további energiamegtakarítást eredményezhet. Jótállási idő: min.5 max.14 év.

Döntéselőkészítő előzetes városvezetői tájékoztatás (2017):

Budapesten 30 ezer amortizált, műszakilag korszerűtlen nagy energiafogyasztású lámpatest működik. 5-7 éven belül 80 ezer elavult lámpatest cseréjére lesz szükség.

Előremutató cél:

Az innovatív LED közvilágosítási világítótestek alkalmassá tehetők az okos város koncepcióban, az okos világítás funkció ellátására.

Egyedi alkalmasság meghatározása: LED világítótestek (innovatív elem) mintapéldányának bemutatása.

Az árubeszerzés mind céljában, mind eredményében tartalmaz innovatív szempontokat.

A főváros 14 kerületében 36 helyszínen megvalósított projekt révén 2020-tól éves szinten közel 2 millió kWh energia megtakarítást bruttó 80 millió költségmegtakarítás érhető el.

Alkalmazott értékelési szempontrendszer: legjobb ár-értékarány

A szerződő felek egységáras elszámolás mellett számolnak el egymással függetlenül a bírálati szempont meghatározásától. Az ajánlati részen belül megajánlott azonos típusváltozatú világítótesteket ugyanazon egységáron kell megajánlani.

A közbeszerzésben és ez alapján megkötött szállítói szerződésekben előírt innovációs szempont teljesült.

A 2018-19-re vállalt 7000 LED-es korszerűsítés 2019. november 15-ig megvalósult.

A beruházáshoz hivatalos előzetes és utólagos energia audit készült

A fenti projekt a Fővárosi Önkormányzat által több ízben említett „jó gyakorlat"- nak minősül,  2018-ban Budapestért díjat kapott.