Lakossági fórum március 6-án a fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján Budapest Főváros Önkormányzata megindította az alábbi tervek előzetes tájékoztatási, illetve véleményezési szakaszát:

1. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a X. kerület, Fehérdűlő területre vonatkozó előzetes tájékoztatási szakasza,

2. napirend: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem I. szakaszra és KÉSZ-re (III. kerület, Szépvölgyi út és az Északi összekötő vasúti híd közötti területre) vonatkozó terv véleményezési szakasza,

3. napirend: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) X. ütem: I. kerületi szakaszra vonatkozó terv véleményezési szakasza,

4. napirend: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) XI. ütem: V., IX., XXI. kerületi szakaszra vonatkozó terv véleményezési szakasza,

5. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a X. kerület, Népliget területére (a Korm. rendelet 42. § (1) szerinti eljárás),

6. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a X. kerület, 80J vasútvonal menti területre (a Korm. rendelet 42. § (1) szerinti eljárás),

7. napirend: a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet módosítása, előzetes tájékoztatási szakasza.

A dokumentációk a www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.

A tervek egyeztetése a 185/2017. (II.22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően történik, amelynek alapján észrevételt, javaslatot adhat a

  • 2018. március 6-án 16.00 órától tartandó lakossági fórumon vagy
  • az 1. napirendhez 2018. március 28-ig, a 2., 3., 4. napirendekhez 2018. április 5-ig, az 5., 6. és a 7. napirendhez 2018. március 14-ig elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre, írásban a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.).

A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük a fenti e-mail címen vagy az Ügyfélszolgálaton szíveskedjen jelezni.