Tájékoztató Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2015) és a Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) eseti módosításának partnerségi egyeztetéséről

​Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésére, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. §-ára hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindította a XXIII. kerület egyes területeire vonatkozóan az 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Budapest főváros településszerkezeti terve  (TSZT 2015) és a Fővárosi rendezési szabályzatról szóló 5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelet (FRSZ) eseti módosításának előzetes tájékoztatási szakaszát.

A Fővárosi Önkormányzat a készülő településrendezési eszköz nyilvánosságát a 185/2017. (II.22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően folytatja le, amelyek a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthetők.

A tájékoztatóval kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

  • a 2017. november 28-án 16:00 órakor a Főpolgármesteri Hivatalban (1052 Budapest, Városház utca 9-11. Díszterem) tartandó lakossági fórumon szóban, vagy

  • 2017. november 20. – 2017. december 28. között

    • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;

    • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);

    • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez teljes nevének megadása szükséges, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

Városépítési Főosztály