Pályázati felhívás: „Budapest Peremén” rehabilitációs otthon projekt

Budapest Főváros Önkormányzata a lakosság döntéshozásba való bevonásának részeként 2021-ben közösségi költségvetést​ indított, melynek keretében 1 milliárd forint felhasználására a város lakói tehettek javaslatot.

A közösségi költségvetés egyik nyertes ötlete a „Budapest Peremén” rehabilitációs otthon projekt. A Projekt célja, hogy olyan emberek számára biztosítson lakhatást és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat, akiknek a problémáira, szükségleteire a jelenlegi ellátórendszer vagy nagyon kevéssé vagy egyáltalán nem​ nyújt választ.

A Fővárosi Önkormányzat a közösségi költségvetés keretében a programra 250 000 000 Ft támogatást biztosít. Pályázni jogosultak azok a szervezetek, amelyek – jogutódlással létrejött szervezetek esetén a jogelőd szervezet – alapdokumentumában szerepel a hajléktalanság, szenvedélybetegség vagy pszichiátriai betegség kezelésével összefüggő cél és az alapdokumentum kelte legalább 3 évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját.

A pályázaton egyaránt indulhatnak olyan szervezetek, amelyek már nyújtanak támogatott lakhatás szolgáltatást vagy működtetnek rehabilitációs intézményt, valamint olyan szervezetek is, amelyek a célcsoport számára nyújtanak egyéb szolgáltatásokat (szállást, nappali vagy bentlakásos intézményi ellátást, utcai szociális munkát, közösségi ellátásokat), azonban csak új kapacitás kialakítására nyerhető el a támogatás.
 
A csatolt pályázati felhívás tartalmazza a pályázattal kapcsolatos részletes információkat így többek között a pályázati programokkal szemben támasztott szakmai elvárásokat és a pályázat lebonyolításának ütemezését is.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 10.