Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében

2021. augusztus 9-én aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2020-00020 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 1 146 476 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. május 31.

A projekt célja:

A kerület jó földrajzi, domborzati adottságai kedveznek a kerékpáros közlekedés számára.

Helsinki út és Kossuth Lajos utcai csomópont kerékpárbarát átalakítása, új kerékpárút kiépítése, Helsinki szervizút keresztmetszeti átrendezése; új kerékpáros kapcsolat kialakítása a Helsinki úti csomóponton keresztül a Baross utca és Csepeli átjáró között; Helsinki út keleti oldalán új kerékpáros útvonal kialakítása; Helsinki út és Határ út csomópontjának kerékpárosbarát átalakítása; Közműhely utca, Zamárdi utca, Teremszeg utca, Serény utca kerékpárosbarát átalakítása. Kerékpárút építése a Török Flóris utcában; Kossuth Lajos utca, Nagy Győri István utca, Berkenye sétány és Vörösmarty utca, Zilah utca, Kalmár Ilona sétány, Dobos utca és Ady Endre utca kerékpárosbarát átalakítása.

Új kerékpárút kiépítése a Török Flóris utcában; kerékpársáv kialakítása a Baross utcában; kerékpársáv kialakítása a Topánka utcában. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; kerékpárút kiépítése a Szent Erzsébet téren; kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom kialakítása a Kossuth Lajos utcában a Szent Erzsébet tér és a Mártírok útja között; kerékpársáv kialakítása a Nagysándor József utca – Köteles utca nyomvonalon; Toldy Ferenc utca, Kende Kanuth utca, Rákóczi utca, Erdő utca, János utca, Sárrét utca, Bem utca, Tátra utca kerékpárosbarát átalakítása.

A projektben elérendő főbb célok: a kerületen belüli, lokális kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítása.

Kerületi létesítmények:

A tervezett új útvonalak esetében kiindulópont a meglévő fő hálózathoz történő kapcsolódás.

A kerékpár közlekedési célra kb. 5 km távolságig versenyképes. Ebből adódik, hogy elsősorban a kerületen belüli, illetve kerületközi összeköttetést kívánjuk erősíteni, a belváros elérésére számottevő mértékben nem alternatíva a kerékpározás, csak a közösségi közlekedéssel kombinálva. A kedvező adottságok ellenére a szomszédos kerületek közül csak Soroksárhoz és Csepelhez kapcsolódik kerékpáros főhálózati elem. A kerület legfontosabb, nagy tömegeket kiszolgáló intézményei (piacok, temető, gimnáziumok, sportközpont, posta) eléréséhez kerékpárosbarát területi fejlesztés szükséges; kedvező körülmény a kerület sűrű úthálózata. Ahol indokolt, az egyirányú utcákat megnyitjuk a kétirányú kerékpáros közlekedés számára.

A tervezett hálózatfejlesztés részeként összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek alakulnak ki. A lehatárolt és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek vagy lakó- pihenő övezetek kialakítása a gyaloglás és kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózat fejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik, és egyben a gyalogos közlekedés biztonságát is növelik. A hatásterületen belül a 30 km/h csökkentett sebességű övezet, illetve a lakó- pihenő övezet alkalmazása a leghatékonyabb módja a nagyobb összefüggő kerékpáros- és gyalogosbarát hálózat kialakításának.

A kis forgalmú utcákban a kerékpáros a gépjárművekkel közös felületen közlekedik, itt a projekt terület kerékpáros átjárhatóságának és a forgalombiztonság növelése megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg. Fontos cél továbbá a parkok, közösségi terek kerékpárbarát kialakítása.

A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi a hálózaton belül érintett jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is, figyelembe véve a kerékpározási igényeket, előretolt felálló helyek kialakítását és a kerékpárral átjárhatóság javítását.

A forgalomvonzó létesítményeknél, intézményeknél a kerékpártárolás fejlesztése szükséges.

A fejlesztések elindításának, prioritások felállításánál legfontosabb feladat összehangolni a Fővárossal és a szomszédos kerületekkel, különösen Kispesttel az elsőbbséget élvező nyomvonalakat.

A pályázatból megvalósítandó főhálózati elemek:

A kerékpárforgalmi főhálózattal Pesterzsébet központját és legfontosabb intézményeit kívánjuk a Nagysándor József u.-i felüljáróval összekötni, kapcsolódási lehetőséget biztosítva Kispest felé. A felüljáró kerékpárosbarát átalakítása más projekt keretében már megtörtént.

A másik fontos kerületközi kapcsolódási útvonalat Szent Erzsébet tértől Erzsébetfalván keresztül a Határ úti felüljárót célozza meg, a kispesti kerékpárforgalmi hálózathoz csatlakozva. Az útvonal környezete részben lefedi a kerület szociális városrehabilitációs akcióterületét. A fejleszteni kívánt terület a Szent Erzsébet teret is magába foglaló, Török Flóris u. - Kossuth Lajos u.  által határolt városrészben van.

A tervezett projekt-területen felültárásra kerülnek a gyalogos közlekedést hátráltató, illetve veszélyeztető tényezők. A leginkább indokolt helyszíneken kiskorrekciókat, illetve kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítését tervezzük.​