Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében

2021. november 2-án aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2020-00019 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége: 302 400 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. május 31.

A projekt célja:

A projekt a Hunyadi utca és az Üllői út mentén valósul meg.

A Projekt az alábbi utcák által határolt területen kerül megvalósításra:

Pázmány P. u.  – Fő út .- Epres sor – Régi fóti út – M3 bevezető – Rákospalotai körvasút sor – Taksony sor 

A kerékpárosbarát átalakításra tervezett területet a melléklet mutatja be.

A XIV. kerülettel való kapcsolatot leginkább a XV. Kolozsvár utca - XIV. Erzsébet királyné úti közúti aluljáró adja meg, így az erre a tengelyre való kapcsolódás elsődleges. Ehhez főként a harántirányú útvonalak fejlesztése szükséges, amely magába foglalja az M3 bevezetőn történő átkelés segítését is. Ahhoz, hogy ezek az útvonalak kerékpárral biztonságosan elérhetők legyenek szükséges a környező területek forgalombiztonsági fejlesztése, forgalomcsillapítása.

A terület fő tengelyét jelentő Rákos út átalakítása más projekt keretében, jelen projekt lehetőségeit lényegesen meghaladó költséggel lehetséges.

A tervezett új útvonalak esetében kiindulópont a meglévő főhálózathoz történő kapcsolódás.

A tervezett hálózatfejlesztés részeként összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek alakulnak ki. A lehatárolt és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek vagy lakó- pihenő övezetek kialakítása a gyaloglás és kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózat fejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik, és egyben a gyalogos közlekedés biztonságát is növelik. A hatásterületen belül a 30 km/h csökkentett sebességű övezet, illetve a lakó- pihenő övezet alkalmazása a leghatékonyabb módja a nagyobb összefüggő kerékpáros- és gyalogosbarát hálózat kialakításának.

A kis forgalmú utcákban a kerékpáros a gépjárművekkel közös felületen közlekedik, itt a projekt terület kerékpáros átjárhatóságának és a forgalombiztonság növelése megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg. Fontos cél továbbá a parkok, közösségi terek kerékpárbarát kialakítása.

A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi a hálózaton belül érintett jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is, figyelembe véve a kerékpározási igényeket, előretolt felálló helyek kialakítását és a kerékpárral átjárhatóság javítását.