A Fővárosi Érdekegyeztető Tanács szakmai állásfoglalása

A Fővárosi Érdekegyeztető Tanács a 2020. október 7-i és október 26-i ülésén konzultációt folytatott a 2021. évi költségvetés alapelveiről, illetve a 2020. december 14-i ülésén megtárgyalta a Fővárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak szerint a 2021. évi működési feltételek a takarékossági intézkedések mellett kizárólag a tartalékok felhasználásával biztosíthatók.

A mai ülésen a Fővárosi Önkormányzat vezetői tájékoztatást adtak a Kormány által 2020. december 22-én elfogadott iparűzési adókedvezmény miatti forráskiesés várható nagyságáról és annak lehetséges következményeiről.

A FŐÉT munkavállalói és munkáltatói oldala egyetértett abban, hogy az elfogadott költségvetéshez képest ez jelentős további forrásvesztést okoz a Fővárosi Önkormányzatnak, ami a válság miatti feszített költségvetési helyzetben olyan lépésekre késztethetné a Fővárost, amely jelentős kihatással lehet a vállalkozások és a lakosság által igénybe vett infrastruktúrára és közszolgáltatásokra, valamint a Fővárosi Önkormányzat intézményeinél, cégeinél dolgozók jövedelmi helyzetére.

Ezért a szociális partnerek fontosnak tartják, hogy a Kormány ígérete szerint a nagyobb települések, köztük a Főváros pénzügyi helyzetének vizsgálata és szükség szerinti mértékben a kieső jövedelmek kompenzációja mielőbb történjen meg.

A FŐÉT egyetértett abban, hogy a Fővárosi Önkormányzat a tárgyalások eredményéről és annak a költségvetésre gyakorolt hatásáról nyújtson tájékoztatást a szociális partnerek számára.