Pályázati felhívás 12 lakás bérleti jogának elnyerésére

​​A Fővárosi Önkormányzat pályázatot ír ki 12 lakás bérleti jogának elnyerésére.


Ki pályázhat?

Pályázat benyújtására azok a Budapest közigazgatási területén található éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti szállásán lakó természetes személyek jogosultak, akik

  • A) munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkeznek és a munkavégzésük helye valamely egészségügyi intézményben, idősek otthonában vagy időskorúak gondozóházában található, vagy

  • B) rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, önellátásra képesek, valamint betöltötték a 65. életévüket vagy betöltötték az 55. életévüket és az újtípusú koronavírus betegség tekintetében kiemelt kockázatot jelentő krónikus betegségben szenvednek,

és havi nettó jövedelme (több együtt költöző esetén: 1 főre jutó havi nettó jövedelem) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szeresét (71.250,-Ft), de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét (142.500,-Ft).


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27. (péntek) 12:00


A pályázat eredményéről, a bérlők személyéről a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága dönt.

A pályázat eredménye Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V., Bárczy István u. 1-3.), valamint a www.budapest.hu internetes honlapon kerül közzétételre, legkésőbb 2020. december 16. napján 11.00 óráig.​


További információk és részletek a Pályázati kiírásban találhatók.