Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

​​​​​Tisztelt Budapesti Lakosok!

A 2016. július 23-án hatályba lépett településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelmének érdekében településképi arculati kézikönyv elkészítését és településképi rendelet megalkotását írja elő a Fővárosi Önkormányzat számára. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően lakossági fórumot tartunk, amelyre ezúton hívjuk meg Önöket.

A fórum időpontja: 2017. március 30. (csütörtök) 17 óra.
Helyszíne: Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11.), Díszterem

Részvételi szándékát, kérem szíveskedjen előzetesen jelezni a telepuleskep@budapest.hu e-mail címen, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3., hétfőn és szerdán 8:00-18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-16:30-ig, pénteken 8:00-14:00 óráig).


                                                                                                                                                Tisztelettel:

Szeneczey Balázs dr.

főpolgármester-helyettes