Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó

2016. december 20-án aláírásra került európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00012 azonosító számú, „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerületekkel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége 2 300 000 000 Ft.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. augusztus 31.

A projekt bemutatása:

A fenntartható közlekedésfejlesztés részeként megvalósuló településszerkezeti jelentőségű kerékpáros infrastruktúrát a hivatásforgalmat szolgáló gerincvonalak kiépítése mellett a zöld környezetben vezetett, rekreációs célú vonalak alkotják. A Rákos-patak fővárosi szakasza mentén kialakuló 22,5 km hosszúságú, folytonos kerékpáros útvonal egyszerre szolgálhatja a kerékpározás mindkét típusát, mivel a hivatásforgalom szempontjából egy sugárirányú közlekedési kapcsolatot, a turizmus szempontjából értékes természeti területeket is feltárva a Gödöllői dombság és Duna összekötését biztosítja.

A hivatásforgalmi célú kerékpározás alapját a főváros közel 1.8 milliós lakosságának napi helyváltoztatási igénye adja. A környezettudatos életmód – és ennek részeként a környezettudatos közlekedési módválasztás – előtérbe kerülésével a nagyvárosi környezet eddig jellemzően gépjármű használaton alapuló közlekedése komoly növekedési potenciált biztosít a kerékpározás számára.

A szomszéd települések felé a főváros centrumából jelenleg csak néhány irányban lehet biztonságosan, kiépített kerékpáros útvonalon eljutni, pedig a térségi turisztikai célpontok elérése és a természeti környezetben való biztonságos kerékpározás iránt is komoly igény mutatkozik.

A Rákos-patak menti kerékpáros útvonal által érintett X., XIII., XIV. és XVII. kerületek lakossága meghaladja a 410.000 főt. A nyomvonal egyes szakaszai a XIII., a XIV. és a XVII. kerületekben már megépültek, de szolgáltatási színvonaluk igen eltérő, és jelenleg nem alkotnak a várható igényeknek megfelelő, egységes útvonalat.

A kerékpáros útvonal megvalósítása összhangban van a szükséges városfejlesztési dokumentumokkal:

* Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció,

* Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia,

* Budapest Főváros Településszerkezeti terve 2015.

A kerékpáros útvonal megvalósítását már több tervi előzmény is megalapozta:

* Rákoskeresztúri szakasz megépítése a XVII. Kerületben KMOP forrásból (2010-2011)

* Rákos-patak menti ökoturisztikai jelentőségű zöldfolyosó kerékpáros túraútvonalként való kiépítésének koncepciója (2011, BKK)

* Rákos-patak és környezetének revitalizációja döntéselőkészítő tanulmány (2015, Városépítési Főosztály)

Kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének részletes ismertetése:

A Rákos-patak menti összefüggő útvonal létrehozása a patak térsége revitalizációjának és városi park jellegű intenzívebb hasznosításának is szerves részét képezi. A kerékpáros útvonal kialakítása illeszkedik egy komplexebb, rekreációs és ökológiai folyosó létrehozásának koncepciójába. A szélesebb körű vizsgálatoknak köszönhetően a közlekedési megfontolások mellett természetvédelmi és turisztikai szempontok is figyelembe vételre kerülnek a továbbtervezés során.

A XIII. kerületi szakaszon a zömében több mint 20 éve épült kerékpáros infrastruktúra korszerűsítésre kerül a műszaki előírások és a gyalogos igények figyelembevételével. Más projekt keretében a 2017 évi Vizes világbajnokság kapcsán gyalogos és kerékpáros híd épül a patakon a Népfürdő utca vonalában. A Göncöl utca és a Béke út között a patak menti rekreációs terület kialakításába integrálódik az új kerékpárút kiépítése.

A XIV. kerület területén kiemelt jelentőséggel bír Rákosrendező vasúti területének kerékpárral járható, külön szintű keresztezésének megteremtése, valamint az M3 autópálya bevezető szakaszán meglévő külön szintű keresztezés kerékpározhatóvá tétele. A Csömöri útig a tervezett nyomvonal „tempo 30" zónába sorolt kisforgalmú közutakon vezet a Rákos-patak északi oldalán. A Csömöri út és Füredi út között a patak bal partján a meglevő, részben elavult kerékpárút korszerűsítésre kerül, megteremtve a lehetőséget a további rekreációs funkcióknak is. A Füredi út és a Kerepesi út között részben új nyomvonal építése javasolt.

A X. kerület beépített területein kisforgalmú közutakon kerül kijelölésre a kerékpáros nyomvonal, amely a Pilisi utca érintésével kerül a patak déli partjára. A X. kerület beépítetlen részén a Rákos-patak bal partján épül ki nyomvonal egészen a XVII. kerületi határig. A Rákos-patak medrének elhelyezésére szolgáló területek rendezetlensége folytán a szükséges építési terület még nem áll mindenütt rendelkezésre a kerékpáros nyomvonal megvalósításához.

A XVII. kerület területén a (Cinkotai út és Rákoscsaba utca között) meglévő kerékpárút szakasz funkcióbővítésére (gyalogos közlekedés) és meghosszabbítására kerül sor a kerületi közigazgatási határokig. Budapest – Hatvan vasútvonal külön szintű keresztezése a meglevő patak-műtárgy kismértékű korrekciójával megoldható.

A patak menti rekreációs folyosó és kerékpáros útvonal kiépítése a Budapesten kívüli településeknek is szándéka, a városon belüli szakasz szerves folytatásaként.