Lakossági fórum fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről november 28-án

Időpont: 2017. november 28. (kedd) 16 óra.

Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal díszterem (1052 Budapest, Városház utca 9-11. II. kapu).

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint Budapest Főváros Önkormányzata megindította az alábbi tervek előzetes tájékoztatási, illetve véleményezési szakaszát:

1. napirend: Budapest Főváros településszerkezeti terve és a fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a XXIII. kerület egyes területeire vonatkozóan, előzetes tájékoztatási szakasz,

2. napirend: Duna-parti építési szabályzat VI. ütem és DKÉSZ XXII. kerületi szakaszra vonatkozó terv véleményezési szakasza,

3. napirend: Duna-parti építési szabályzat VII. ütem és DKÉSZ XIII. kerületi szakaszra vonatkozó terv véleményezési szakasza,

4. napirend: Duna-parti építési szabályzat VIII. ütem és DKÉSZ Népsziget területére vonatkozó terv véleményezési szakasza,

5. napirend: Városligeti Építési Szabályzat módosítása (Korm. rendelet 42. § (1) szerinti eljárás).

A dokumentációk a  www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.

A tervek egyeztetése a 185/2017. (II.22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően történik, amelynek alapján észrevételt, javaslatot adhat a

  • 2017. november 28-án 16.00 órától tartandó lakossági fórumon 2017. november 28-án 16.00 órától tartandó lakossági fórumon vagy
  • az 1., 2., 3., 4. napirendekhez 2017. december 28-ig, az 5. napirendhez december 6-ig

elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre, írásban a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen az ügyfélszolgálaton (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.).

A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük a fenti e-mail címen vagy az ügyfélszolgálaton szíveskedjen jelezni.

Városépítési Főosztály

 

Az esemény helyszíne