Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében

2016. december 20-án aláírásra került az európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00010 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében" című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége 700 000 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. augusztus 31.

A projekt tartalma:

A XVI. kerület Budapest keleti határoló kerülete. Szomszédos kerületek északról a XV. kerület, nyugatról a XIV. kerület, délről X., XVII. kerület határolja. A kerületnek közvetlen kapcsolata van Csömör, Kistarcsa és Nagytarcsa községekkel.

A kerület területén teljesen kiépültek a TEMPO-30 övezetek. Az övezeteken belül kiépített forgalomcsillapító elemek kialakítása kerékpározható, így az övezetek valamennyi utcája jól kerékpározható.  Folyamatos a közterületek akadálymentesítése, valamennyi új, vagy átépített terület akadálymentes.  Útépítéseknél és burkolat-felújításoknál az utóbbi években minden esetben biztosítjuk a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésének akadálymentességét. Az építés alatt is az akadálymentes gyalogos közlekedés biztosítása előírásra kerül.

A kerület az elmúlt években folyamatosan fejlesztette a kerékpáros infrastruktúrát, mind épített, mind pedig forgalomtechnikai kialakítással. 2,7 km kerékpársáv, 5,5 km kerékpárút épült, majdnem teljes az egyirányú utcák ellenirányú kerékpározhatóságának kialakítása. Törekszünk a teljes kialakításra. 2011. évben tanulmánytervet készítettünk a teljes kerületre, ennek alapján végeztük a fejlesztéseket, készítettük az engedélyes és kiviteli terveket. Az utóbbi években a szemlélet és Műszaki Előírások is sokat változtak, így szükséges egy aktualizált, az új UME szerinti hálózati terv készítése. Ehhez kerékpáros civil szervezetek bevonásával felmértük a hálózati hiányokat és kerékpározást akadályozó létesítményeket, a biztonságos közlekedést segítő fejlesztéseket.

Kitűztük a 2020. év végéig elérendő célokat

1. A kerületi kisközpontok elérése a kerület egész területéről kerékpárral,

2. A határoló kerületekkel és agglomerációs településekkel a kapcsolat megteremtése,

3. A belváros felé vezető kapcsolatok erősítése,

4. a kerékpáros közlekedés biztonságának növelése,

5. a kerékpáros közlekedési kultúra fejlesztése.

Ennek elérésére az alábbi feladatok elvégzését javasoljuk.

A kerület egész területének kerékpáros átjárhatósága érdekében

• Szilas-menti kerékpárút – Vidámvásár utca összekötése a Bény utcánál. Ezzel Cinkota központot, és a Nagytarcsai utat bekötjük a Szilas-menti kerékpárhoz. Így a többi városrészről is biztonságos, gyors elérést biztosítunk, Cinkota főtérhez, a Szerb Antal Gimnáziumhoz.

• József utca egyirányú forgalommal szemben kerékpározhatóság vizsgálata. Ennek érdekében a Csömöri úti csomópontban átalakítások szükségesek. Vizsgálandó, hogy az út adottságai mellett a szembe kerékpározhatóság biztosítható-e? A jelzőlámpás csomópont megépítésénél kisebb önálló szakasz építése is szükséges lehet.

• A Kerékpáros Hálózati Tervben megjelölt meglévő vegyes használatú utak táblázása, Eredménye: A kerületközpontok biztonságos megközelítését segítő hálózat kialakítása meglévő utakon.

• Meglévő burkolaton kijelölt fő hálózati utakon a burkolat javítása a biztonságos közlekedés érdekében. Javasolt utcák Nádor utca, Szent Korona utca

• HÉV átjárási lehetőségek bővítése. Vizsgálni kell valamennyi HÉV megálló átjárhatóságát, a jelenlegi átjárási helyek számának bővítését, ezzel együtt a Veres Péter úton erősíteni kell a kerékpáros átjárhatóságot az átjáróknál és az állomásoknál. Eredmény: új kapcsolódási pontok létrehozása, a kerülő utak minimalizálása, A HÉV elválasztó hatásának csökkentése.

• Szilas-patak átjárási lehetőségek bővítése. Újarad utcában kerékpáros, gyalogos híd létesítése. Újarad utca-Aradi utca része a belső főhálózatnak, a Szilas-menti kerékpárút és csömöri összekötést biztosító Timur utcai kerékpárút hiányzó kapcsolata építhető itt ki. Jelenleg itt egy keskeny gyaloghíd található, melyen a kerékpáros áthajtás nem biztosítható. Az utcák szilárd burkolata más forrásból 2017. évben kiépül, ezzel egy időben az utakon a kerékpáros közlekedés biztosítása is megtörténik.

A határoló kerületekkel és agglomerációs településekkel a kapcsolat megteremtése érdekében

• Kistarcsai kapcsolat kiépítése a Cinkotai Temető mellett kb. 1500 m kerékpárút építése az M0 hídon kialakított nyomvonalon. Kistarcsa területén a település határig már korábban kiépült akerékpárút, az M0 autóút feletti hídon a kerékpáros átvezetésre az előkészítést megépült. A kerület területén a temetőig összefüggő főhálózati kerékpárút van.

• Csömöri kapcsolat kiépítése

Suba utcai alumínium hídig cca. 200 m hosszon.  Az M0 autóút felett épített kerékpáros híd kihasználatlan, kapcsolatok hiányában. A két település megállapodást kötött a területén lévő hiányzó kapcsolat kiépítésére. A kapcsolat a Szilas-menti kerékpárúthoz csatlakozásával a Szlovák úton (Felsőmalom utca és Hermina utca között) építendő összekötő szakasszal válik teljessé.

A Magtár utcai összekötés más beruházásban valósul meg.

• Nagytarcsa, XVII. kerület Naplás út elérése, Nógrádverőce utcai kerékpárút kiépítésekét ütemben. I. ütem Simongát utca – Naplás- tó 1000 m. A Szilas-menti kerékpárút meghosszabbításával elérhető a kerület egyik legkedveltebb kiránduló helye a Naplás-tó. A tó és a XVII. közötti szakasz más projektben épül. A szakasz végén tervezi a Nagytarcsa község a Szilas-menti kerékpárút folytatását.

Eredmény: XVII. kerületi kapcsolat létrehozása, a kerület legnagyobb szabadidős területének elérése.

• XV. kerület elérése a Szilas-menti kerékpárúttal. Szent Korona utca – Rákospalotai határút közötti szakasz kiépítése

A belváros felé vezető kapcsolatok erősítése

• Körvasút keresztezési helyeinek növelése Zuglóval egyeztetett helyeken. A meglévő átvezetések hiányzó kapcsolatainak kiépítése mindkét oldalon. Zuglói oldalon a Rákos patak melletti kerékpárúttal a kapcsolat megteremtése.

A kerékpáros közlekedés biztonságának növelése

• Jelzőlámpás csomópontokban a kerékpáros közlekedés előnyének biztosítása. Az elmúlt 5 évben átépített lámpás csomópontokban kiépült a kerékpárosok számára előnyt adó előretolt felállás, azonban a korábban épült csomópontokban ez hiányzik. a Kerékpáros Hálózati Terv készítésekor vizsgálni kell mely csomópontokban szükséges ennek pótlása

• Biztonságos és védett tárolóhelyek kialakítása intézményeink, középületeink környezetében. Vizsgálni kell valamennyi közintézménynél a biztonságos és kényelmes parkolási lehetőségek meglétét. Ahol ez nem biztosított, meg kell teremteni ennek feltételeit. Kampányokkal ösztönözni kell a munkahelyek és magán kereskedelmi egységeknél a kerékpáros parkolási lehetőségek bővítését.

A kerületben a tervezett időszakban más projektek keretében is történnek kerékpárosbarát fejlesztések, akciók, amik szinergikus hatással segítik ezt a projektet is. Például: 

• 2019. év végéig a földutak felszámolása, új kerékpárosbarát burkolat építés csapadékvíz kezeléssel,

• Rossz állapotú burkolatok felújítása csapadékvíz kezeléssel,

• Új kerületi beruházásainknál a kerékpáros parkolók kiépítése,

• B+R parkolók építése HÉV-megállóknál

• Bökényföldi út felújításával együtt kerékpárút kiépítése,

• Naplás-tó rekreációs fejlesztése, kerékpáros elérhetőség fejlesztésével a XVII. kerülettel együtt,

• Kiépített KRESZ-parkunkban és mellette lévő akadálypályán kerékpáros biztonság növelő foglalkozások tartása óvodásoknak, kisiskolásoknak, közlekedésbiztonsági versenyeket rendezünk évek óta iskolásoknak.