Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében

2016. december 20-án aláírásra került európai uniós támogatásból megvalósuló, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00008 azonosító számú, „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” című projekt Támogatási Szerződése, amelyet Fővárosi Önkormányzata, mint Kedvezményezett a BKK Zrt.-vel és az érintett kerülettel közösen, konzorciumban valósít meg.

A projekt tervezett bruttó összköltsége 300 000 000 Ft.

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. augusztus 31.

A projekt célja:

A jelenlegi kerékpáros hálózat jellemzői: Újpesten az önálló kerékpáros infrastruktúra teljes hossza 14,4 km, amely területarányosan meghaladja a fővárosi átlagot. Önálló kerékpáros infrastruktúrával rendelkező útvonalak: Megyeri híd – Külső Váci út – Óceánárok út (Megyeri útig), Berlini út – Külső Szilágyi út, Újpesti vasúti összekötő híd – Berda József utca, Ugró Gyula sor – Óceánárok utca .

A közúti rekonstrukciók során minden esetben előtérbe kerül a kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetése, kerékpáros sávok illetve felfestések kialakítása (Görgey Artúr út komplex felújítása, Tél utca megújítása). Ezeken felül a Budapesti Közlekedési Központtal egyeztetett helyszíneken lehetővé vált az egyirányú utcák esetében a forgalmi iránnyal ellentétes kerékpáros közlekedés is.

A kerékpáros hálózat nem alkot összefüggő rendszert, és további jelentős fejlesztésre szorul – mind egységes hálózati kialakítás, mind kerékpártárolás megoldása kérdésében.

A kerékpáros fejlesztés lehetőségei: Újpest Önkormányzata az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása jegyében minden ágazatban elkötelezett a helyi közlekedési igényeknek megfelelő kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtésének. A kerékpározás terjedése a közlekedési szokások megváltozásán keresztül a városi környezet minőségének javulását is segíti. Az ITS-ben szereplő városrészekben, az akcióterületeknél valamint a hálózatos projekt elemeknél minden téren kiemelt fontosságú a helyi kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése valamint a tömegközlekedési rendszerekre való ráhordás kerékpár útján történő megvalósítása.

A kerékpáros közlekedés fejlesztése kedvező módon már megkezdődött, összefüggő hálózatot azonban még nem alakot, ennek folytatása, intenzitásának növelése szükséges. A kerületben a kerékpáros közlekedés feltételeit is tovább kell bővíteni az utak és kapcsolódó infrastruktúrák kiépítésével. Ezen elvek mentén haladva előnyben kell részesíteni a gyalogos és kerékpáros közlekedést, a cél elérése érdekében a forgalomtechnikai megoldások végiggondolása szükséges minden közterületi beavatkozásnál.

A pályázat keretében az alábbi területek komplex, kerékpáros infrastruktúra fejlesztését kívánjuk megvalósítani. Újpesti öböl – Zsilip u. – Szekfű Gyula utca – Langlet Waldemár utca – Attila utca -Fóti út – Káposztásmegyeri út – Erdősor út / Ugró Gyula sor – Szilas-patakon átvezető híd – Óceán-árok u. – keleti kerülethatár – déli kerülethatár.

A kerékpárosbarát átalakításra tervezett projektterületet a mellékelt ábra mutatja be. A pályázattal érintett infrastrukturális fejlesztések városszerkezeti egységekre bontva:

1. sz.– Dél-Újpest A terület igen vegyes felhasználású, de a kerületközi és helyi közlekedésben kiemelt szerepet tölt be.

2. sz. – Újpesti lakótelep Az Újpesti lakótelepen a közterületek megújítása jelenti a legfontosabb kihívást, ide értve a zöldfelületek felújításának, igényeket követő átalakításának és karbantartásának feladatát, valamint a közlekedést érintő fejlesztéseket: a parkolási lehetőségek javítását, a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtését, az Aquincumi híd és Munkáskörút megépülésével összhangban az Árpád út élhetőbbé tételét.

3.sz. – Újpest városközpont A megújult Szent István tér kialakult városszövetű környezetében az élhetőség, a zöldfelületi borítottság növelése, a közösségi terek fejlesztése, kiskereskedelem ösztönzése, kulturális létesítmény kialakítása, a lakóterületek forgalomcsillapítása, a kerékpározás támogatása és bevonzása áll a fókuszban. A kedvezőbb környezeti állapotok, jobb életminőség érdekében szükséges a gyalogosok előnyben részesítése, a forgalomcsillapítás a lakóterületeken és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása. A parkolási problémák megoldására kell törekedni.

5.sz. – Újpest kertváros Újpest kertváros jellemzően kialakult terület. A kertvárosias beépítéssel rendelkező területek lakóúthálózata alkalmas a biztonságos kerékpározásra önálló infrastruktúra nélkül is, azonban a kerületi összefüggő kerékpáros szövetbe való integrálása elengedhetetlen.

6.sz. – Északi kertváros Az Északi kertváros kialakult városrész, jó adottságokkal, nagy zöldfelületű területekkel rendelkezik. Legfontosabb fejlesztési kihívást a Szilas-patak menti terület rehabilitációja, a természetvédelem és a gazdasági, rekreációs hasznosítás szempontjainak összeegyeztetése, valamint a patak vízminőségének javítása jelenti. A városrész sport- és szabadidős infrastruktúrájának intenzív fejlődése érdekében feladat a Tábor utcai sporttelep fejlesztése, valamint az azzal összefüggésben kialakítandó biztonságos, egybefüggő kerékpáros hálózati állomás megvalósítása. A lakóterületeken forgalomcsillapítással, a kerékpáros közlekedés feltételeinek javításával lehet kedvezőbb környezeti állapotot biztosítani. A Szilas-patak és a lakóterületi zöldfelületek állapotának megőrzése érdekében szükség van a használók, a lakók szemléletformálására, a környezettudatosság erősítésére.

8.sz. - Újpesti Duna-part Városszerkezeti egységként és akcióterületként egyaránt jelentős helyszín. Az újpesti Duna-part déli szakaszát és a hozzá kapcsolódó háttérterületeket fedi le. Az akcióterület projektjei elősegítik a Duna megközelíthetőségét a kerületközpont felől, illetve zöldterületek fejlesztését, feltárását és védelmét biztosítják. Az akcióterület legjelentősebb tervezett projektje az egykori Duna meder helyén épülő sportkomplexum, mely az akcióterület egyik nagy mágnese lehet.

9.sz. – Káposztásmegyer lakótelep Káposztásmegyer lakótelepen feladat a zöldfelületek folyamatos felújítása, a parkolási lehetőségek javítása, a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, a lakóterületeket érintő forgalomcsillapítás és a lakásállomány megújításának (energiahatékonyság, élhetőség és vizuális szempontok) támogatása. További kihívást jelent a meglévő szabadidős, turisztikai kapacitások bővítése, a Halassy Uszoda továbbfejlesztése, a beépítésre nem szánt területek megőrzése, a Szilas-patak és a Mogyoródi-patak vízminőségének javítása, a kisvízfolyások mentén és a természet közeli területeken a természetvédelem és erdőgazdálkodás, valamint a gazdasági, rekreációs hasznosítás szempontjainak összeegyeztetése. A terület értékét jelentősen növelné a támogatandó M3 metró meghosszabbítása és a végállomásának intermodális, kerékpáros B+R rendszerű csomóponttá fejlesztése (összhangban Dunakeszi kerékpár útvonal fejlesztési elképzeléseivel). A pályázatban megjelölt fejlesztési terület kizárólag az Óceán-árok utcától délre fekvő területekre korlátozódik. A tervezett hálózatfejlesztés részeként összefüggő, nagyobb lakóterületek lehatárolásával védett, csillapított övezetek alakulnak ki. A lehatárol és forgalomtechnikai eszközökkel kijelölt, korlátozott sebességű övezetek, vagy lakó- pihenő övezetek kialakítsa a kerékpározás feltételeinek javítása érdekében a kerékpárosbarát hálózat fejlesztés részeként valósítandók meg. A hálózatfejlesztés fontos elemei a csökkentett sebességű, vagy korlátozott behajtású zónák övezetek. A projekt hatásterületén belül több fajtája is üzemel a csillapított forgalmú övezeteknek, melyek a kerékpározhatóság feltételeit teljesítik.

A hatásterületen belül a 30 km/h csökkentett sebességű övezet, illetve a lakó- pihenő övezet alkalmazása a leghatékonyabb módja a nagyobb összefüggő kerékpárosbarát hálózat kialakításának. A kisforgalmú, kerékpározásra alkalmas útpályákon a kerékpáros a közúti forgalom részeként közlekedik, itt a forgalombiztonság növelése és a kerékpározhatóság feltételeinek megteremtése érdekében forgalomtechnikai és kisebb építési beavatkozások valósulnak meg. A kerékpárosok fokozott jelenléte szükségessé teszi egyes jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontok felülvizsgálatát is.

A közterületi, gyalog- és kerékpáros barát infrastrukturális fejlesztések előzetes javaslata. A lehatárolt terület legdélebbi részén tervezés alatt van a Berlini utca komplex felújítása, magába foglalva a kerékpárút teljes megújítását, ezért ennek pályázat keretében történő kezelésére nincs szükség. A közterületi rekonstrukció lakossági vonzáskörzetében (Berlini- Brüsszeli-Bécsi-Madridi utcák valamint Pozsonyi-Tél-Tó-Virág-Párizsi-Athéni utcák által határolt terület) a Berlini utcához igazodó akadálymentes gyalogos és kerékpáros közlekedést kell biztosítani útpálya szükséges mértékű javításával. Az ipari tömbben (Pozsonyi-Athéni-Párizsi-Tó-Elem u.) a gyalogos és kerékpáros felületek állapotát a tervezés során kell felmérni.Az Újpesti lakótelep egységben a NY-K irányú feltárást a Tél – Árpád – Görgey tengelyek biztosítják. A Tél utca és Görgey Artúr út korábbi komplex felújítása keretében kerékpársáv került az útburkolatra felfestésre. A Tél utca esetében a Berda József utcán történő, Újpest-Városkapuig vezető szakaszát, a Görgey esetében az István úttól a Duna-partig terjedő szakaszt lenne szükséges kialakítani. Az M3 metróvonal teljes rekonstrukcióját követően az Árpád út – nem ennek a pályázatnak a keretében – teljes keresztmetszetében megújul a Váci út és Rózsa utca között, a tervezett humanizálás keretében a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető megvalósítási szempont lesz. A keleti szakasza a tervezési program alapján kerülne kialakításra. Ezen zóna nyugati oldalán lévő Duna-part a kerületi fejlesztések, a gyalogos és kerékpáros feltárás szempontjából kiemelt feladat. A lakótelepi közegben É-D irányú kerékpáros folyosót a fővárosi, kerületközi kerékpárhálózat szerves részét képező Istvántelki-Szilágyi utcai tengely jelenti, melynek részletes kezelését ill. a keleti oldali lévő, korábban Tempo30-as övezetté minősített lakótömb belső közlekedési viszonyait a tervezési folyamat határozza meg. Egyéb kerékpáros folyosó kialakítása a Béke út vonalának meghosszabbításában képzelhető el (megújítását a Budapest Közút felvette a tervei közé). A Rózsa utca felújított szakaszán a kerékpáros közlekedés megoldott. A lakótelepi tömbök belsejében lévő közterületek rehabilitációja folyamatosan történik (Templom sétány, Rózsavirág tér, Semsey Park, Kórház utcai idősek parkja), melyek keretében a zökkenőmentes burkolattól a kerékpártámaszokon át minden esetben kerékpárosbarát közlekedési felületek és élhető szabadidős, gyalogos területek alakulnak ki. Amennyiben a tervezés egyéb forgalomcsillapítást, kerékpáros tengelyt határozna meg, úgy kialakítását a pályázat keretében valósítanánk meg.

Kiemelendő a kerékpárosbarát Rózsavirág sétány, mely a közelmúltban Köztérmegújítási Nívódíj pályázaton, Lakókörnyezet közterei kategóriában első díjban részesült. Ezen felül új elemként, úttörőként Újpest Önkormányzata a pályázat keretein belül - a lakótelepi lakások esetén nem megoldott ill. nem elegendő számú kerékpártárolás problematikájának feloldása végett - mindenki számára hozzáférhető kerékpártároló pavilonok építését tervezi, melynek megvalósíthatóságát Tervező hivatott körüljárni. A két metróállomás környezetében a parkolási anomáliák megszüntetését célzó intézkedések (P+R parkolók létesítése, fizetős parkolók üzemeltetése, fizetős parkolás bevezetésének vizsgálata) mellett a viszonylag szűk utcaszövetben kell Tervezőnek javaslatot tenni a kerékpárosbarát felületek kialakítására. Ennek során figyelembe kell vennie a terület fejlesztési irányait, készülő építési szabályzatait, a területen található kiemelt intézmények (Városháza, Kormányhivatal, épülő Újpesti Vásárcsarnok és Rendezvényközpont, Újpesti Kulturális Központ, Posta, bankok, stb.) biztonságos megközelíthetőségét, vagyonbiztonsági szempontú kerékpártárolás igényét (B+R, ügyintézés, turisztika, szabadidős).

A kertvárosi egységekben – amennyiben szükséges - alapvetően forgalomtechnikai beavatkozásokat (csillapított zóna, táblázás, felfestés) tervezünk megvalósítani. Egyes területeken jellemző, lakókörnyezetbe beékelődött kisipari ill. nagyüzemi tevékenységeket kiszolgáló forgalom kerékpárosbarát átalakítását tűzzük ki célul. A Fóti úti kerékpáros tengely adott, a rá közel merőleges tengelyek közül útburkolati felújításon esett át a Leiningen-Iglói-Sporttelep útvonal, azonban különös figyelmet kell fordítani az Attila utca keresztmetszeti kapacitásának, környezetének, kerékpárosbarát kialakításának. Ebben a zónában találhat meg az UTE Szilágyi utcai Atlétikai Centruma valamint az ország egyik legnagyobb kültéri játszóparkja. A Tarzan Park előtti nagy számú kerékpártámasz és az előtte végigfutó kerékpárút szerves részét képezi a kerületi, fővárosi és agglomerációs kerékpár hálózatnak. A felújítás alatt álló Ugró Gyula Park és Óceán-árok utca mentén épített négy évszakos sípálya között Újpest Önkormányzata korábban új gyalogos és kerékpárutat létesített, közvilágítással. A Szilas-patak menti terület szabadidős és sport szempontú rehabilitációja központi szerepet játszik Újpest életében. A patak menti területek megtisztítását követően igényes, a lakosság körében intenzíven használt Szilas Családi Park aktív színtere a közösségi életnek, a maga mini kerékpáros KRESZ pályájával.