Civil Budapest - hírlevél 2017. évi 7. szám

Budapest Főváros Önkormányzatának aktualitásai

Csatlakozzon hozzánk a Facebookon! Mindennap hírek, aktualitások, eseménynaptár. Keresse a Fővárosi Civil Irodát a Facebookon!

​Pályázati felhívás: Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2017.

Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III.13.) Főv. Kgy. rendelet 4.§ a) pontjára, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény 58. § (4) bekezdésére, Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet kizárólag az alábbi témakörökben.

Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése körében: a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása; az avar és kerti zöld hulladék komposztálásának elősegítését célzó programok támogatása; a budapesti helyi védett természeti területeken a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok szervezése és lebonyolítása, tanösvények létrehozása, fenntartása.

A pályázat témaköreire összesen 53 361 ezer forint áll rendelkezésre.

A pályázat részletes kiírása és az űrlapok elérhetők a www.budapest.hu honlapon, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.; hétfő és szerda: 8.00-18.00, kedd és csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00).

A pályázatokat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) 2017. augusztus 31-ig lehet benyújtani postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen.A borítékra kérjük ráírni:

Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2017. Kérjük, mindenképpen érdeklődjön a Civil Irodától a szervezet regisztrációs száma, illetve a leadott dokumentumok megléte, érvényessége felől a 327-1216, vagy a 327-1211 telefonszámokon vagy személyesen (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3.). Külön figyelni kell arra, hogy az adott szervezet a 2016. évi KSH statisztikai jelentését, továbbá a közhasznúsági jelentését vagy - nem közhasznú szervezet esetén - a pénzügyi és a szakmai beszámolóját letétbe helyezte-e a Civil Irodán.

Hírek a civil szektorból/szektorról
Hiánypótló magazint indított az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

Az egyszülős családok élethelyzetére fókuszáló tartalommal, nekik szóló speciális információkkal, számos érdekességgel június 30-án elindult az Egyszülős Magazin. A hiánypótló online kiadvány annak a több mint 350 ezer szülőnek kíván naprakész információkkal szolgálni, akik az egyik legnagyobb teljesítményt nyújtják a mindennapokban: két ember helyett állnak helyt. Szól továbbá mindazoknak, akik ennek a társadalmi csoportnak a problémáival foglalkoznak és tenni akarnak értük. Bővebben…

Egyesületek, alapítványok adókötelezettségei: itt az új NAV-tájékoztató

Az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó legfontosabb szabályokat az adóhivatal szakértői foglalták össze. Az egyesületek, alapítványok jogi személyiséggel rendelkeznek, a székhelyük szerint illetékes törvényszék által történő nyilvántartásba vétellel jönnek létre. Ezen civil szervezetek létrehozására, működésére vonatkozó alapvető szabályokat a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és az Ectv. (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) tartalmazza.

Ezen civil szervezeteket a hatályos jogszabályi előírások szerint számos olyan kötelezettség terheli, amelyeknek létrehozásuk, működésük, gazdálkodásuk során eleget kell tenniük (például a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény [Cnytv.] alapján). Ilyen kötelező feladatok például a bejelentkezési (változás-bejelentési) kötelezettség, könyvvezetési kötelezettség, beszámoló-készítési és közzétételi kötelezettség, könyvvizsgálatra, gazdálkodásra vonatkozó előírások teljesítése.

Ezeken túlmenően az alapítványoknak, egyesületeknek adókötelezettségeik is vannak, melyeknek az általános adójogi rendelkezések és az Szt. (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény) szabályai szerint kell eleget tenniük. Bővebben…

Megnyílt a Vöröskereszt és Vörös Félhold új székhelye Budapesten

A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC) a világ egyik legkiemelkedőbb humanitárius szervezete, amely közel 17 millió aktív önkéntes bevonásával megkülönböztetés nélkül nyújt segítséget a konfliktusok és katasztrófák által érintett sérülékeny emberek számára. Bővebben…

Együttműködik az ÁKK és a Pénziránytű Alapítvány

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) és a Pénziránytű Alapítvány. A kooperáció célja a lakosság pénzügyi tudatosságának, a megtakarításokkal, befektetésekkel kapcsolatos ismereteinek fejlesztése.A kitűzött cél érdekében az ÁKK Zrt. részt vesz a Pénziránytű Alapítvány pénzügyi ismeretterjesztő tevékenységében, többek között az oktatási-nevelési programok, a tartalomfejlesztés, a tanárképzés, valamint a Pénz7 rendezvények kivitelezésében, különös tekintettel a megtakarításokkal és befektetésekkel, ezen belül az állampapírokkal kapcsolatos ismeretek bővítésére. Bővebben…

Az emberi erőforrások miniszterének hirdetménye az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba való delegálásra

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 10. pontja értelmében a Tanács tagjainak megbízatása 2017. szeptember 30-án lejár.

A Korm. határozat 6. pontjának d) alpontjában meghatározott 4 tag delegálásának előkészítése érdekében felhívom a fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó civil szervezeteket, hogy jelöljenek tagot az újjáalakuló Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba.

A Tanácsban tényleges tagsággal rendelkező tagok személyéről a jelöltekből álló, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkára által összehívott delegáló ülés dönt.

A jelölésre azon civil szervezetek jogosultak, amelyek a bírósági nyilvántartásban szerepelnek, továbbá létesítő okiratuk, illetve alapszabályzatuk szerint a fogyatékos személyek vagy valamely fogyatékossági csoport érdekében működnek. Jelen hirdetmény alapján nem jelölhet tagot a fent idézett Korm. határozat 6. pontjának b), c), e), f) alpontjában nevesített, illetve ezekben tagsággal rendelkező szervezet.

A delegálásra való jelölés bejelentéséhez csatolni szükséges:

a) a Korm. határozat 23. pontja szerinti nyilatkozatot;

b) a szervezet bejegyzéséről szóló bírósági végzés 30 napnál nem régebbi hitelesített másolatát;

c) a szervezet létesítő okiratát, vagy alapszabályát, valamint

d) a szervezet bírósági végzésben megjelölt képviselőjének 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.

A delegálással kapcsolatos költségek a delegáló szervezetet terhelik.

A delegálásra való jelölést a hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül kell bejelenteni a Tanács titkáránál. (cím: Országos Fogyatékosságügyi Tanács dr. Szőke László, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. fsz. 11.). Bővebben…

Angyalokat keres a Vodafone

A Vodafone Magyarország Alapítvány ismét meghirdeti a Főállású Angyal Programot, amelynek három leendő nyertese 2014 őszétől egy éven át dolgozhat az általa fontosnak ítélt társadalmi ügyért.

A Vodafone Magyarország Alapítvány idén is elsősorban olyan pályázatokat vár, amelyek a mobiltechnológia segítségével keresnek megoldást valamely társadalmi problémára - adta hírül a vállalat közleménye. A pályázat nyertesei egy éven át, az Alapítvány által biztosított versenyképes fizetés mellett dolgozhatnak egy általuk megválasztott civil szervezettel, mint Főállású Angyalok. Bővebben…

POP UP park nyílt Budapest szívében 

Innovatív és egyben művészi arculatváltáson esik át a Városháza park, Budapest egyik legfrekventáltabb belvárosi köztere. A jövő technológiája és modern közterületi megoldások teszik egyedivé az így megszülető POP UP parkot, ami igazi pihenőparkként ugyanúgy helyszíne lehet egy délelőtti megbeszélésnek, mint egy esti randinak vagy akár egy napközbeni, pár perces hűsölő üldögélésnek, miközben egy magyar fejlesztésnek hála, lemerült telefonunkat is feltölthetjük. Bővebben…

Aktuális pályázatok
2017.07.20Gudi vállalati támogató programban civil és nonprofit szervezeteknek és társadalmi vállalkozások részvétele
2017.07.21Hankook Abroncsadományozási Program
2017.07.31Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása / SKK2017
2017.07.31A Közösség Épító program
2017.07.31Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára támogatás
2017.07.31Állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára támogatás
2017.10.31Norvég és EGT Alapok 2009-2014 - Tapasztalatcsere és partnerség építése a rák korai felismerésével kapcsolatban / Exchange of experience and partnership programs in the field of innovative e-health solutions to promote early diagnosis of cancer / HU12- Bilateral Action - 1
2017.10.31Norvég és EGT Alapok 2009-2014 - tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok gyűjtése és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése / Exchange of experience related to and best practices and measures to reduce health inequalities / HU12- Bilateral Action - 4
2018.01.02A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével - Az egyházak hátránykompenzációs szerepének megerősítése / EFOP-1.3.7-17
2018.03.10Védőháló a családokért - a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítása / EFOP-1.2.1-15
2018.06.06Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítása - Szemléletformálási programok / KEHOP-5.4.1
2018.06.27Védőháló a családokért - családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítása / EFOP-1.2.1-15
2018.10.17Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért / EFOP-3.3.2-16
2018.10.26Biztos Menedék - A krízishelyzetek megelőzését és kezelését végző szervezetek kapacitás- és szolgáltatásbővítésének, valamint a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése / EFOP-1.2.5-16
2018.11.15Elsőként lakhatás - Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása / EFOP-1.1.4-16
2019.01.30A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében / EFOP-2.2.15-16
2019.02.01Nem állami szervezetek és társadalmi partnerek munkaerőpiaci szolgáltatásainak támogatása projektek megvalósítására / VEKOP-8.1.2-16
2019.03.04Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében
2019.03.11Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása / GINOP-5.1.5-16
2019.06.03Transznacionális együttműködések humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek és fenntartóik számára / EFOP-5.2.2-17
Civil események
2017. május 26 - 2017. augusztus 18.

Zenélő Budapest - 600 minikoncert három hónap alatt 13 budapesti helyszínen – a rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információk itt érhetők el

2017. július 3 - 2017. augusztus 17.

26. Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál – Városliget

 

Link kijelző

1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3. Telefon: 327-1211, 327-1216, fax: 3-188-188, e-mail: civiliroda@budapest.hu
Munkatársak: Bognár Szilvia: +36 1 327-1216, Németh-Csókáné Nagy Enikő: +36 1 327-1211