Építészet

Építészet

Folyamatosan dolgozunk az új budapest.hu fejlesztésén, így ezen az oldalon is. Jelenleg itt az építészeti értékvédelem összefoglalóját és külső oldalakra mutató tartalmakat találsz. A megújult tartalmakért érdemes később visszalátogatni.

Ezerarcú Budapest

Budapest építészete kiemelkedően színes és sokrétű. A történelmi városmag arculatát meghatározza ugyan a századfordulós eklektika, de mellette az ókori, középkori emlékek is ott húzódnak az épületek falaiban, ahogy a huszadik századi modern áramlatok is markánsan alakították látképét. A Fővárosi Önkormányzat célja, hogy ezt az értékes és összetett városi szövetet és a világviszonylatban is kiemelkedően szép városképet megőrizze az utókor számára, nem csak a jó példák bemutatásával, de átfogó szabályozással és helyi védelemmel is megtámogatva. Mindezt úgy, hogy közben szem előtt tartjuk a nagyvárosok előtt álló, XXI. századi kihívásokat is.

Építészeti kiadványaink

Időről időre kiállításokon, majd ezek anyagát színes-képes albumokban összefoglalva mutatjuk be Budapest építészeti értékeit a nagyközönségnek. Ezekben a frissen védelem alá helyezett vagy példaértékűen felújított épületállományt ismerhetjük meg alaposabban. 

Leleplezték a Corvin Palace megújult homlokzatát. Fotó: Merész Márton/Énbudapestem

Védett kincseink

Közel száz épület példáján keresztül ezzel a gazdagon illusztrált kiadvánnyal szeretnénk szemléletesen bemutatni, hogy funkcióját és építészeti stílusát tekintve milyen gazdag és sokszínű a város építészete és az az épületállomány, ami a fővárosi helyi védettségű építészeti örökség jegyzékében lévő sorok mögött rejtőzik. Felvillantjuk azt is, hogy az értékőrzés funkcióváltással, magas építészeti minőségű átalakítással, bővítéssel mennyire hatékony eszköze lehet az értékvédelemnek.

Könyv letöltése
-

Visszatérő kincsek

A kötetben a 2013-2016 között a fővárosi pályázatok által támogatott felújításokat mutatjuk be, azzal a nem titkolt céllal, hogy a fotókkal illusztrált album a jó példák felsorakoztatásával irányt mutasson és ösztönözze is a felújítási kedvet. Főként eklektikus, szecessziós és korai modern épületek, belvárosi üzletportálok, és gazdagon díszített lépcsőházak helyreállítását tartalmazza a Visszatérő kincseink kiadvány.

Eklektikától a brutalizmusig kiállítás a RAKPARTON

Eklektikától a brutalizmusig

A kötet egy közel száz darabos válogatást tartalmaz a 2017 óta védelem alá helyezett több mint 340 épületből. Különlegességét az adja, hogy a kiadvány egy jelentős fejezete foglalkozik a második világháború késő-modern korszak építészetével, amire a címben szereplő brutalista stíluselnevezés is utal. A Fővárosi Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy ez az itthon sokszor még mostohán kezelt korszak is nagyobb ismertséget, megértést és ezzel védelmet is kapjon. A kiadvány segítségével megismerhetővé válnak nem csak az az egyes korszakok jellemző építészeti irányzatai az eklektik​ától kiindulva és a korunk felé haladva, de a társművészetek, az anyaghasználat és a dekoráció szerepe is hangsúlyosan megjelenik, mindez látványos képekkel illusztrálva.

Könyv letöltése

Budapest Építészeti Nívódíja

Az 1995-ben alapított és évente átadott fővárosi díj célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a közelmúlt legjobban sikerült felújítására, átalakításaira és újonnan elkészült épületeire. A szakmai figyelem és díjazás mellett fontos feladat ezeknek az épületeknek a nagyközönséggel való megismertetése is. Az elmúlt évtizedekben kiváló pályaművek vállalkoztak régóta méltatlan állapotban lévő épületet magas színvonalon felújítani, hasonlóképpen siralmas állapotú épületet más szerepben, fenntarthatósági szempontokat kiemelten szem előtt tartó módon átértelmezni, rozsdaövezeti épületet kulturális céllal újragondolni, vagy környékbeli közösség házat vagy éppen gimnáziumi tornatermet építeni.

További enbudapestem.hu hírek
épület

Fővárosi helyi védelem

Mit kell megóvnunk az utókor számára? Mely épületeket tartunk értékesnek, és mik azok, amik meghatározzák a város hangulatát? Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban döntött a fővárosi helyi védelem létrehozásáról, és azóta egy, a funkcióját és építészeti stílusát tekintve is gazdag és sokszínű, több mint 2500 ingatlant magába foglaló védett épületállomány alakult ki. A fővárosi helyi védelem alapvető célja a város imázsát adó épületállomány legértékesebb darabjainak védelme, ezen belül az eklektikus belvárosi területek megóvása, a rozsdaövezetek múltjához tartozó emblematikus elemek integrálása a XXI. századi fejlesztésekhez, és a városmagtól távolabb lévő területeken az identitás  szerves részét jelentő épületek megőrzésének elősegítése. A célok eléréséhez szükséges értékőrző munka fontos része a védelem alá helyezés, az átalakítást célzó tervek véleményezése és az épületek bemutatása a nagyközönségnek kiállításokkal és katalógusokkal.

A fővárosi helyi védelemre vonatkozó, hatályos szabályokat a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. Kgy. rendelet tartalmazza. A Budapest térinformatikai portál interaktív alkalmazás részletes Budapest térképen jeleníti meg a fővárosi helyi egyedi védettségű építményeket, épületegyütteseket, és a védettségekhez kapcsolódó egyéb adatokat, segítséget nyújtva ezzel az építészeti örökség megismeréséhez, kutatásához. 

 2023.09.12. Budai vár és a Lánchíd esti drónos fotózása.

Településképi Arculati Kézikönyv

Budapest településképi arculati kézikönyve a szemléletformálást szolgálja, a főváros épített és természeti környezete minőségi formálásának fontos eszköze és egyben a településkép védelméről szóló rendelet megalapozó dokumentuma. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meghatározásra kerültek a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzői, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek arculati jellemzői és értékei, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek. 
 
A Főváros településkép védelméről szóló rendelete a fővárosi településképi arculati kézikönyv alapján készült. A településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával a rendelet célja a településkép védelmének biztosítása.

150 éves Budapest

Ablakfelújítás kisokos

Az utóbbi években egyre gyakrabban láthatjuk Budapest utcáit járva, hogy a régi lakóépületek faablakait itt-ott újakra, általában műanyagra cserélik. Az új nyílászárók sok esetben már messziről észrevehetőek és zavaróan eltérőek a meglévőktől. De milyen lehetőségeink vannak a teljes ablakcserén kívül, ha értékes történeti ablakainkat szeretnénk megőrizni, és természetesen jó hőszigetelésű megoldást keresünk? Kiadványunk az alapfogalmak tisztázásával és a lehetséges megoldások fő irányainak bemutatásával kíván segíteni ebben.

Kiadvány letöltése

A téma felelősei

  • Balogh Samu

    a főpolgármester kabinetfőnöke

  • Erő Zoltán

    főépítész, várostervezési főosztályvezető

  • Frankfurt Beatrix

    építészeti osztályvezető

Ez is érdekelhet

Szabadidő

Kultúra

Köztérfejlesztés

Utoljára módosítva: 2024. 02. 12.
|
Létrehozás dátuma: 2024. 01. 22.