Zajvédelem

Zajvédelem Budapesten

Budapest környezeti problémái közül az egyik legjelentősebb a magas zajterhelés, amely károsan befolyásolja az emberek életminőségét és egészségét. A budapesti zajterhelés elsődleges forrása a közúti közlekedés, amely mellett jelentős az egyre növekvő mértékű légi forgalom zajterhelése is.

budafok

Stratégiai zajtérkép

A stratégiai zajtérképek olyan adatbázisok, amelyeket nem mérések alapján, hanem modellszámítással állítanak elő. A számítást az európai települések összehasonlíthatósága érdekében az EU tagállamokban azonos módon végzik el a közúti, vasúti és légi közlekedés, valamint a nagyobb környezeti hatású üzemek zajkibocsátását meghatározó paraméterek figyelembevételével. Az alkalmazott számítási módszer zajforrás-csoportonként külön-külön meghatározott lakossági zajterhelés mértékére koncentrál. Nem az egyedi zajproblémák azonosítása a cél, ezért a zajtérképek például nem tartalmaznak részletesen minden utcát.

A stratégiai zajtérképek készítése – az egységes Európai Uniós módszertan alapján – állami feladat, melyet Magyarországon a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. lát el. A stratégiai zajtérképek eredményei alapul szolgálnak a közös európai zajcsökkentési stratégiák és a helyi (települési) zajcsökkentési intézkedési tervek kidolgozásához. Budapest és vonzáskörzetének stratégiai zajtérképei – valamint a zajtérképekkel kapcsolatos további információk – a zajterkepek.hu oldalon találhatók.

tovább a térképhez
Zajcsökkentő falak épülnek az autóút mellett

Zajcsökkentési intézkedési terv

A stratégiai zajtérképre épülő zajcsökkentési intézkedési tervek olyan zajcsökkentési intézkedéseket tartalmaznak, amelyek célja a lakossági érintettség csökkenése. Ezek az intézkedések például nem tartalmaznak olyan megoldásokat, amelyek a vizsgálati körön kívül eső zajforrások (pl. kis műhely zajterhelése vagy szabadidős tevékenységek zajterhelése) zajcsökkentésére irányulnak. A zajcsökkentési intézkedési tervet a város zajhelyzetében bekövetkező minden jelentős változás után, de legalább ötévenként felül kell vizsgálni.

A jogszabályi előírások alapján a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér stratégiai zajtérképe és az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv készítése a Budapest Airport Zrt. feladata.

Margitsziget

Zajvédelmi bejelentések

A jogszabályok alapján a zaj- és rezgésforrásokkal kapcsolatos panaszokkal – attól függően, hogy egy zaj- és rezgésforrás milyen jellegű és hol működik – különböző hatóságok járnak el. A budapesti zaj- és rezgésforrásokkal kapcsolatos bejelentések hatékonyabb ügyintézése érdekében ezen az oldalon összefoglaltuk, hogy az ilyen bejelentésekkel melyik hatósághoz célszerű fordulni.

A Fővárosi Önkormányzatnak a zajterhelésekkel kapcsolatos panaszok kezelésében csak a Margitszigeten van illetékességi területe.

Kapcsolódó fővárosi rendelet:
50/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól

Utoljára módosítva: 2024. 06. 24.
|
Létrehozás dátuma: 2024. 01. 03.