Budapest Környezetvédelmi Programja és Környezeti Állapotértékelése

Virágzó zöldterületek Budapesten.

Budapest Környezetvédelmi Programja

Budapest 2021-2026 időszakra szóló települési környezetvédelmi programját a Fővárosi Önkormányzat a budapesti környezet védelme, állapotának javítása, valamint mindezzel összhangban a fővárosi fejlesztések környezeti szempontú megalapozása érdekében dolgozta ki. A programot a Fővárosi Közgyűlés 141/2021. (I.27.) határozatával​ hagyta jóvá. A környezeti program végrehajtása évenként n​yomon követhető Budapest környezeti állapotértékelésében.
 
A környezeti programban foglaltakat a településfejlesztési koncepcióban és településrendezési eszközökben, valamint az egyéb fejlesztéspolitikai tervek kidolgozása során érvényre kell juttatni.
A Margit körúton új növények mellett suhan el a villamos

Budapest Környezeti Állapotértékelése

A Fővárosi Önkormányzat minden évben elkészíti Budapest környezeti állapotértékelését, melyből az évre-évre kirajzolódó változási irányok, tendenciák nem csak a lakosság szakmailag ellenőrzött tájékoztatását szolgálják, de alapot képeznek Budapest következő időszakra szóló környezeti programhoz, egyéb környezeti stratégiák és intézkedések kidolgozásához.

Az állapotértékelés – a környezetvédelmi program szakterületeivel összhangban – a legfontosabb budapesti környezeti jellemzőket foglalja össze az alábbi szerkesztésben:

  • a közérthetőség elősegítése érdekében az egyes környezeti elemek állapotát és az azokat befolyásoló hatótényezőket külön-külön részben tárgyalja;
  • a jobb áttekinthetőség érdekében az egyes szakterületi fejezetek azonos tartalmi felépítésűek;
  • egyes részletes adatok terjedelmi okok miatt a függelékben található;
  • 2020-tól évente egy reprezentatív közvéleménykutatás eredményeit is tartalmazza arról, hogy a budapestiek hogyan ítélik meg a fővárosi környezeti állapotot;
  • az egyes fejezetekben megjelenő nemzetközi kitekintés lehetővé teszi Budapest környezeti állapotát a Budapesthez hasonló – elsősorban kelet- és közép-európai – nagyvárosokkal összevetetni.

A környezeti állapotértékelés térinformatikai adatai (2014.) ezen az oldalon térképes formában is böngészhetőek.

Utoljára módosítva: 2024. 02. 22.
|
Létrehozás dátuma: 2024. 01. 04.