Elkészült és véleményezhető a Népliget térszerkezeti jövőképe


A térszerkezeti jövőkép alapján a Fővárosi Önkormányzat intézkedési tervet dolgoz ki az érintett fenntartókkal és üzemeltetőkkel a következő 3 éves fenntartási időszak feladatainak összehangolására.

A Népliget tájépítészeti ötletpályázat keretében a Fővárosi Önkormányzat számos értékes javaslatot kapott a Népliget átfogó megújítására vonatkozóan. A tervezés következő lépéseként a Fővárosi Önkormányzat megbízta a három díjazott tervpályázatot készítő tervezőirodából álló konzorciumot, hogy a díjazott pályamunkákban szereplő javaslatokat egy térszerkezeti jövőkép formájában dolgozza össze. A közös munka a Főváros várostervezési cége, a BFVT Kft. koordinációja mellett zajlott. A térszerkezeti jövőképbe beépítésre kerültek a pályázatot elbíráló szakmai zsűri javaslatai is.

A térszerkezeti jövőkép keretében a tervezők a zsűri által legjobbnak ítélt tervpályázatot – a 4D Tájépítész Iroda tervét – vezérfonalként használva készítették el a parkmegújítás és -fenntartás komplex feladataira vonatkozó térbeli javaslataikat négy témakörben:  

  • Tervezett térszerkezet
  • Faállomány védelem és megújítás
  • Úthálózati szerkezet és hierarchia meghatározás
  • Természetvédelem és zöldfelület fenntartási zónák

A térszerkezeti jövőkép a fejlesztési feladatok mellett, a legalább ilyen fontosságú fenntartási feladatokra is javaslatot ad. Ezért a térszerkezeti jövőkép a Népliget fejlesztésének távlati céljaihoz igazodva segíti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő területek fenntartását végző parkfenntartó, köztisztasági, közútkezelő és közvilágítási cégek napi munkájának összehangolását.

A térszerkezeti jövőkép alapján a Fővárosi Önkormányzat intézkedési tervet dolgoz ki az érintett fenntartókkal és üzemeltetőkkel a következő 3 éves fenntartási időszak feladatainak összehangolására. Az intézkedési terv fontos célkitűzése a Népliget munkacsoport felállítása, mely a Népliget területén érintett tulajdonosok (Főváros, X. Kerületi Önkormányzat, Magyar Állam, sportklubok), üzemeltetők és civil közösségek részvételével biztosít fórumot egymás partneri tájékoztatása és a közös értékek és érdekek mentén történő összehangolt cselekvés segítésére.

A térszerkezeti jövőkép letölthető itt. A jövőképpel és javaslatokkal kapcsolatos észrevételeket ezen az oldalon várjuk.