Hol tart Budapest? – Elkészült a Városjelentés 2022-2023, mutatjuk a teljes képet


A Városjelentés az Otthon Budapesten Integrált Településfejlesztési Stratégia 2022-2023 monitoring jelentése. Az ITS elfogadása óta a második előrehaladási jelentés, amely a stratégia 2022. éves előrehaladását vizsgálja, egyes áthúzódó projektek esetén 2023. évi kitekintéssel.

Otthon Budapesten

Az Otthon Budapesten - Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) Budapest fejlesztésének – az európai uniós költségvetési ciklushoz igazodva – 2027-ig szóló fő dokumentuma. Kijelöli azokat a fejlesztési célokat, ahol a Fővárosi Önkormányzat vezető és kezdeményező szerepet vállal, valamint bemutatja a Fővárosi Önkormányzat tervezett intézkedéseit és a kiemelt fővárosi fejlesztési helyszíneket. 

Az ITS középtávú városfejlesztési stratégia célkitűzése, hogy Budapest legyen élhető és egészséges, értékőrző és értékteremtő, klímatudatos város (Zöld Budapest), biztosítson elérhető lakhatást, szolgáltatásaival segítse a városlakókat egészségük és életkörülményeik javításában (Esélyteremtő Budapest), a városfejlesztés és működés széleskörű együttműködéssel, valamint a digitalizáció és innováció adta lehetőségek alkalmazásával valósuljon meg (Nyitott Budapest).

A Városjelentés Célja

A Városjelentés éves rendszerességgel, statisztikai adatokon és információkon keresztül mutatja be Budapest gazdaságát, társadalmát és környezeti állapotát, biztosítja a városlakók és a szélesebb nyilvánosság tájékoztatását. Áttekintést ad Budapest legfontosabb demográfiai és gazdasági indikátorainak alakulásáról, illetve bemutatja a lakosság szolgáltatási területekkel való elégedettségének értékelését és összességében a fővárosi életminőség megítélését. A Zöld Budapest, Esélyteremtő Budapest, és Nyitott Budapest fejezet összegzi a stratégiában elért meghatározó budapesti változásokat, és a Fővárosi Önkormányzat által megvalósított kezdeményezéseket, végül az Otthon Budapesten stratégia tematikus programjainak előrehaladásáról ad áttekintést.

A Stratégia végrehajtásának körülményei

A növekvő kormányzati elvonások, az erősödő infláció – ezen belül is az energiaárak drasztikus emelkedése –, az Ukrajnát ért orosz invázió miatt Budapestre érkező menekültek segítése és az infláció miatt erősödő bérnyomás mellett a fővárosi közszolgáltatások stabil működésének biztosítása volt a legfontosabb. A stratégiában kitűzött célok megvalósulását, a beavatkozások eredményességét, közvetlen és közvetett hatásait csak hosszabb távon lehet reálisan értékelni. A Fővárosi Önkormányzat helyzete sajátos, hiszen nagyon sok területen nem rendelkezik közvetlen hatáskörrel és erőforrással a változások lényegi befolyásolására.

width=1003
Központi költségvetési kapcsolatokból származó működési források és elvonások egyenlege (nominálisan; Forrás: Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 31/2023. (12.21.) KGY. rendelet előterjesztése)

Legfontosabb Eredmények 2022-ben

A Fővárosi Önkormányzat számos olyan intézkedést hozott, amelyek a nagy finanszírozási igényű infrastruktúra fejlesztések helyett a lakosság életkörülményeinek javítását célozták, újszerű megoldások előkészítését, tesztelését, bevezetését szolgálták, illetve az operatív programokon keresztül elérhető uniós források lehívásához szükséges előkészítő feladatokat jelentették.

A Zöld Budapest stratégiai cél infrastrukturális jellegű beavatkozásai közül 2022-ben is a már megkezdett projektek megvalósításának folytatása volt az elsődleges. Elkészült a 7 hektáros Pünkösdfürdő park, befejeződött a Pesti alsó rakpart Margit híd és Kossuth tér közötti szakaszának megújítása és a rakpart alatti főnyomóvezeték cseréje, folytatódtak az M3 metró rekonstrukciós munkái, a Széchenyi lánchíd felújítása és a Blaha Lujza tér gyalogosbarát és zöld szemléletű átépítése.

Az Esélyteremtő Budapest stratégiai cél zászlóshajó projektje a Fővárosi Lakásügynökség kialakítása, 2022-ben a szakmai előkészítés folytatódott. Az önkormányzat leállította a tulajdonában álló lakások értékesítését, a gyermekes családok és más sérülékeny csoportok elhelyezés nélküli kilakoltatását a fővárosi tulajdonú bérlakásokból. Finanszírozási lehetőségeihez mérten megkezdte az üres lakások felújítását. Folytatódhatott a korábban hajléktalanságban élő budapestiek számára az önkormányzati bérlakásban való önálló lakhatás biztosítása. Fontos eredmény a fővárosi CT és MR diagnosztikai program működése. 

A közösségi közlekedés akadálymentesítése az M3 metróvonal felújításán felül is fordulóponthoz ért: 2022 őszétől a közösségi közlekedésben csak alacsony padlós autóbuszok közlekednek.

Nyitott Budapest stratégiai cél zászlóshajó projektje, a közösségi költségvetés már harmadszorra került meghirdetésre, 2022-ben. Ebben az évben is folytatódott az intézményes keretek között működő civil munkacsoportok munkája, továbbá 2022-ben már harmadik alkalommal szervezett közösségi gyűlést az önkormányzat, és bevezetésre került, hogy minden jelentősebb közterület- és közlekedésfejlesztési projekt érdemben társadalmasításra kerül.

2022-ben megalakult a vezető nagyvállalatok részvételével a Budapest Global Egyesület.

A rendezvények és kulturális programok 2022-ben már újra a város tereiben és intézményeiben valósultak meg, a fővárosi rendezvények állami támogatásának szűkülése mellett nagyobb szerepet kapnak az újszerű kezdeményezések és helyi lakosságot, közösségeket bevonó programok.

A Városjelentés 2022-2023 itt érhető el teljes terjedelmében.