Ösztöndíjas álláslehetőség/Pályakezdő fiatalok figyelmébe


Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal ösztöndíjas foglalkoztatásra (2004. évi CXXIII. tv.) keres pályakezdőket.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői, feltételei: 

 • Időtartama: 12 hónap.
 • Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a Főpolgármesteri Hivatalra irányadó munkarenden (hétfőtől, csütörtökig 8.00-16.30 óra közötti és pénteken 8.00-14.00 óra közötti időtartam) belül kerül sor, összességében heti 20, 30 vagy 40 óra időtartamban.
 • Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi bruttó 150.000,-, 225.000,- vagy 300.000,- Ft (heti munkaóra függvényében). Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. Társadalombiztosítás szempontból az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül.
 • A Főpolgármesteri Hivatalban ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet:
  • aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be,
  • akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és
  • nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban (együtt: munkaviszonyban).
 • Az ösztöndíjasok foglalkoztatására a megjelölt szakterületeken, meghatározott végzettséggel kerül sor:
  • költségvetési, pénzügyi terület (közgazdász, pénzügyi, gazdasági végzettség)
  • jogi és igazgatási terület (jogász, igazgatásszervező)
  • műszaki, környezetvédelmi terület (építészmérnök, villamosmérnök, energetikus, gépészmérnök, környezetmérnök, településmérnök, táj- és kertépítész)

További feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet

Előnyt jelent:

 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.

Jelentkezési határidő: folyamatos

 

Jelentkezés:

Fényképes önéletrajzát (életkorának megjelölésével), valamint bizonyítványainak másolatát Nagy Adrienn részére a nagy.adrienn2@budapest.hu e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztálya részére (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) szíveskedjen eljuttatni.

Tárgyként kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatás”

 

Adatkezelési tájekoztatók