Városdiplomácia

Együttműködünk a főváros gazdasági szereplőivel, hazai és nemzetközi partnerekkel annak érdekében, hogy Budapest gazdasági teljesítménye és jóhíre növekedjen. Célunk, hogy építsük Budapest diplomáciai kapcsolatait, fejlesszük nemzetközi hálózatunkat és befolyásunkat, valamint szakmai tapasztalatok becsatornázásával segítsük a budapesti közszolgáltatások fejlesztését.

Budapest testvérvárosai

A kétoldalú kapcsolatok klasszikus formája a testvérvárosi együttműködés, melynek feltételeit egy formális keretmegállapodás rögzíti a két város között. 1990 óta Budapest összesen 20 külföldi önkormányzattal létesített testvérvárosi megállapodást. A testvérvárosokkal való kétoldalú tapasztalatcsere és az erőforrások megosztása fontos szerepet játszik Budapest fejlődésében.

A testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése során kiemelt szempont a határon túli magyar városokkal való kapcsolattartás, a nemzet fővárosa és a határon túli magyar városok közötti kulturális és civil kapcsolatok fejlesztése. A határon túli magyarság városaival nemcsak az önkormányzatok közötti, hanem a kulturális, ifjúsági intézmények és civil szervezetekkel való kapcsolatfejlesztésre is külön hangsúlyt fektetünk. A szakmai tapasztalatok átadása mellett szívügyünk a magyarság határon túli városainak segítését és támogatását különböző formákban, az ifjúsági, rekreációs és kulturális programoktól kezdve a városüzemeltetési és fejlesztési ügyekben való segítségnyújtásig.

Budapest partnervárosi együttműködései

A testvérvárosok mellett további 33 partnervárossal írt alá a főváros együttműködési megállapodást az elmúlt három évtizedben. A kétoldalú megállapodásokban a kultúra, a művészetek és a turizmus terén való együttműködés, valamint a tapasztalatcsere mindenkor kiemelt szerepet játszott.

Kiemelt jelentősége van a regionális együttműködés erősítésének, melynek kiemelkedő példája a Visegrádi Négyek fővárosainak együttműködése: Budapest, Pozsony, Prága és Varsó főpolgármesterei rendszeresen egyeztetnek és találkoznak egymással. A városok operatív szinten koordinálják és összehangolják városdiplomáciai törekvéseiket a hatékonyabb közös érdekérvényesítés érdekében, uniós és nemzetközi szinten egyaránt.

A partnervárosokkal való jó kapcsolatok még inkább felértékelődnek a különböző válságok idején (pl. a koronavírus-járvány vagy természeti katasztrófa, háború kitörése), amikor a városdiplomácia segítségével a városok külön-külön vagy éppen közösen összefogva nyújtanak technikai segítséget vagy pénzügyi támogatást egymásnak. A járvány idején Budapest is számos helyről kapott segítséget védőfelszerelés formájában, köztük kínai és koreai partnervárosoktól.

Budapest tagsága nemzetközi szervezetekben

A városok megnövekedett globális szerepvállalását tükrözi, hogy az elmúlt évtizedekben megnégyszereződött a nemzetközi városhálózatok száma. Napjainkban világszerte több mint 200 nemzetközi városdiplomáciai hálózat működik, ahol a városok egyesítik erőforrásaikat. A városhálózati kezdeményezések nemcsak a tapasztalatok megosztását szolgálják, hanem lehetőséget kínálnak, hogy a városok közösen hatékonyan képviseljék a helyi érdekeket a nemzetközi közösség előtt.

Budapest az elmúlt években tovább növelte együttműködéseit, így ma már közel 20 nemzetközi hálózatban vagyunk aktívan jelen.  A nemzetközi szervezetekben való tagság révén számos különböző szakpolitikai kérdésben működünk együtt; a fenntartható mobilitástól kezdve, a klímavédelmi törekvéseken át az örökségvédelemig.

Kiemelt városdiplomáciai tevékenységeink

2019 óta a Fővárosi Önkormányzat aktív és ambiciózus városdiplomáciai stratégia megvalósításán dolgozik. Budapest olyan partnerekkel alakít ki és erősíti meg együttműködését, amelyek hasonlóan elkötelezettek a demokratikus értékek és az emberi jogok védelme iránt, továbbá a klímavédelem, a fenntarthatóság, a társadalmi egyenlőség és igazságosság, a befogadás és a pluralizmus értékei és városvezetési céljai mentén működnek.

A Pact of Free Cities budapesti csúsztalálkozója 2021-ben

Szabad Városok Szövetsége

A Szabad Városok Szövetsége egy progresszív, nyitott városi szövetség, melyet Karácsony Gergely (Budapest), Matúš Vallo (Pozsony), Rafal Trzaskowski (Varsó) és Zdeněk Hřib (Prága) főpolgármesterek alapítottak 2019. december 16-án Budapesten. A hálózatnak három fő célkitűzése van. Egyrészt az aláírók hitet tesznek a liberális demokrácia, a pluralizmus, a nyitottság és a kulturális sokszínűség értékeinek védelme mellett térségünkben. Másodszor, tekintettel a városainkat érő közös kihívásokra, a Szövetség tagjai közösen lobbiznak az EU-ban zöldítési, fenntarthatósági célú közvetlen városi forrásokért. Végül, de nem utolsósorban, a Szövetség tagjai kihasználják a közöttük meglévő szinergiákat, és szakpolitikai együttműködést folytatnak pl. a fenntartható várostervezés, a klímavédelem, a társadalmi befogadás, az igazságos lakhatás vagy a digitalizáció területén.

Indulása óta a Szabad Városok Szövetségének főpolgármesterei összeurópai városi kezdeményezést szerveztek annak érdekében, hogy az Európai Unió a következő többéves pénzügyi keretében különítsen el közvetlenül hozzáférhető forrásokat a városok számára zöldítési célokra. A jelenleg több mint 30 tagvárosból álló Szövetség folyamatosan dolgozik az együttműködés elmélyítésén és a városszövetség bővítésén.

Kapcsolódó anyagok:
Szabad Városok Szövetségének alapító nyilatkozata
A négy alapító főpolgármester írása a Szabad Városok Szövetségéről

További információért látogass el a Szabad Városok Szövetségének honlapjára!

Részletek
Európai Unió zászló, Brüsszel

Érdekérvényesítés az Európai Unióban

Budapest szoros munkakapcsolatot tart fenn a legfontosabb EU-s intézményekkel annak érdekében, hogy képviselje a főváros érdekeit és erősítse a nagyvárosok hangját az európai döntéshozatalban.

A városok és a helyi önkormányzatok egyre nagyobb szerepet játszanak az Európai Unió fő célkitűzéseinek megvalósításában. Brüsszeli képviseleti irodánk feladata, hogy szoros figyelemmel kísérje a Főváros számára releváns EU jogszabályalkotást, kihasználja a meglévő pályázati lehetőségeket, és szakmai párbeszédet folytasson az EU fő szerveivel. A képviseletet jelenleg Jávor Benedek volt EP-képviselő, a főváros környezetvédelmi- és Európai-politikai szakértője vezeti.

További információért olvasd el Budapest EU-hírlevelét!

Részletek
Budapest Global csoportkép

Budapest Global

Budapestet igazi globális nagyvárossá szeretnénk tenni. Azonban világos, hogy egyedül ez nem megy. A cél, hogy minél több magasan képzett külföldi polgár válassza otthonául, és érezze itt otthon magát, erősítve Budapest gazdaságát, sokszínűségét. Kiemelten fontos a diaszpórában élő budapestiek hálózatba szervezése, tapasztalataik, lobbierejük becsatornázása is. Sok más nagyváros tapasztalataib​ól merítve, ezért szeretnénk létrehozni egy olyan hálózatot, olyan köz -és magánszféra közötti partnerséget, amelynek célja a főváros globális nyitottságának elősegítése. Kapcsolatokkal, tudással és erőforrásokkal, egy élhetőbb, modernebb, befogadóbb, és versenyképesebb Budapestért.
 
További információért látogass el a Budapest Global honlapjára!
 
Részletek
2022.09.21. A Budapest Forum megnyitója a CEU-n.

Budapest Fórum

A Budapest Fórum nemzetközi konferencia célja, hogy Budapest továbbra is teret adhasson az ország és a világ nagy problémáiról való gondolkodásnak. Mindezt hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködésben, vezető gondolkodók Budapestre hozatalával.

A 2021 óta évente megrendezésre kerülő fórum fő profilja a Fenntartható Demokráciák Építése. A Budapest Fórum célja a következő három szempont egy keretben való ötvözése:

 • A liberális demokráciák újraépítése és erősítése a populizmus időszakában alulról szerveződve;
 • Társadalmi és politikai válaszok a gyors technológiai változásokra;
 • Klímaváltozás és fenntarthatóság.

További információért látogass el a Budapest Fórum honlapjára!

Részletek
2022.06.22. Városdiplomáciai Akadémia évzáró ünnepség.

Budapesti Városiplomáciai Akadémia

A Városdiplomáciai Akadémia a Budapesti Művelődési Központ szervezésében, akkreditált felnőttképzésként várja olyan fiatal szakemberek jelentkezését, akik érdeklődnek a nemzetközi kapcsolatok elmélete és gyakorlata iránt a globalizált környezetben, különös tekintettel a nagyvárosok szerepére. 

Az Akadémia missziója egy olyan fiatal, értékvezérelt külpolitikai gárda és tudásbázis kialakítása, amely konstruktívan részt vesz a jövőt alakító nagy vitákban, és képes nagyfelbontású képet alakítani a világban zajló legfontosabb eseményekről. A résztvevők pontos, mélyreható ismereteket szereznek a városok elmúlt évtizedben megélénkült diplomáciai tevékenységéről, és szerepükről a globális kihívások kezelésében.

További információért látogass el az Akadémia honlapjára!

Részletek

A téma felelősei

 • Karácsony Gergely

  főpolgármester

 • Jávor Benedek

  képviseletvezető, EU ügyekért felelős főtanácsadó

 • Kendernay János

  a főpolgármester városdiplomáciai főtanácsadója

További enbudapestem.hu hírek
Utoljára módosítva: 2024. 02. 26.
|
Létrehozás dátuma: 2024. 02. 22.