Dr. Számadó Tamás

Budapest főjegyzője

Számadó Tamás portré

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma kéttannyelvű tagozatának elvégzése után – néhány év bölcsészettudományi tanulmányokat követően – az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát 2001-ben.

1999-től az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztályán dolgozott. 2004-ig az uniós alapszerződések és az acquis communautaire hivatalos magyar fordításával összefüggő munkák irányításával, Magyarország uniós csatlakozását köv​etően pedig főképpen az uniós jogi aktusok megfelelő magyarországi átültetésének koordinálásával és horizontális felügyeletével, módszertani irányításával foglalkozott. Emellett több átfogó jogalkotási feladat irányítója volt a fogyasztóvédelmi és a gazdasági jogi területen.

2010 februárjától a Gazdasági Versenyhivatalban (GVH) helyezkedett el, ahol először a Jogi Iroda vezetője, 2015 márciusától pedig a Bírósági Képviseleti Iroda vezetője volt. Főbb feladatai voltak jogi szakértői vélemény adása a versenyfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatos egyes anyagi és eljárásjogi kérdésekben, a GVH hatósági döntéseivel szembeni jogorvoslati eljárásokban a GVH bíróság előtti jogi képviseletével összefüggő feladatok koordinálása, felügyelete, egyes kiemelt ügyekben a peres képviselet ellátása, részvétel a más tagállami versenyhatóságokkal és az Európai Bizottsággal, vagy más nemzetközi szervezetekkel való együttműködésben.

2018 áprilisától a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Elnöki Kabinetjének tagjaként mint kamarai jogtanácsos látott el hasonló feladatokat. Közreműködött az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alkalmazásával összefüggő új feladatokra tekintettel a Hivatal szervezetének, belső folyamatainak megújításában.

Nős, két gyermek édesapja. Jelenleg Szigetszentmiklóson él.

Hivatali elérhetősége: fojegyzo@budapest.hu

Utoljára módosítva: 2024. 04. 17.
|
Létrehozás dátuma: 2024. 02. 21.