Még véleményezhetőek a Feneketlen-tó körüli park koncepciótervei április 30-ig!


A lakossági egyeztetés utolsó köréhez ért az újbudai park tervezése. A Feneketlen tavi közpark egészére kiterjedő felújítási terveket a beérkezett javaslatok és rendelkezésre álló források tükrében két változatban készítette el a tervezőiroda.

Újbuda ikonikus parkja  – az elcsépelt szó ellenére illik rá ez a jelző, hiszen a templomtornyok látványa a tóval a városrész jelképének számítanak mára – egyszerre népszerű pihenő, találkozó és sportoló hely is. A ma ismert park helyén a közeli téglagyár agyaggödörre volt, az ennek helyén kialakult tó  környékét 1960-ra parkosították Mőcsényi Mihály és Jancsó Vilmos tervei alapján, nagyrészt társadalmi munkával. Ennek a parknak az értékes öröksége a mai napig meghatározó és védendő érték, a felújítási terveknek is fontos része a megőrzése. 

A közpark egészének felújítására egy hosszabb folyamat keretében, ütemezetten, az egyes részfeladatok további egyeztetésével és a rendelkezésre álló Fővárosi és kerületi önkormányzati forrásokhoz igazodva kerül sor. A játszótér felújítása hamarosan, várhatóan 2024 nyarán indul, amint egy közeli kerületi játszó elkészül, és szintén az idei év második felére várható a a Villányi út felőli pihenőparki rész felújítására.

A most véleményezhető –  S73 Tájépítész Iroda – által készített tervek kiterjednek nem csak a zöldfelületek fejlesztésére és a park biodiverzitásának növelésére, de a színvonalas közparki rekreációs tevékenységek színhelyének létrehozására és a kerttörténeti értékek megóvására is. 

A jövőbeli park kialakítása során fontos szempont volt a város és víz kapcsolatának erősítése. A jelenlegi, a víz fölé nyúló stéghez hasonló több újabb dokk kerül a tópartra, így minden irányból élvezhető lenne a víz közvetlen közelsége. Ehhez kapcsolódva újragondolták a park jobb megközelíthetőségének és átjárhatóságának biztosítását is. 

A terv részletesen foglalkozik a Szabadtéri színpad épületének hasznosításával is. Az épület megújítása során cél a kihasználatlan, leromlott állapotú melléképületek bontása, a főépület négyévszakos működésének lehetővé tétele, és olyan szolgáltató tér létrehozása, melynek szabadtere a park szerves részeként tud működni, átjárható módon kapcsolatot teremtve a vendéglátóhely és a park között. Három, különböző léptékű beavatkozásokat tartalmazó tervváltozat is készült a park és teniszpályák kapcsolatának rendezésére is. A meglévő, közkedvelt futókör kibővül egy, a felső parki területet érintő szakasszal, hosszabb kört, és változatosabb útvonalat teremtve ezzel. A kedvelt fitneszpark is nagyobb területet kap, kibővítve új eszközökkel, nyújtóponttal a futókörhöz. Valamint új helyre kerül és jobban felszereltebbé válik a kutyafuttató is.

A tervezés során alaposan felmérték a park növényállományát, a terv tartalmazza egyedekre lebontva a fák állapotát, és szükséges cseréjük évtizedes ütemezését, valamint a zöldfelületek minőségének javítását és biodiverzzebbé tételét.

A mostani véleményezési szakaszban lehetőség van véleményt modani egyrészt a pihenőpark Villányi út felőli fogadóterének kiviteli vázlatterveiről, másrészt az átfogó közparki fejlesztésének koncepcióterveiről.

A kapcsolódó vázlattervek az alábbi linken érhetőek el.