Óvodai felvételekről szóló hirdetmény


A 2024/2025. nevelési évi óvodai felvételekről szóló hirdetményből kiderül, melyek az óvodai felvételi eljárás főbb szabályai, valamint kapcsolódó határidőket is tartalmazza.

A legfontosabb információ, hogy idén a beiratkozás ideje: 2024. április 22-26. között van. A Budapest Főváros Önkormányzatának főjegyzője által kiadott hirdetmény összefoglalja az óvodai felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján. 

A jelentkezés megtehető a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. Az óvoda igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2024. május 10. napjáig közli a szülővel.

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja: 2024. szeptember 2. (hétfő).

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is. A felvett gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik. 

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában jelenleg két óvoda működik: 

Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) 

Munkahelyi óvoda. Beszédfogyatékos gyermekeket integráló óvoda, felvételi körzete: Budapest 

Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.)  

Integráló óvoda, felvételi körzete: Budapest 

Az óvodai felvételekről szóló hirdetmény itt tölthető le.