Tegyük együtt zöldebbé a lakótelepeket – új pályázatot írt ki a Főváros


A pályázat meghosszabbítva április 5-ig! A zöldfelület-gondozási pályázat összhangban van a Radó Dezső terv azon törekvésével, hogy a főváros támogassa a közösségi kertészkedést a panel vagy tégla építésű lakótelepi területeken.

A budapesti lakótelepek igen jelentős szerepet töltenek be a város életében, ugyanis a főváros népességének közel egyharmada él ezeken a területeken. A lakótelepi szabadterek jellemzően kerületi tulajdonban vannak, de találhatunk fővárosi önkormányzat tulajdonában állókat is. Az építkezésekhez kapcsolódó nagyvolumenű fásítások mára a főváros kiemelten értékes zöldfelületeivé váltak, ennek ellenére a zöldfelületek változatossága és minősége általában szerény, mert a lakótelep-építés időszakában meglehetősen egysíkú növényalkalmazásra volt lehetőség, így gyakran hiányoznak a virágágyak. 

A lakótelepi zöldfelületek megújításánál A Radó Dezső tervben foglaltak szerint az egyik alapvető cél a diverzitás megteremtése: biológiai, ill. zöldfelületi, funkcionális és városképi, ill. karakter szempontból is, szem előtt tartva a fenntarthatósági, élhetőségi szempontokat. 

width=2048
Kép: Ancsin Gábor/Képszerk

pályázat célja, hogy a helyi lakóközösségekkel együttműködve a lakótelepi zöldfelületek minősége javuljon. Emellett erősíteni szeretnénk a helyi közösségek összetartozását a városi kertészkedés népszerűsítésével. A nyertes pályázók gondozásba vehetnek közterületi zöldfelületeket és azt közösségi kertgondozás keretében egy évig fenntarthatják. Ehhez a Fővárosi Önkormányzat ad támogatást.

A programra azok a budapesti lakótelepi társasházak és lakásszövetkezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek közvetlen szomszédságban közterületi zöldfelület található (úszótelkes).

A pályázat keretösszege 22 millió Ft, a legkisebb támogatás összege 50 000, a legnagyobbé 380 000 Ft vissza nem térítendő támogatás. A legszínvonalasabban gondozott zöldfelületek külön elismerésben részesülhetnek 6 millió Ft keretösszegig. 

width=2048
Kép: Tuba Zoltán/Képszerk

Támogatást lehet kapni például a szükséges növény és vetőmag, a termőföld szerszámok beszerzésére, a kertgondozás vízdíjára, de a közösségformáló esemény költségére is (legfeljebb a támogatás 20%-áig).

A részletes pályázati kiírást, fontos tudnivalókat, a pályázat menetét és a kitöltendő dokumentumokat erről az aloldalról éred el egy helyen.