A februári közgyűlést megelőző háttérbeszélgetés Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel


A 2024. február 28-i közgyűlést megelőző háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel szó volt a nyilvánosságra hozott, 2011-2015 közötti időszakot érintő fővárosi belső vizsgálati jelentés következményeiről, a közgyűlés elé kerülő, a gyermekvédelmet megerősítő közpolitikai csomagról, a lakásügynökség felállításának aktuális helyzetéről és a március 1-től életbe lépő új bérletkonstrukciókról is.

Elkészült a belső vizsgálati jelentés a bicskei gyermekotthonnal és annak igazgatójával kapcsolatos 2011-2015 közötti fővárosi intézkedésekről és döntésekről. A soron kívüli tényfeltáró vizsgálat lefolytatását a főpolgármester utasítására a főjegyző a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló iratok áttekintésével folytatta le, és a belső vizsgálati jelentést a hatályos jogszabályok által előírt adatvédelmi előírások betartásával, anonimizálva nyilvánosságra is hozta a főváros. 

„A fentiek alapján összességében az a szomorú kép rajzolódik ki – mindenekelőtt a 2011. évi vizsgálat és az annak nyomán folytatott eljárások tekintetében –, hogy bár a Hivatal a nevelők bejelentése időszakában minden észszerű és elvárható intézkedést igyekezett megtenni annak érdekében, hogy a felmerült gyanú miatt lefolytatott vizsgálat megfelelően kerüljön lefolytatásra; a bejelentést komolyan vette, a szükséges körben szakértőket vett igénybe, az arra hatáskörrel rendelkező szervekhez fordult és kifejezetten próbálta előmozdítani az ügy kivizsgálását, mindez mégsem volt elegendő, és a 2011. évben eredménytelenül lefolytatott nyomozás nyomán az utóbb több bíróság által is megállapított nagyon súlyos bűncselekmények feltáratlanok maradtak, sőt, még jónéhány évig tovább folyhattak.” – derült ki a vizsgálati iratokból. Azaz a hivatal igyekezett végezni a dolgát, a vége mégis tragédia lett, foglalta össze Kiss Ambrus. 

A kormányzatot megingató és az egész közvéleményt megrázó kegyelmi ügy nyomán megrendült a közbizalom az intézményi rendszerben, a cél ennek helyreállítása, ezért is publikálta a belső vizsgálat eredményét azonnal a főváros. Illetve egy több pontból álló közpolitikai akciótervet is összeállított a főváros, amely február 28-án kerül a Közgyűlés elé. Ennek elemei nem csak arra fókuszálnak, hogy hasonló esetben mi az intézményi háló feladata, de arra is, hogy mit kell tenni, hogy hasonló eset soha többet ne fordulhasson elő. A februári közgyűlésen az alábbi elemekből álló közpolitikai csomagot terjesztik elő:

1. Karácsony Gergely egy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a jövő heti Fővárosi Közgyűlésen, ezt abban a videóüzenetben jelentette be, amely a bicskei gyermekotthonban végzett belső vizsgálati jelentésről szól.

2. Február 20-án lezárult a társadalmi egyeztetése a családon belüli erőszak megelőzését és az áldozatok védelmét szolgáló stratégiának. A beérkezett észrevételek beépítésével a stratégia a véglegesítése után kerül a Közgyűlés elé elfogadásra. 

3. Megalakul egy Fővárosi Áldozatvédelmi Fórum, amelynek célja azokat a fővárosi szereplőket egy asztalhoz leültetni, akik a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszerben dolgoznak. 

4. Elindul egy tájékoztató kampány, amely a gyermekbántalmazás formáira – akár a kortársaktól elszenvedett bullyingra – hívja fel a figyelmet. A kampány keretében a cél, hogy azok a civil szervezetek, akik már eddig is ezzel foglalkoztak, minél több iskolába és közösséghez eljuthassanak. 

5. Olyan ifjúsági terek létrehozása, amelyek egy védett közeget teremtenek és nyújtanak a bántalmazott fiatalkorúaknak. Az első ilyen már tavasszal megnyithat.  

6. A kényszerláthatás intézményének felülvizsgálatában módszertani szerepe van a fővárosnak. A Családok Átmeneti Otthonának szakmai segítségével módszertani ajánlást készít elő, hogy hogyan lehet támogató szolgáltatásokat nyújtani ebben a nem egyszer traumatikus találkozásokkal terhelt intézményi keretben. 

7. A Fővárosi Önkormányzat által biztosított forrásokból, összesen 300+20 milliós kerettel a Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázati felhívást tett közzé a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott társadalompolitikai célok előmozdítását szolgáló pályázatok támogatására. A pályázat keretei között öt célhoz kapcsolódó, azok valamelyikét előmozdító projektekkel lehet pályázni, ezek közül az egyik a párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és támogatása.

8. Egy 300 milliós kerettel rendelkező, önkormányzatok számára kiírt pályázati felhívást bocsát társadalmi vitára főváros, amely a kora gyerekkorban lévők számára igyekszik majd segítséget nyújtani.

 A háttérbeszélgetésen szóba került az alakuló lakásügynökség is, a szervezet február elsejével a Fővárosi Vagyonkezelő keretén belül már megkezdte a munkát Kovács Vera vezetésével, aki az Utcáról Lakásba! Egyesület egyik alapító tagja. Márciusban előállnak a termékekkel, hogy az ügynökség mit tud nyújtani bérbeadóknak és bérbevevőknek. A lakáskínálat egyszerre fog állni az ügynökségre bízott magántulajdonokból és önkormányzati felújított és funkcióváltó épületekben kialakított lakásokból. A fő bérlői csoport Budapest közigazgatási határain belül közfeladatot ellátók csoportja (szociális ellátásban vagy egészségügyben dolgozók például), az ő lakhatásuk támogatásával lehetne a munkaerőhiányt is enyhíteni. 

A februári közgyűlés nyilvános napirendi pontjai itt lesznek elérhetőek.