Sajtóterem felszerelése – beszerzési eljárás


Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Sajtóterem felszerelése.” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal sajtótermébe a műszaki leírásban szereplő eszközök leszállítása, vezetékcsatorna létesítése, kiépítése és azok beszerelése, beüzemelése a leszállított Rendszer üzembe helyezése. Ezt követően a Rendszer működésének ellenőrzése és a betanítás a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Az eljárás során részajánlattételre nincs lehetőség.

 A szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és Felek kölcsönös teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

 Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik, melyek az alábbiak:

width=1208

Ajánlattételi határidő:  2024. február 8. 12.00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: sajtoterem@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a acelne.fejes.a@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.”

Letölthető dokumentumok:

1. sz. melléklet: Ajánlati adatlap 

2.sz. melléklet: Részletező ártáblázat

3. sz. melléklet: Műszaki leírás

4.sz. melléklet: Sajtóterem szerződés

5. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató