Társadalmi egyeztetésen a családon belüli erőszak megelőzését és az áldozatok védelmét szolgáló stratégia


A „Fővárosi stratégia a családon belüli erőszak megelőzéséről és az áldozatok védelméről” című dokumentum azért jött létre, hogy betekintést nyújtson a családon belüli erőszak jelenségkörének magyarországi és fővárosi helyzetébe, és feltérképezze azokat beavatkozási pontokat és előírható feladatokat, amelyek végrehajtásával a Fővárosi Önkormányzat hatáskörén belül hozzájárulhat a családon belüli erőszak megelőzéséhez és az áldozatok védelméhez.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott Stratégia elkészülését több hónapos kutatómunka előzte meg, melynek során a témát tárgyaló magyar és külföldi szakirodalom, a témában elérhető kutatási és bűnügyi statisztikai adatok is feldolgozásra kerültek. A stratégiaalkotás folyamata szakmai műhelybeszélgetések és személyes interjúk révén széles körben - a családon belüli erőszakban érintett áldozatok, a családon belüli erőszak áldozataival dolgozó szakemberek, valamint a nők elleni és a családon belüli erőszak témáihoz szorosan kapcsolódó társadalomkutatók körében - biztosította a részvételt a területen tapasztalt legfontosabb problémák beazonosításában, a fővárosi beavatkozási területek meghatározásában. 

A Stratégia megalkotásához minden kerületi önkormányzattól tájékoztatást kértünk a családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott szolgáltatásaikról és az azokhoz kapcsolódó tapasztalataikról. A Stratégia jelen változatának közlése a szélesebb szakmai közvélemény, illetve általában a téma iránt érdeklődők tájékoztatását szolgálja a kidolgozás alatt lévő dokumentum elvi alapvetéseiről, megalkotásának a folyamatáról, a helyzetértékelés fontosabb megállapításairól, valamint a tervezett célokról és javaslatokról.

A dokumentumban foglaltakkal kapcsolatos véleményeket, megjegyzéseket és javaslatokat a csbe@budapest.hu e-mail-címre várjuk, 2024. február 20-ig!

 A véleményezésre bocsátott dokumentum innen tölthető le.

A Stratégia társadalmi egyeztetés céljából nyilvánosságra hozott változatát a Fővárosi Közgyűlés még nem tárgyalta, az abban foglaltak nem képezik a Fővárosi Önkormányzat álláspontját. Ezúton is köszönjük a Stratégia elkészítésében résztvevő szakértők munkáját!