Indul a Városháza Park tervpályázat


A Fővárosi Önkormányzat évtizedes adóssága, hogy a Városháza előtti elzárt, jelenleg üzemi funkcióra használt területen Budapest új főterét, egy parkosított agorát alakítson ki, amely az aktív közéleti részvétel helyszíne, a budapestiek és a Városháza találkozópontja lehet. 

Ennek érdekében a Főváros 2019-ben megválasztott vezetése átfogó stratégiát készített a Városháza tömb középtávú fejlesztésére, hogy összehangolja a Városháza épületét és környezetét érintő különböző projektelemeket, így a Városháza homlokzatának felújítását, a Városháza földszinti helységeinek megnyitását, a Budapest Galéria új kiállítóterének kialakítását és a Merlin Színház épületének felújítását. A komplex programnak köszönhetően a következő években, ütemezetten, teljesen megújul a Városháza park és környezete. Ennek első lépéseként szeptemberben már kiírták a pályázatot a – Bálna kulturális központ eladása miatt “hontalanná vált” és méltatlan helyzetbe került – Budapest Galéria új kiállítótermének tervezésére, mely a Városháza Gerlóczy utcai épületszárnyában kerül kialakításra.

Következő lépésben a Főváros térépítészeti tervpályázatot ír ki, hogy a Városháza Park a legmagasabb színvonalon újuljon meg. A pályázat célja, hogy a Városháza tömbjének területén olyan városi park és köztéregyüttes alakuljon ki, ami egyszerre biztosít zöldfelületet és új, attraktív városi teret a budapestiek számára, amely megadja Budapest régóta hiányzó „főterének” a XXI. században értelmezhető funkcióit. A tervpályázaton nyertes pályázóval a Fővárosi Önkormányzat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog lefolytatni az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozóan.

A tervpályázat célja

A tervezési terület a Bárczy István utca, Károly körút, Gerlóczy utca és a Városháza utca által határolt tömbön belül, egy nagyságrendileg 190x190 méter négyzet alakú telken a Budapesti Városháza három udvara. A tervezés során figyelembe kell venni az udvarok körül és az utcák túloldalán levő épületek által alkotott térfalakat és városszerkezeti elemeket. A tervezés során az I. és II. udvarok távlati kialakítását annak feltételezésével kell kidolgozni, hogy a "pavilonszárnyak" elbontásra kerülnek.

Olyan városi park, találkozóhely tervezése a cél, ahol az emberek nem csak áthaladnak, hanem a legváltozatosabb funkciókkal tartósan is használják a teret. A térről érhetők el a Városháza udvari szárnyainak megnyitandó földszinti helyiségei, elsősorban közfunkciókkal (vendéglátás, kulturális létesítmények, ügyfélforgalmi létesítmények, stb.). A Városháza keresztszárnyának kapuin érhető el a két belső udvar és a Városháza két bejárata. A III. udvar területét ferdén átszeli az egykori pesti városfal alapja – ennek gondos megőrzése, bemutatása, a tér szerkezetébe és a tájépítészeti kompozícióba illesztése a pályázat egyik fontos követelménye. 

A tervezendő Városháza park területén legyen biztosított: 

 • közhasználatú zöldfelület;
 • alkalmi rendezvénytér (rendezvény, kiállítás, karácsonyi vásár, stb. céljára);  
 • városi találkozóhely, pihenőhely.

A pályázó a fenti funkciókon kívül további városi funkciók integrálására tehet javaslatot a költséghatékonyság és fenntarthatóság figyelembevétele mellett.  

Meg kell határozni a téregyüttes fő tengelyeit, irányait, bejáratait. Ezek elsődlegesen a következők:  

 • a Fővárosi Önkormányzat épületének két tengelye; 
 • a két belső kapualj tengelye, amely a Városház utcát összeköti majd a Városháza parkkal;  
 • a park főbejáratát kijelölő, a Károly körútra vezető tengely, egyfajta városkapu a Madách tér irányába; 
 • egyéb gyalogos és forgalmi tengely lehet a Bárczy István utca és a Gerlóczy utca felé eső irány.  

A területen 5.000 m2 felületű, részben fásított rendezvényterület biztosítandó legalább 10.000 résztvevő egyidejű elhelyezésének kell biztosításával (álló helyzetben 2 fő/m2 sűrűséggel számolva). A burkolt területek nagyságának meghatározásánál figyelembe kell venni a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) előírásait, mely szerint a tér területének 50%-át zöldfelületként kell kialakítani. Biztosítani kell a térre néző földszinti helyiségek megközelítését, azok szabadtéri kapcsolatát (teraszok), gazdasági kiszolgálását.  

Budapest zöld főtere 

A Fővárosi Önkormányzat célja, hogy a Városháza területén olyan városi park és köztéregyüttes alakuljon ki, ami egyszerre biztosít zöldfelületet és új, attraktív városi teret a polgárok számára, amely megadja Budapest régóta hiányzó „Városháza terének” a XXI. században értelmezhető funkcióit. A pályázó feladata, hogy – a KÉSZ 50%-os zöldfelületi arányra vonatkozó előírásának betartása mellett – javaslatot tegyen a városi "TÉR" és a "PARK" megfelelő arányára és elrendezésére, sokoldalú használatot lehetővé tévő kialakítására. A pályázó feladata, hogy javaslatot adjon a Városháza park kialakítására, a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzésével. Cél a park köztér-együttesének magas színvonalú városépítészeti és tájépítészeti kialakítása, egy reprezentatív, zöldfelületekben gazdag városi tér létrehozása. 

A Merlin épülete jelenlegi formájában, felújítva kerül üzembe helyezésre. A park kialakítása során biztosítani kell a jelenlegi, déli oldal felőli gyalogos bejárat megközelíthetőségét, valamint az épület környezetében 200 m2 területen vendéglátó terasz elhelyezésének lehetőségét. 

A Városháza Park megvalósításának kezdő lépése a III. udvar területének kialakítása és a munkákkal párhuzamosan a „Nyitott Városháza” koncepció szerint a földszinti terek átalakítása, megnyitása az udvar felé. Az I. és II. udvar rendezésével a projekt későbbi ütemében kell számolni, amikor már sor kerülhet az "pavilon szárnyak" bontására, az udvarok, majd az udvari homlokzatok helyreállítására. 

A Városháza Károly körúti arcának kialakítása gyakorlatilag egy 300 éve nyitott kérdés. A Városháza épületét már eredetileg 1715-ben is úgy tervezték, hogy az épület bezárja a teljes tömböt, azonban az ekkor még létező pesti városfalba ütközve ez nem valósult meg. Az épület és a térszerkezet átalakítására a XX. században is számos terv született, utoljára 2006-ban volt aktív gondolkodás ebben a kérdésben, melyek közös vonása, hogy fő céljuk az, hogy a Városházának új, reprezentatív főhomlokzatot akartak adni.

Jelenleg rövid és középtávon nem tervezzük a Városháza bővítését, de a jövő számára nyitva akarjuk hagyni ezt a lehetőséget, ezért a pályázóknak figyelembe kell venni a Károly körúti telekhatár mentén hosszabb távon megvalósítható épület kialakításának lehetőségét. 

Bírálati szempontok

A Bírálóbizottság a pályaműveket az alábbi szempontok figyelembevételével értékeli: 

 • Koncepcionális átgondoltság, térszerkezeti illeszkedés 
 • A terület történeti, régészeti értékeinek figyelembevétele, bemutatása 
 • A tájépítészeti koncepció színvonala 
 • A terület eltérő funkciójú egységeinek kapcsolatrendszere, működtetése 
 • A terület gazdasági kiszolgálása, fenntarthatósága  
 • Városképi megjelenés, tájépítészeti arculat 
 • Épített és természeti környezet egymásra hatása  
 • Zöldfelületek kialakítása, értékes növényzet megtartása, biodiverzitás 
 • Innovatív, klímatudatos, ökológiai megoldások alkalmazása, reflexió a klímavészhelyzetre 
 • Akadálymentes használhatóság, kerékpáros megközelíthetőség 
 • Kedvező ár/érték arány 

A Bírálóbizottság azokat a javaslatokat részesíti előnyben, amelyek: 

 • egységes tájépítészeti koncepció alapján készülnek; 
 • áttekinthető, jól szervezett közösségi tereket hoznak létre; 
 • a park egyes elemeit, egységeit a többféle használatra is alkalmassá teszik; 
 • a terület fő tengelyeinek megfogalmazására jó tájépítészeti megoldást adnak; 
 • kedvező módon biztosítják a meglévő növény állomány megtartását és kiegészítését; 
 • figyelembe veszik a klímaváltozás hosszútávú hatásait és előtérbe helyezik a kibocsátáscsökkentési és alkalmazkodási szempontokat, ökologikus megoldásokat. 

A pályaműveket 2022. március 24-ig várjuk, a zsűrizést követően a pályázat eredményhirdetésére a tervek szerint 2022. április 29-én kerül sor. A pályázók a tervpályázati kiírást az e-TervPÁLYA rendszerben, regisztrációt követően tölthetik le.