Klímaügyi közösségi gyűlésre hív 10 ezer budapestit a Fővárosi Önkormányzat


Minden budapesti lakosnak érdemes figyelnie a postaládáját, mert a Fővárosi Önkormányzat tízezer meghívót küldött ki Budapest első közösségi gyűlésére. Az állampolgári gyűlésnek is nevezett fórum csak Magyarországon számít újkeletű dolognak, már számos országban, például Nagy-Britanniában, Franciaországban, Lengyelországban is sikerrel alkalmazzák hosszútávú stratégiák megalkotásakor.

A közösségi gyűlések célja, hogy a résztvevők alaposabban megvitassanak egy-egy témát, majd javaslatot tegyenek a döntéshozók felé. Annak érdekében, hogy a gyűlésen megjelentek statisztikailag reprezentatív mintát képezzenek, az állampolgári csoport meghívásánál és a résztvevők végső kiválasztásánál figyelembe veszik az életkort, a nemet, az iskolai végzettséget és a lakóhelyet is.

A csoport két hétvégén keresztül hallgat szakértői előadásokat, melyeket részletesen megvitat, majd javaslatokat dolgoz ki egy adott cél eléréséhez. Jelen esetben ahhoz, hogy Budapest hatékonyan tudjon reagálni a klímaváltozásra. A klímastratégiáért felelős munkacsoport a közösségi gyűlésen megfogalmazott javaslatokat figyelembe veszi Budapest klímastratégiájának megalkotásakor.

„Budapest városvezetése elkötelezett a széleskörű állampolgári részvétellel megalapozott döntéshozatal mellett, ezért minden olyan döntést, amely hosszútávon meghatározza a város fejlődését, lakóinak életminőségét és biztonságát, polgárainak megkérdezésével, bevonásával kíván meghozni” – hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester.

„A közösségi gyűlés egy külföldön már számos esetben kipróbált (például a brit kormány, szintén klímaügyben tartott közösségi gyűlést idén), bevált, egyszerű, és hatékony módja annak, hogy a társadalomban jelenlévő különböző vélemények és célok egy helyen találkozzanak egymással, és abból a kollektív intelligenciából, amit egy ilyen gyűlés létrehoz, egy jobb döntés születhessen, mint csupán szakértői állaspontok alapján” – tette hozzá Kerpel-Fronius Gábor, okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes.

„Azért új és különleges dolog a közösségi gyűlés, mert ezúttal nem a szakértők, a civilek, a tisztviselők, vagy a pénzemberek tanácskozása lesz. Véletlenszerűen kiválasztott polgárok gyűlnek össze, akik részrehajlás nélkül, csak a közjót szem előtt tartva foglalnak állást egy fontos közös ügyünkben, a klímaváltozásban. A közgyűlés véleménye összetételénél fogva jobban leképezi a város lakóinak véleményét, és ezért az itt születő nyilatkozatok annál nagyobb súllyal esnek a latba a fővárosi klímapolitika alakításában.” – mondta el a közösségi gyűlésről Bart István klímaszakértő, a Klímastratégia 2050 Intézet ügyvezető igazgatója.

"A demokrácia minőségének javításához újfajta közpolitikai megközelítésekre is szükség van. Itt az ideje, hogy a közös ügyeinkben valóban közösen döntsünk. Az állampolgári részvétel növelése a politikai döntéshozatalban - így például egy közösségi gyűlés - hatékony eszköz a döntéshozók és a polgárok közötti párbeszéd megteremtésére, és az egymás és a közintézményeink iránti bizalom erősítésére." – mondta Bördős Éva, a DemNet igazgatója.

Hogyan dől el, hogy ki kap levelet és ki vehet részt a gyűlésen?

A Belügyminisztérium által vezetett lakcímnyilvántartásból véletlenszerűen kiválasztott tízezer budapesti lakos kap levelet a Fővárosi Önkormányzattól. Ezt követően, minden címzett jelezheti részvételi szándékát az erre létrehozott internetes felületen. Miután a jelentkezés lezárult, a jelentkezők közül véletlenszerűen kiválasztanak ötven embert, akik részt fognak venni a közösségi gyűlésen. A véletlenszerű kiválasztást reprezentatív módon végzik, hogy a közösségi gyűlés kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint is leképezze a tizennyolc éven felüli budapesti lakosságot. A jelentkezőket telefonon és/vagy emailen értesítik a szervezők arról, hogy bekerültek a gyűlés résztvevői közé.

A jelentkezők regisztrációját és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a Fővárosi Önkormányzat kezeli. A jelentkezők kiválasztását – személyes adatok kezelése nélkül – a DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány végzi.

A gyűlést a DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány részvételével és koordinációjával bonyolítja le a Fővárosi Önkormányzat.

A közösségi gyűlésen való részvételért cserébe a DemNet 40.000 Ft juttatást folyósít a résztvevőknek, a Fővárosi Önkormányzat pedig az étkezést és frissítő italokat biztosít a gyűlés napjain.

A budapesti közösségi gyűlésre való jelentkezést a https://kozossegigyules.budapest.hu/ oldalon bonyolítja le a Fővárosi Önkormányzat. Bővebb információt a közösségi gyűlésről pedig itt találhat: https://kozossegigyules.budapest.hu/miakozossegigyules

A témáról Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes beszél az alábbi videóban:

Kérdéseit erre az e-mail címre küldheti: kozossegigyules@budapest.hu

Főpolgármesteri Hivatal

Sajtókapcsolati Csoport