Felvonók felújítása

„A mellékelt közbeszerzési dokumentumok közzétételére a jelenleg hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (7) bekezdésében előírtak teljesítése érdekében került sor. Felhívjuk Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárásban a Kbt. 115. § (4) bekezdésnek megfelelően kizárólag az ajánlattételre felhívott Gazdasági Szereplők tehetnek ajánlatot a tárgyi bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.”