Káva Kulturális Műhely Egyesület

Az Év Fővárosi Civil Szervezete díj jelöltje 2024-ben

Mi jár a díjjal?

A győztes civil szervezet tevékenységének jelképes elismeréseként 1 millió forint pénzjutalom és a Városháza szimbolikus kulcsa jár.

Január 15-ig szavazhatott minden olyan városlakó, aki elmúlt 14 éves, budapesti lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkezik vagy budapesti oktatási intézményben tanul.

Eredményhirdetés: február 1.

(Ezen az oldalon a pályázó szervezet bemutatkozása olvasható, ami nem feltétlenül tükrözi a Fővárosi Önkormányzat álláspontját.)

Káva Kulturális Műhely Egyesület logo

Bemutatkozik: Káva Kulturális Műhely Egyesület

„A magyarországi független színházi kultúra, a közoktatás és a civil társadalom határmezsgyéjén működő Káva a részvételiségre és interakcióra építő előadásokat kínál gyerekekenek, fiataloknak és civil felnőtteknek, hogy az őket érintő társadalmi, korosztályi, etikai kérdésekről közösen gondolkodjanak, osszák meg véleményüket.

Szemléletformáló, a demokratikus értékeket előtérbe helyező, közösségfejlesztő programjaik széles körben érik el a budapesti (és vidéki) iskolák diákjait. Munkájuk a kérdések felvetéséről szól, anélkül, hogy kész válaszokat fogalmaznának meg. ”

Káva Kulturális Műhely Egyesület 2

A szervezet tevékenysége

„A 27 éves Káva részvételi formákkal foglalkozó független színházi társulat. Elsősorban a részvételiségre és interakcióra építő komplex színházi nevelési (Theatre in Education) előadásokat és komplex drámaórákat kínálunk közoktatásban résztvevő diákok számára, de időről időre kisebbeknek (óvodásoknak), illetve felnőtteknek is készítünk programot. Civileknek meghirdetett Állampolgári Színház projektünkben közösségi színházi előadásokat hozunk létre fontos társadalmi problémákról (lakhatás, klímaszorongás, a mai magyar oktatás, férfilét).

Előadásainkban egyaránt foglalkozunk aktuális társadalmi kérdésekkel, általánosabb filozófiai és etikai kérdésekkel, valamint a fiatalok mindennapjait érintő korosztályi kérdésekkel. Munkánk a kérdések felvetéséről szól, anélkül, hogy kész válaszokat fogalmaznánk meg. A gyerekekkel és fiatalokkal végzett munkánkban a színház olyan kreatív eszköz, amellyel egy-egy emberi probléma mélyebb szintű megértéséhez vezető utat fedezhetünk fel.

A Káva a magyarországi független színházi kultúra, a közoktatás és a civil társadalom határmezsgyéin működik. Munkánk innovatív jellegét az adja, hogy a hozzánk érkező csoportok színházi formákon keresztül, aktív alkotóként alakíthatják ki saját nézőpontjukat a fókuszba helyezett fontos témával kapcsolatban és véleményüket egyeztethetik, ütköztethetik egymással, ezzel gyakorolva a részvételiség, a demokrácia alapértékeit is.

Az általunk alkalmazott előadásmód, amely a közönség bevonásán alapul, gyakran teljesen tudatosan elmossa a határt az előadók és a nézők között, így a résztvevők nagyobb mértékben alakíthatják az eseményeket, megteremthetik saját viszonyukat a fókuszba helyezett témával kapcsolatban. Előadásaink lehetővé teszik - a közös gondolkodáson alapuló beszélgetés és cselekvés segítségével -, hogy a résztvevők jobban megismerjék önmagukat és környezetüket. A munka, amit végzünk, egyfajta aknamunka: eredményeink nem feltétlenül látványosak, lassú folyóként formálják a hozzánk érkező résztvevők világlátását, szemléletét. Valljuk, hogy a demokrácia az aktív állampolgári részvétellel, a kritikai gondolkodással, a többszempontúság elsajátításával valósul meg, programjaink ennek megtapasztalására adnak lehetőséget.

A hozzánk rendszeresen visszatérő osztályok, felnövő generációk a bizonyítékai annak, hogy munkánk beépül hosszú távon a résztvevő gyerekek életébe, és tudatosabb állampolgárok lesznek. A hozzánk érkező résztvevő osztályok túlnyomórészt budapesti iskolákból érkeznek hozzánk. Számos közeli, kerületi iskolával ápolunk partneri kapcsolatot, ők rendszeresen járnak hozzánk.

Munkánkat 2022-ben a 43. Színikritikusok Díjátadóján a társadalmi folyamatok alakításán innovatív színházi gondolkodással, elkötelezetten dolgozó alkotók számára újonnan alapított Jövő díjjal ismerték el. 2019-ben a Káva lett a kreatív kategória győztese az Edison100 – Magyarország legjobb, gyerekeket fejlesztő kezdeményezései között.

Kreatív kisfilmek a 2021-es kommunikációs kampányhoz:

Káva Kulturális Műhely Egyesület 1

Milyen eszközökkel dolgozik a szervezet?

„Munkánkban nagy hangsúlyt fektetünk az innovációra. Számunkra nagy jelentőséggel bír a különböző művészeti ágakkal való találkozás, a színház újragondolása. Kommunikációnkban törekszünk arra, hogy időről időre kreatív eszközökkel bővítsük követőbázisunkat, hogy az előadásainkban fontos interaktivitás kommunikációnkban is megvalósulhasson (provokatív kérdésfelvetésekkel, videókkal, szavazásos játékokkal, kihívással stb.).

Az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tettünk azért, hogy minél változatosabb kommunikációs csatornákon és eszközökkel jelenjünk meg: így volt alkalmunk az ARC közéleti plakátkiállításon is szerepelni, illetve rövid, provokatív kisfilm-sorozatot készíteni, melyekkel többekhez eljuttathattuk a részvételiség üzenetét.”

Káva Kulturális Műhely Egyesület 5

Kikkel és hogyan dolgozik a szervezet?

„Időről időre speciális célcsoportok számára készítünk előadásokat: sokszor dolgozunk hátrányos helyzetű fiatalokkal, nevelőotthonokban, vagy civilekkel. Évente megvalósuló Állampolgári Színház nevű közösségi színházi projektünkben egy-egy speciálisan kiválasztott célcsoport bevonásával dolgozunk egy őket érintő központi kérdésen (pl. pedagógus hivatás, klímaszorongás, lakhatás kérdése stb.).

Gyakran dolgozunk együtt más civil vagy állami szervezetekkel, akikkel közösen valósítunk meg hátrányos helyzetű célcsoportoknak készülő programokat (pl. Uccu Alapítvány, Hintalovon Alapítvány, WWF, Bűnmegelőzési Tanács stb.). Részt veszünk hálózatépítő, kapcsolatépítő találkozókon, keressük az együttműködést a nonprofit és forprofit szektor szereplőivel is, hogy programjaink a legszélesebb rétegeket érjék el.

Emellett nagy hangsúlyt fektetünk nemzetközi kapcsolataink bővítésére is, többéves projektben dolgozunk együtt partnereinkkel a részvételiség értékét központba helyező nemzetközi hálózatunkban.”

Káva Kulturális Műhely Egyesület 4

Milyen eredményeket ért el a szervezet?

„Előadásaink résztvevői tudatosabbak és magabiztosabbak lesznek, jobban értik önmagukat és a mindannyiunkat körülvevő világot, érzékenyebbek lesznek a társadalmi problémákra, nem feltétlenül tudják majd robotok helyettesíteni őket, fejlődik az érzelmi intelligenciájuk, összetartóbb és felszabadultabb közösség tagjai lesznek.

Tavalyi évadunk mutatói: csak az elmúlt évben közel 400 előadásunk volt, és majdnem 6000 gyerek, fiatal járt nálunk több mint 80 budapesti iskolából.

Munkánk eredményét hagyományos és művészeti alapú kutatások (art-based research, ABR) eredményeivel bizonyítani is tudjuk: https://kavaszinhaz.hu/dice-kutatasi-projekt/

Munkánkat performatív társadalmi beavatkozásnak tekintjük.”

Tudj meg többet róluk

Utoljára módosítva: 2024. 01. 15.
|
Létrehozás dátuma: 2023. 12. 01.