Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal éves energetikai jelentése 2023


Az éves jelentésben a jelentős energiafelhasználások vizsgálatára kerül sor: villamosenergia, távhő, benzin és gázolaj. A vizsgálatok az intézmény saját nyilvántartásában szereplő vásárolt energiahordozók havi adatain, valamint az egyéb adatszolgáltatásain alapulnak.

A jelentés célja

Jelen dokumentum célja az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően tájékoztatás nyújtása a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal éves energiafelhasználásának mértékéről, annak értékeléséről a korábbi felhasználási adatok, energiahatékonysági fejlesztések, üzemeltetési megoldások és az egyéb körülmények tükrében.

Az éves jelentésben a jelentős energiafelhasználások vizsgálatára kerül sor: villamosenergia, távhő, benzin és gázolaj. A vizsgálatok az intézmény saját nyilvántartásában szereplő vásárolt energiahordozók havi adatain, valamint az egyéb adatszolgáltatásain alapulnak.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal az általa üzemeltetett telephelyek energiafogyasztása alapján a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerinti besorolás értelmében energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett.

A Társaság bemutatása

Az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 59. § szerint a Közgyűlés Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre. A Főpolgármesteri Hivatal feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése határozza meg.

Az Mötv. 84. § (1) alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal energiafogyasztásainak mértéke meghaladja a 122/2015. (V.26.) Korm. rendeletben meghatározott energiafogyasztásokat.

Telephelyek bemutatása

A Társaság két telephelyen folytatja tevékenységét. Az energiafelhasználások kifejezetten az irodai és az ezzel összefüggésben álló energiafelhasználások folyamatai köré csoportosulnak.

Városház utcai épületegyüttes

A Főpolgármesteri Hivatal épületét (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) a Városház utca, a Bárczy István utca, a Gerlóczy utca és a Károly körút határolja. A főépület és az épület két szárnya elszámoló mérések szempontjából elkülönítetten van kezelve a Társaság energiafelhasználásokra vonatkozó nyilvántartásaiban. A telephelyen kifejezetten irodai tevékenység folyik, az energiafelhasználások az épület részterülethez sorolhatók.

A Városház, Bárzcy és Gerlóczy épületegyüttes hőigényét egészében a távhő biztosítja. Az épületfűtést biztosító hőközpontok időjárás követő szabályozással, épületszárnyanként külön hőfogyasztás-méréssel rendelkeznek. A fűtött hasznos terület együttesen 32.683 m2, illetve, 119.486 m3 légköbméter.

A telephely épületegyüttesen a hűtés split klíma- és fan-coil berendezésekkel megoldott. Az üzemelő összes split klíma mennyisége 272 darab, és összes fan-coil mennyisége 103 darab melyet két GEA folyadékhűtő lát el.

Leonardo utcai épület

Az irattárként üzemelő épület a 1083 Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci köz 2. cím alatt található. Iratok tárolására használt, többszintes, erősen zárt homlokzatú épület. Nettó alapterülete 5.501 m2.

Az ablak nélküli tároló helyiségek hőigénye kicsi, világítást is csak ritkán igényel. Az épület fűtését korábban földgáz üzemű gázkazán biztosította. 2020. október hónaptól az épület hőigényét távhő biztosítja.

A Társaság 2023. évi energiagazdálkodása

A 2023-as évben a Főpolgármesteri Hivatal villamosenergia és távhő energiaköltsége a felhasznált energiák csökkenése mellett is a korábbi évhez képest kismértékben emelkedett. 2023-ban az éves átlagos villamosenergia egységköltség növekedés mértéke a megelőző évhez képest 58,2% volt. A távhő tekintetében 2022-ben és 2023-ban is az első félévi felhasználás a második félévinél nagyobb mértékű volt. Így a távhő 2023. január 1. óta több lépcsőben bekövetkezett hődíj csökkenése ellenére az éves átlagos távhő egységköltség 2023-ban 30,0%-kal haladta meg a 2022-es átlagos értéket.

2023. évben a Főpolgármesteri Hivatal az energiafelhasználással kapcsolatosan folytatta a 2022-ben megkezdett energiafelhasználás racionalizálási törekvéseit. A Leonardo utcai épület 2023-ban is zárva maradt. A Városháza épületében 2023. első negyedévében összesen 2465 darab világítótest korszerűsítése valósult meg. A világítási fejlesztés eredményét az alábbi táblázat foglalja össze.

1.

1. táblázat: Főpolgármesteri Hivatalban végrehajtott világítási rendszeri fejlesztés eredménye

A fűtési időszak átlagos külső hőmérséklete 0,7°C-kal magasabb volt a korábbi évhez viszonyítva.

A Társaság 2023. évi energiafelhasználása

A Társaság energiafelhasználásában a távhő és a villamosenergia felhasználás a meghatározó, a benzin és a gázolaj felhasználás együttesen nagyjából 5% körül alakul.

1.

1. ábra: Főpolgármesteri Hivatal 2023. évi végsőenergia-felhasználásának összetétele

A Főpolgármesteri Hivatal energiafelhasználásának döntő része az irodai dolgozók tartózkodásául szolgáló helyiségek világítását, fűtését, használati melegvíz ellátását, hűtését, valamint a bent tartózkodással összefüggő tevékenységek energia ellátását jelenti. Az intézmény villamosenergia- és távhő felhasználása épület célt, a benzin- és a gázolaj felhasználás szállítási célt szolgál.

2023-ban a Főpolgármesteri Hivatal épületeinek távhő felhasználása a megelőző évi hőenergia felhasználáshoz képest 24,3%-kal csökkent, a villamosenergia felhasználás 8,7%-kal mérséklődött. A gázolaj felhasználás 8,9%-kal, a benzin felhasználás 10,5%-kal csökkent a korábbi évhez képest.

2.

2. táblázat: Főpolgármesteri Hivatal 2022. és 2023. évi energiafelhasználása

3.

3. táblázat: Főpolgármesteri Hivatal 2023. évi végsőenergia felhasználása részterületenként

Az energiahordozó fajtákra vonatkozó fajlagos szén-dioxid kibocsátások alapján (122/2015. Kormányrendelet 6. melléklete, a 410/2012. Kormányrendelet) a Társaság számított 2023. évi szén-dioxid kibocsátása a következően alakult.

4.

4. táblázat: Főpolgármesteri Hivatal 2023. évi CO2 kibocsátása részterületenként

 

A dokumentum letölthető az alábbi linken