Beszerzési eljárás – teherkerékpárok beszerzése


Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított „LIFE IP HungAIRy LIFE17 IPE/HU/000017 azonosítószámú projekt keretében teherkerékpárok beszerzése” tárgyában. Az ajánlattételi határidő 2024. június 10. – 10:00 óra.

Nyertes ajánlattevő feladata 2 darab teherkerékpár szállítása ajánlattevő (Vevő) részére kettő részfeladatban a mellékelt műszaki leírásokban és szerződéstervezetekben foglaltak szerint.

 Az eljárás során részajánlattételre lehetőség van az alábbiak szerint:

1. részfeladat: 1 db elektromos hajtású „Long John” (elöl hosszított) típusú, egynyomú (2 kerekű) teherkerékpár szállítása

2. részfeladat: 1 db elektromos hajtású „Longtail” (hátul hosszított) típusú, egynyomú (2 kerekű) teherkerékpár szállítása

Mind a kettő részfeladat esetében: Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba, ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja és a Felek által történő kölcsönös teljesítés napjáig tart.

 Mind a kettő részfeladat tekintetében: A pénzügyi fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő (Megrendelő) a szerződés ellenértékét a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla keltétől számított 30 naptári napon belül, Vállakozó bankszámlájára történő átutalással teljesíti. A részletes feltételeket a mellékelt szerződéstervezetek tartalmazzák.

 Ajánlatok értékelésének szempontja:

Mind a négy részfeladat esetében:

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint:

1. részfeladat

  Értékelési részszempontok Súlyszám
1. részszempont 1 db elektromos hajtású „Long John” (elöl hosszított) típusú, egynyomú (2 kerekű) teherkerékpár szállítása(nettó Ft/db) 80
2. részszempont A termékre vállalt többlet jótállás mértéke (hónap)(Az alap 24 hónapos garancián felül) 10
3. részszempont Vállalt szállítási határidő(naptári nap) 10

 

2. részfeladat

  Értékelési részszempontok Súlyszám
1. részszempont 1 db elektromos hajtású „Longtail” (hátul hosszított) típusú, egynyomú (2 kerekű) teherkerékpár szállítása(nettó Ft/db) 80
2. részszempont A termékre vállalt többlet jótállás mértéke (hónap)(Az alap 24 hónapos garancián felül) 10
3. részszempont Vállalt szállítási határidő(naptári nap) 10

 

Ajánlattételi határidő: 2024. június 10. 10:00 óra.

 Mind a kettő részfeladat tekintetében:

Az ajánlatot elektronikus kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu  Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címre megérkezett!

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

 Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte - írásban elektronikus úton a onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérés és mellékletek:

1. Ajánlati adatlap kerékpárok 1. rf.

1. Ajánlati adatlap kerékpárok 2. rf.

2. Műszaki leírás teherkerékpár 1 rf. 

2. Műszaki leírás teherkerékpár 2. rf.

2.1 Műszaki leírások melléklet 1.

2.2 Műszaki leírások melléklet 2.

3. Szerződéstervezet teherkerékpár 1. rf. 

3. Szerződéstervezet teherkerékpár 2. rf. 

4. sz. Adatkezelési tájékoztató.

Ajánlatkérés 

Kiegészítő tájékoztatás

(A kiemel kép illusztráció, az I Bike Budapest - kerékpáros felvonuláson készült 2024-ben. Képszerk/Tuba Zoltán)