Beszerzési eljárás – „LTO kazetta beszerzése 2024.”


Tárgyi beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére kellékanyagok leszállítása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Az ajánlattételi határidő:  2024. május 24. 12.00 óra.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „LTO kazetta beszerzése 2024.” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

Tárgyi beszerzési eljárásban nyertes Ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére az alábbi kellékanyagok leszállítása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint:

  1.   40 db IBM Ultrium LTO6 újraírható adatkazetta
  2.   40 db IBM Ultrium LTO6 újraírható adatkazettához megfelelő fekete-fehér vonalkód címke

Az eljárás során részajánlattételre nincs lehetőség.

A szerződés a kölcsönös aláírás napján lép hatályba és hatálya a felek kölcsönös teljesítéséig tart. Ha az aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatálybalépés időpontja a legutolsó aláírás napja.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik az alábbiak szerint:

Sorszám

Értékelési részszempontok

Súlyszám:

1. rész szempont

Összesen nettó ajánlati ár (nettó forint)

80

2. rész szempont

Vállalt szállítási határidő (naptári nap) 

(maximum 30 naptári nap)

20

Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 30 naptári napban határozza meg a szállítási határidő maximumát, melynél kedvezőtlenebb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy Ajánlatkérő 10 naptári napban határozza meg a legkedvezőbb szintet, melyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad és a képletbe is ezen érték (10 naptári nap) kerül behelyettesítésre.

Ajánlattételi határidő:  2024. május 24. 12.00 óra

Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:   adatkazetta@budapest.hu

 Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail címre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

 Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az acelne.fejes.a@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.”

Ajánlatkérés és mellékletek:

  1. Ajánlati adatlap
  2. Részletező ártáblázat
  3. Műszaki leírás
  4. Szerződéstervezet
  5. Tájékoztató a beszerzésekkel kapcsolatos adatkezelésről