Beszerzési eljárás – „Porszívók beszerzése 2024. évben”


Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Porszívók beszerzése 2024. évben” tárgyban. Az ajánlattételi határidő 2024.május 22. 10:00 óra

 Tárgyi beszerzési eljárásban a Nyertes Ajánlattevő(k) (Eladó) feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Vevő) részére Porszívók szállítása a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A szerződés hatályba lépése és időtartama:

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján – lép hatályba, és a felek kölcsönös teljesítéséig tart. Vevő a Szerződés hatálya alatt jogosult eseti megrendelés(eke)t adni Eladó részére, legkésőbb a Szerződés hatályba lépését követő 30. (harmincadik) napig (rendelési határidő).

Ajánlatok értékelésének szempontja:

Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár.

Ajánlattételi határidő:

2024.május 22. 10 óra 00 perc

Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 napig tart, amely Ajánlatkérő ajánlati kötöttség kiterjesztésére vonatkozó tájékoztatása esetén egy alkalommal 20 nappal meghosszabbítható. Az ajánlati kötöttség beálltával az ajánlat nem módosítható.

Az ajánlat benyújtásának címe, módja és formai követelményei:

Az ajánlatot elektronikus úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: borbely.orsolya@budapest.hu Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail címre megérkezett!

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető .pdf formátumban kell benyújtani!

Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listája innen tölthető le:

1. Ajánlati adatlap 

2. Műszaki leírás

3. Szerződéstervezet 

4. Adatkezelési tájékoztató

Ajánlatkérés