Beszerzési eljárás – "Legyenek közérthetőek a hivatali levelek, dokumentumok”


Budapest Főváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít " Legyenek közérthetőek a hivatali levelek, dokumentumok” tárgyban, az ajánlattételi határidő 2024. május 10., 12:00 óra.

A beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Önkormányzata, mint Megrendelő számára a 2022. évben zárult Közösségi Költségvetés egyik nyertes projektje „Nyitott Budapest” kategóriában, a „Legyenek közérthetőek a hivatali levelek, dokumentumok” ötlethez kapcsolódóan – nyilvános E-learning oktatási anyagok, segédletek személyes tematikájának  készítése, személyes oktatás a Főpolgármesteri Hivatal kijelölt munkatársai részére, a megadott dokumentumok átdolgozása és tesztelése és konzultációk tartása.

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján (eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontjában) lép hatályba és határozott időtartamra, Felek kölcsönös teljesítéséig, azaz a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően a Felek teljes körű elszámolásáig tart.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint történik. Amennyiben a beérkezett ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlat kiválasztása tekintetében holtverseny (azonos pontszám) alakul ki, a Nyertes Ajánlattevő sorsolás útján kerül kiválasztásra.

Ajánlattételi határidő: 2024. május 10., 12:00 óra

Az ajánlatokat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre: onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu

Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető PDF formátumban kell benyújtani.

Felhívjuk a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton az onkormanyzatibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.

Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listája innen tölthető le:

1.sz. Ajánlati adatlap

2.sz. Műszaki leírás

3.sz. Szerződéstervezet

4.sz. Alkalmasság nyilatkozat

5.sz. Adatkezelési tájékoztató

Ajánlatkérés

Kiegészítő tájékoztatás