Pályázati felhívás alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő programok támogatására


A Fővárosi Szociális Közalapítvány Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából pályázati felhívást tesz közzé, amely a Fővárosi Drogstratégiával összhangban támogatást kíván biztosítani olyan fővárosi ártalomcsökkentő szervezetek számára, amelyek vállalják a leginkább marginalizált szerhasználói csoportok elérését, segítését és összekapcsolását az ellátórendszerrel.

A pályázóknak kötelező tevékenységként vállalniuk kell:

  1. megkereső munkát (amely magában foglalja az információt nyújtó szolgáltatást) és
  2. ártalomcsökkentő eszközök biztosítását a célcsoport szükségleteinek megfelelően.

A fentiek mellett a benyújtásra kerülő pályázat tartalmazhat bármely olyan tevékenységet, amely összhangban van a kiírás általános céljaival, különös tekintettel az alább felsorolt tevékenységekre:

  • pszicho-szociális intervenció;
  • információs, valamint felvilágosító szolgáltatások;
  • HIV/hepatitis szűrés, tanácsadás;
  • telefonos, információs vonal fenntartása;
  • drop in szolgáltatás;
  • egyéb a célcsoport szükségleteire reagáló szolgáltatások

A rendelkezésre álló keretösszeg összesen 19,2 millió Ft.

Pályázatot nyújthatnak be:

A. civil szervezetek,

B. önálló egyházi intézmények,

C. helyi önkormányzati és központi költségvetési szervezetek A-B pontok szerinti szervezetekkel együttműködésben.

Pályázni jogosultak továbbá azok a szervezetek, amelyek:

  • létesítő okiratában szerepel szenvedélybeteg emberek segítésével és/vagy szerhasználók számára nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység és a tevékenységet rögzítő létesítő okirat kelte legalább egy évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját – jogutódlással létrejött szervezetek esetében az egy éves feltétel a jogelőd szervezetre kiterjesztően értelmezendő, vagy
  • a célcsoport számára jelenleg is nyújtanak megkereső szolgáltatásokat és erről nyilatkozatot tesznek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 22.

A részletes pályázati kiírás és a teljes pályázati dokumentáció elérhető a Fővárosi Szociális Közalapítvány honlapján.