Közterület-használat

Ügyintézés - Teraszok

2020. szeptember 1. és 2021. március 31. közötti időszakra a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro- vagy kisvállalkozásnak nem kell megfizetnie a vendéglátó üzlet előkertje, terasza, illetve az azokhoz kapcsolódó eszközök után megállapított közterület-használati díj 10%-át meghaladó összeget, továbbá vendéglátó üzlet előkertje, terasza, illetve az azokhoz kapcsolódó eszközök után a fenti rendelet hatálybalépése előtt már megfizetett díjnak a mentesség alá eső részét a közterület-használónak kérelmére vissza kell fizetni.

Adatkezelési tájékoztató

a közterület-használati kérelmek és jogellenes közterület-használati ügyek elbírálásához, továbbá tulajdonosi hozzájárulás kiadása ügyében érkező kérelmek elbírálásához

VÁROSHÁZA

Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály Közterület-használati Osztály
Telefon: +36 1 327-1586

HATÓSÁGI DÖNTÉSEK

Közterület-használati ügyekben hozott határozatokat, hatósági szerződéseket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 85. § (1) bekezdése, 89. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat honlapján közhírré kell tenni. A döntések táblázatba foglalva tekinthetők meg, a címre kattintva.

BKK

Budapesti Közlekedési Központ: Parkolással, teherforgalmi hozzájárulással, túlsúlyos és túlméretes járművek közlekedésével, forgalomtechnikai hozzájárulással, közterület-használattal valamint a taxiállomásokkal kapcsolatos ügyekben a +36 1 235 3000 telefonszám hívható hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig (szerdán 18.00 óráig)