Víz és társadalom Magyarországon címmel rendeznek konferenciát Budapest Főváros Levéltárában

Budapest Főváros Levéltára, az ELTE TáTK Történeti Szociológia Tanszéke, a Hétfa Kutatóintézet és a „Vízhasználat, vízszabályozás és társadalom a 13–20. századi Magyarországon” OTKA-kutatócsoport Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az államszocializmus időszakáig címmel 2014. január 31-én közös konferenciát rendez. A konferenciának Budapest Főváros Levéltára ad helyet.

A részvevők megközelítésében közös, hogy alapvetően primer források alapján és a szűken vett vízügyi kérdéseken túllépve, a hatalom, a gazdaság és a helyi társadalom működését, szerkezetét szem előtt tartva vizsgálják az egy-egy régióval, kistájjal, vízgyűjtővel kapcsolatos strukturális meghatározottságokat, konfliktusokat, de a kooperáció módjait is.
 
Az esemény részletes programját tartalmazó meghívót itt nézheti meg.